Seinät

Ulkoseinä (FF-PIR)

FF-PIR lämmöneristeet soveltuvat niin puu- kuin betonirunkoisten seinärakenteiden lämmöneristeeksi toimien rakenteessa myös höyrynsulkuna. Tehokkailla FF-PIR lämmöneristeillä seinien u-arvoa voidaan parantaa helposti rakenteita juurikaan paksuntamatta. Esimerkiksi P1-paloluokan tuulettuvan julkisivun kohteissa muuttamalla 140 mm (u-arvo 0,17) FF-PIR FR eristeet 170 mm paksuihin saadaan u-arvoa laskettua jo merkittävästi eli u-arvoon 0,14. Myös todellisten rakenteellisesti energiatehokkaiden nollaenergiatalojen rakentaminen on helpointa ja turvallisinta FF-PIR eristeratkaisuilla.

Ulkoseinä (FF-EPS)                          

FF-EPS eristeet ovat yleisimmin käytössä betonirakenteisissa rakennuksissa, kuten BSW-elementeissä ja kantavan rungon ulkopuolella ohutrappauksen jämäkkänä ja kosteusteknisesti turvallisena alustana.

Ulkoseinä (FINNFOAM)

FINNFOAM eristeet ovat seinärakenteissa yleisimmin käytössä pientaloissa ja haastavissa olosuhteissa olevissa vapaa-ajan rakennuksissa. KK-600 jaolla olevaan seinärakenteeseen löytyy vastaava tuote, jota käytetään myös Rossipohjaeristeenä, jolla asentamisen nopeus on omassa luokassaan.                     

Lisäeriste ja höyrynsulku

FINNFOAM ja FF-PIR eristeet toimivat rakenteessa aina myös höyrynsulkuna. Näin niitä käytetäänkin tänä päivänä paljon huokoisten villaeristeiden kanssa seinä ja yläpohjarakenteiden sisäpuolella höyrynsulkuratkaisuna. Yläpohjassa kovat eristeet toimivat myös jämäkkänä puhallusvillan alustana. Ratkaisu parantaa samalla huokoisten eristeiden eristyskykyä, kun lämpötilaero huokoisessa eristeessä laskee, pienenee konvektion heikentävä vaikutuskin. Ratkaisua käytetään myös sisäpuolisessa lisäeristyksessä yleisesti.