FF-FLOOR-lattiaratkaisu säästää kustannuksia ja ympäristöä

Rakentaminen ja erityisesti kiinteistöjen käyttö tuottaa yli 30 prosenttia kasvihuonekaasuista. Hyvä lämmöneristys on paras suurimman eli käytönaikaisten päästöjen laskija, mutta myös rakentamisvaiheessa on tehtävissä paljon. FF-FLOOR-lattiaratkaisun 30 prosenttia pienempi hiilijalanjälki on tärkeä edistysaskel myös rakentamisen hiilijalanjäljen pienentämisessä.

Sisäilmasaneerauksiin erikoistunut Venax Oy peruskorjaa Helsingin Länsi-Pakilassa kahta neljän huoneiston rivitaloa käyttäen alapohjassa Finnfoamin kehittämää FF-FLOOR-lattiaratkaisua. Yrittäjä Mikko Luukkonen Venax Oy:stä pitää tärkeänä sitä, että rakentamiseen kehitetään uusia ja entistä parempia sekä työtä helpottavia ratkaisuja, koska vain siten ala menee eteenpäin.

Vastuullinen ja kestävä valinta alapohjaan

FF-FLOOR on tuotteena yksinkertainen asentaa ja helppo työstää. Lukkopontatuilla eristelevyillä saadaan erittäin hyvin lämpöä eristävä, tiivis ja kosteusteknisesti turvallinen alapohja kustannustehokkaasti. Rakenteen nerokkuus ja materiaalitehokkuus perustuu 3D-ajatteluun, jossa eristelevyt toimivat samalla valumuotteina betoniselle ”ripalaatalle”. Urien kohdalle muodostuvien ripojen ansiosta pintalaatta voi olla ohut, ja silti betonirakenne on 20 prosenttia tavanomaista betonilaattaa lujempi.

”Pontatut eristelevyt asettuvat helposti tiiviisti kiinni toisiinsa ja asennus on nopeaa, kun pohjat ovat hyvät. Esimerkiksi viemäreiden kohdat voi leikata kätevästi kuumalankaleikkurilla”, levyjä asentanut Niklas Rönkä vahvistaa asennustyön sujuvuuden.

Finnfoam toimittaa eristelevyjen mukana valmiiksi järjestelmään sovitetut raudoiteverkot, jotka asennetaan lämmöneristeiden uriin. Tällöin raudoitteiden päällä ei tarvitse työmaalla kävellä ja työturvallisuus ja töiden sujuvuus paranevat.

Resurssitehokas on myös taloudellinen

Finnfoam Oy:n toimitusjohtaja Henri Nieminen kertoo, että resurssitehokkuus on ollut FF-FLOOR-lattiaratkaisun kehittämisessä ensisijainen tavoite.

”Tärkein tavoite on ollut vähentää betonin tai sen tilalla käytettävän muun lattiamassan määrää, jotta lattian neliöhintaa ja rakentamisen materiaalien käyttöä saadaan pienennettyä”, Henri Nieminen sanoo.

FF-FLOORissa osa betonista on korvattu FF-EPS eristeellä ja saatu näin huomattavasti kevyempi, halvempi ja hiilijalanjäljeltään merkittävästi pienempi rakenne kuin perinteisellä lattiaratkaisulla. Lämmöneristeenä käytettävän FF-EPS-eristeen kuutiohinta on vain puolet betonista, joka maksaa noin sata euroa kuutiolta. Pienemmän betonimenekin tuoma painonsäästö on huomattava, sillä FF-EPS-eriste painaa ainoastaan 20 kg/m3 kun betonin paino on 2200 kg/m3.

Betonin korvaaminen eristeellä parantaa luonnollisesti myös lattiarakenteen lämmöneristävyyttä ja pienentää siten hiilijalanjälkeä ja asumisen kustannuksia rakennuksen koko elinkaaren ajan verrattuna tavanomaiseen lattiaratkaisuun.

FF-FLOOR-lattiaratkaisua on jo käytetty Suomen lisäksi Finnfoamin ulkomaisissa tytäryhtiöissä sekä uudis- että korjausrakentamisessa. Käyttökohteet ovat olleet ensisijaisesti asuinrakentamisen kohteita.

”Jatkamme kehitystyötä rakenteiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi”, Henri Nieminen sanoo.