Ympäristöselosteet (EPD)

Finnfoamin tuotteista on laadittu RTS EPD -ympäristöselosteet. EPD (Environmental Product Declaration) on vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista.

Rakennushankkeiden yhteydessä tarkastellaan ympäristövaikutuksia yhä enemmän elinkaariajattelun kautta. Rakennusmateriaalien valinnoissa tuotteiden valmistuksen ja käytön sekä käytön jälkeiset ympäristövaikutukset aina raaka-aineiden hankinnasta lähtien muodostavat tärkeän kriteerin. RTS EPD -ympäristöselosteiden avulla suunnittelijat, rakennuttajat ja rakennusurakoitsijat pystyvät ymmärtämään paremmin rakennusmateriaaleihin liittyviä ympäristökysymyksiä.

Finnfoam (XPS), RTS EPD -ympäristöseloste (PDF, 673 kt)

FF-EPS, RTS EPD -ympäristöseloste (PDF, 613 kt)

FF-PIR, RTS EPD -ympäristöseloste (PDF, 882 kt)

Tulppa, RTS EPD -ympäristöseloste (PDF, 1140 kt)

Styroplast Oy, RTS EPD -ympäristöseloste (PDF, 721 kt)

Ympäristönhallintajärjestelmä

Ympäristövastuullisuuden tasoa osoittamassa Finnfoamilla on sertifioitu ja auditoitu ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmä.

 ISO 14001 -sertifikaatti (PDF, 542 kt)

Finnfoam on koonnut materiaalidokumentin, josta löytyy Finnfoam­ -tuotteiden materiaaliominaisuudet yleisimpiin ympäristöluokituksiin: LEEDiin ja BREEAMiin. Dokumenttia voidaan käyttää suoraan näiden globaalien ympäristöluokitusten kriteerien todentamiseen. 

Finnfoam -eristeitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä kohteissa

Rakennusprojektin urakoitsijat, valvojat, suunnittelijat ja tilaajat ovat kiinnostuneita eristeiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Rakennuskohde voi saada Joutsenmerkin, kun kohteen kaikki rakennusmateriaalit täyttävät rakennustuoteryhmälle asetetut kriteerit.

Materiaalien ominaisuuksia vertaillaan tuotteen elinkaariarvioinnin perusteella. Elinkaariarvioinnissa kiinnitetään huomiota arvioitavan tuotteen raaka-aineisiin, tuotantoon, materiaalien käyttöön ja kierrätykseen.

Suomalainen Joutsenmerkki on osa Nordic Swan Label -konseptia, joka toimii myös Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS ja Tulppa -tuotteet ovat hyväksyttyjä käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa ja ne löytyvät Joutsenmerkin rakennustuotetietokannasta. Finnfoam-tuotteilla ei ole Joutsenmerkkiä.