Tiet ja pihat

Routaeristeen ja routaeristetyn päällysrakenteen avulla pyritään pienentämään routivan pohjamaan lämpöhäviöt talven kuluessa niin vähäisiksi, että routanousu pysyy sallituissa rajoissa. Routimisen estäminen routaeristämällä on aina massan vaihtoja kustannustehokkaampaa. Routaeristäminen on myös hiilijalanjäljen puolesta paljon parempi vaihtoehto ja ennen kaikkea FINNFOAM takaa rakenteiden pitkäikäisyyden.

Infrarakentamisen routaeristeenä FINNFOAM kestää hyvin jo työmaa-aikaisen kuormituksen.

Oheisessa taulukossa on esitetty esimerkkejä routanousun ja kaltevuuden muutoksen maksimiarvoista. Kuivatusrakenteet ja putkistot sekä mm. rakennusten sisäänkäyntien kohdat saattavat edellyttää sallitun routanousun osalta muuhun piha-alueeseen verrattuna tiukempia raja-arvoja.

Pihan päällysteLaatuluokkaMitoitus pakkasmäärä FmitSallittu routanousu hsal mm
Asfaltti- tai betonipäällyste1F1050
2F10100
3ei rajoitettu
Sora- tai murskepinta1F1050
2F10100
3ei rajoitettu
Päällyskivi- tai laattapinta1F1050
2F10100
3F10150
Liikennöidyllä piha-alueella FINNFOAM:in päälle tulee
n. 15-30 cm hiekkaa kuormista riippuen.
Routaeristämällä rakenne, säästetään massanvaihdoissa.

Laatuluokat

Luokka 1:
Pihat tai alueet, joille asetetaan erityisen suuret ulkonäkö- ja toimivuusvaatimukset

Luokka 2:
Asuin-, liike- ja toimistorakennuksien tai vastaavien pihat

Luokka 3:
Sellaiset varasto-, teollisuus- yms. rakennusten pihat ja vastaavat alueet, joille voidaan sallia luokkaa 2 pienemmät ulkonäkö- ja toimivuusvaatimukset

Alla on lyhyet teiden ja katujen routasuojausohjeet:

Finnfoam INFRA levy (PDF, 187 kt)

Katualueen routasuojaus (PDF, 186 kt)

Tiealueen routasuojaus (PDF, 163 kt)

Piha-alueiden päällysrakennekerroksen mitoituslaskelmat routanousun suhteen tulee tehdä tapauskohtaisesti kenttä- ja/tai laboratoriotutkimuksen perusteella. Mikäli em. lähtötietoja ei ole käytettävissä, voidaan seuraavassa esitettyjä mitoitussuosituksia käyttää päällysrakenteen suunnittelussa.

Routaeristämällä vanha katurakenne saadaan se kustannustehokkaimmin saneerattua.
Paalulaatan alapuoli tulisi aina eristää sen pitkäaikaisen toimivuuden varmistamiseksi.

KESKINKERTAISESTI ROUTIVA POHJAMAA

ERITTÄIN ROUTIVA POHJAMAA

Routaeristetyn päällysrakenteen lämmöneristyspaksuus d pakkasmäärän mukaan erilaisilla sallituilla routanousuilla, kun pohjamaa on keskinkertaisesti routiva. 

Routaeristetyn päällysrakenteen lämmöneristyspaksuus d pakkasmäärän mukaan erilaisilla sallituilla routanousuilla, kun pohjamaa on erittäin routiva.

Keventeissä vettymätön ja luja FINNFOAM toimii hyvin.
Keventeen pakettien ladontakaaviota.