FINNFOAM on vettymättömyytensä ja homehtumattomuutensa puolesta täydellinen lämmöneriste valesokkelien korjausratkaisuissa

Finnfoam ja Lamox Oy aloittivat vuoden 2015 lopussa yhteistyön Lamoxin kehittämien Termotuotteiden kanssa. FINNFOAM (XPS) -lämmöneristeitä käytetään kaikissa Termotuoteperheen-tuotteissa, jotka ovat homevaurioituneiden seinärakenteiden korjaukseen kehitettyjä ja patentoituja ratkaisuja. Termotuotteet voittivat Kosteusturvallisen rakentamisen 1. palkinnon Tampereen Teknillisen Yliopiston TTY:n Rakennusfysiikkapäivillä vuonna 2013. Termotuotemenetelmän edut ovat nopeus, edullisuus ja oleellisesti energiatehokkaampi lopputulos.

Vanhanaikainen valesokkelirakenne on riski

Valesokkeli perustusratkaisuna oli yleinen tapa rakentaa 1970–1980-luvuilla. Myöhemmin on kuitenkin todettu rakenteen kosteustekninen riskialttius. Vanhojen rakennustapojen mukainen valesokkeli onkin tänä päivänä riskirakenne ja valtaosassa valesokkelirakennuksista on ongelmia. Johtuen virheellisistä ratkaisuista, vesi ja kosteus ovat aiheuttaneet kosteus- ja homevaurioita alapohja- ja seinärakenteisiin. Asumisterveysliiton tutkimuksessa selvisi, että yli 35 % perheistä oli kärsinyt homeen ja mikrobikasvustojen aiheuttamista terveysongelmista. Tutkimusten mukaan alapohjan mikrobivaurion aiheuttajia on rivi- ja ketjutaloissa yhtä usein kuin pientaloissa. Tarve kosteus- ja homevaurioiden korjaamiseen kosteusteknisesti turvallisilla materiaaleilla ja ratkaisuilla kasvaa siis jatkuvasti.

Valesokkelin korjaukseen selkeä ja toimiva ratkaisu – Termotuoteratkaisu

Aikaisemmin valesokkelikorjaus on suoritettu muuraamalla harkko valesokkeliin, mikä on kallis ja hidas toteuttaa ja lisäksi lopputulos on huonosti lämmöneristetty. Lamox:n kehittämällä Termotuotemenetelmällä pystyy yksi rakennusmies tekemään korjaustyön yksin. Näin korjaus on nopeampi suorittaa ja kustannukset ovat oleellisesti pienemmät. Uudella Termokenkämenetelmällä seinärakenteen lämmöneristyskyky paranee merkittävästi harkon vaihtuessa FINNFOAM-lämmöneristeeseen. Lisäksi korjaustyö tehtynä Termotuotemenetelmällä tulee ainakin 15–20 % edullisemmaksi, kun asennustyöaika lyhenee jopa 60 % harkkomuuraukseen verrattuna.

Valesokkelin korjauksessa tulee aina käyttää vettymättömiä FINNFOAM-eristeitä.

Kosteusteknisesti turvallisin lämmöneriste

Termotuotteissa käytetty FINNFOAM on suulakepuristettua polystyreeniä, joka säilyttää eristyskykynsä vaativissakin olosuhteissa. Sen erityispiirre on täysin suljettu ja yhtenäinen solurakenne, joka takaa hyvän eristävyyden ja tiiviyden. FINNFOAM:illa toteutetuissa rakenteessa ei tarvita erillistä höyrynsulkua eikä tuulensuojalevyä, joten yhdellä asennuksella saadaan suoritettua monta työvaihetta. Lisäksi FINNFOAM on solurakenteensa ansiosta homehtumaton materiaali, joka on todistettu rankimmassa mahdollisessa hometestissä VTT:llä.

Remontin yhteydessä kannattaa aina tehdä lisälämmöneristys

Koska valesokkeliremonttia tehtäessä joudutaan kaikki rakenteet avaamaan, on samalla järkevää ja kustannustehokasta vaihtaa kaikki lämmöneristeet kosteusteknisesti turvallisempiin ja tehokkaampiin FINNFOAM tai FF-PIR-lämmöneristeisiin. Jos runkojen välissä olevat lämmöneristeet ovat edelleen kunnossa ja niitä ei haluta lähteä vaihtamaan alapäätä lukuun ottamatta, kannattaa ainakin runkojen sisäpintaan tehdä lisälämmöneristys FINNFOAM tai FF-PIR-eristeillä, jotka toimivat samalla höyrynsulkuna rakenteessa eli mahdollinen vanha höyrynsulku poistetaan tai puhkotaan. Lämmöneristeiden kustannus remontissa verrattuna työ- ja pintamateriaalien kustannuksiin on marginaalinen ja siksi valesokkelin korjausta ei kannata koskaan toteuttaa ilman samanaikaisesti tehtävää lisälämmöneristystä.

Lue lisää Termotuotemenetelmästä Lamoxin sivuilta: www.lamox.fi/

Katso video