Ulkoseinien lämmöneristys FF-PIR-polyuretaanieristeillä

FF-PIR on tehokkaimpia markkinoilla yleisesti käytettävistä lämmöneristemateriaaleista, sen lämmönjohtavuus on λDeclared 0,022 W/mK. FF-PIR-eristeet soveltuvat niin uudisrakentamiseen, passiivi- ja nollaenergiarakentamiseen kuin myös vanhojen rakennusten lisälämmöneristämiseen.

FF-PIR-eristeillä saavutetaan mahdollisimman ohuet ja tiiviit rakenteet. Rakennettaessa matalaenergia-, passiivi- tai nollaenergiataloja rakennepaksuudet eivät juurikaan kasva verrattuna perinteisillä eristeillä tehtäviin normitaloihin.

P1 paloluokan kerrostalojen tuulettuvissa julkisivurakenteissa FF-PIR FR parantaa merkittävästi rakenteen turvallisuutta, kun eristeen pinnassa oleva FR-palosuojalaminaatti turpoaa tuuletusvälin umpeen, estäen palon etenemisen sitä kautta.
Alle 28m P1 tuulettuva julkisivu voidaan toteuttaa myös FF-PIR AL -eristeellä erillisen paloteknisen testauksen mukaisesti.

Yhdistetty eriste ja höyrynsulku

Rakenteissa ei myöskään tarvita erillisiä ilman- tai höyrynsulkukerroksia. FF-PIR-eristeiden pinnalla olevat alumiini- tai muovilaminaatit omaavat erittäin korkean vesihöyrynvastuksen ja FF-PIR-eristeet toimivat rakenteissa myös höyrynsulkuna. Levyjen saumoissa ja liitoskohdissa suositellaan käytettäväksi elastista saumavaahtoa sekä liitoksiin soveltuvia höyrynsulku- tai alumiiniteippejä.

FF-PIR-eristeet soveltuvat käytettäviksi erinomaisesti yläpohjan eri runkomateriaalien kanssa. Runkomateriaalina voi olla puu, teräs, betoni tai kevytbetoni (siporex).

Nollaenergiatalossa voidaan runkojen ulkopuolelle asentaa riittävän paksu ja tehokas lämmöneristekerros, jolloin runkorakenne saadaan lämpimälle puolelle säältä suojaan.

FF-PIR-eristeet soveltuvat kaikkiin runkorakenteisiin

FF-PIR-eristeitä voidaan käyttää ulkoseinissä eri runkomateriaalien kanssa. Käytettäessä runkomateriaalina puuta voidaan rakenne toteuttaa ns. täys-PIR-seinänä, jolloin runkotolppien K600 väliin asennetaan 100 mm tai 150 mm FF-PIR K600 -levy. Toinen yhtenäinen levykerros asennetaan sisä- tai ulkopuolelle. Asennettaessa toinen levykerros sisäpuolelle sen paksuus voi olla mikä vain kohteeseen parhaiten sopii (30–150 mm). Kun toinen levykerros tehdään kantavan rungon ulkopuolelle, tulee ulkopuolisen eristeen paksuuden olla rakenteen oikean kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi yhtä suuri tai suurempi kuin runkojen välissä olevan FF-PIR-eristeen.

Tuulettuva julkisivu FF-PIR FR.

Eristepaksuus u-arvon mukaan

Mikäli tehdään niin sanottu hybridirakenne, asennetaan runkotolppien ulkopuolelle normaalisti tuulensuoja, runkotolppien väliin pehmeä mineraalivillaeriste sekä runkotolppien sisäpuolelle FF-PIR-eristelevy yhtenäisenä, saumat elastisella saumavaahdolla tiivistettynä ja teipattuna. Eristepaksuus määräytyy halutun u-arvon mukaan. Tällä tavoin rakenteesta saadaan ehdottoman tiivis ja energiataloudellinen.

Ulkoseinän runkomateriaalina voi olla myös betoni, tiili tai kevytsoraharkko, jolloin eristelevy asennetaan sisäpuolisen rungon ulkopuolelle yhtenäiseksi kerrokseksi.

Lisätietoa FF-PIR levyjen ominaisuuksista sekä levyjen tyypit ja mitat löydät täältä.

Betonia vasten valuun käytetään FF-PIR PLI-eristeitä, jotka soveltuvat märän betonin kanssa käytettäviksi.

Alla olevassa taulukossa on muutama esimerkkiseinärakenne.

Eristepaksuuden vertailutaulukko

RunkoEriste/runkoFF-PIRU-arvo W/m2K
PuuFF-PIR 50 mm + sisäpuolelle 50 mm villaFF-PIR 70 mm ulkopuolella0,17
PuuFF-PIR 70 mm + sisäpuolelle 50 mm villaFF-PIR 100 mm ulkopuolella0,13
PuuFF-PIR 100 mm + sisäpuolelle 50 mm villaFF-PIR 100 mm ulkopuolella0,11
PuuFF-PIR 100 mm + sisäpuolelle 50 mm villaFF-PIR 150 mm ulkopuolella0,09
Betonielementti, jossa eriste välissäFF-PIR 140 mm0,17
Betonielementti, tuuletettu julkisivuFF-PIR 140 mm0,16
Betonielementti, jossa eriste välissäFF-PIR 180 mm0,14
TiiliTäystiili rakenneFF-PIR 130 mm0,16
TiiliTäystiili rakenneFF-PIR 170 mm0,13
PuuMineraalivilla 150 mmFF-PIR 30 mm sisäpuolella0,17
PuuMineraalivilla 150 mmFF-PIR 40 mm sisäpuolella0,16
PuuMineraalivilla 200 mmFF-PIR 30 mm sisäpuolella0,14
PuuMineraalivilla 150 mmFF-PIR 80 mm sisäpuolella0,12