Terassin ja pihakiveyksen routasuojausohje

Kesä on terassien ja pihakiveysten rakentamisen sesonkiaikaa. Pihakiveyksen tekeminen aloitetaan aina massanvaihdolla ja samalla varmistetaan, että murskeen alle jäävä perusmaa on riittävän kantava sekä suunnitellaan routaeristys. Perusmaan päälle tulee vähintään 100 mm tiivistetty murskekerros, jonka päälle 50–100 mm paksut FINNFOAM-routaeristeet asennetaan. FINNFOAM-eristeiden päälle tulee asentaa vähintään 100 mm hiekkaa tai mursketta ennen kiveyksen asentamista. Routaeristys on tärkeää ulottaa riittävän laajalle kiveyksen reunan ulkopuolelle, ettei routa ”kierrä” eristeiden alle ja nosta reuna-alueita. 

Terassinrakentaminen alkaa huolellisella perustuksien suunnittelulla.  Näin vältytään joka keväisiltä roudanaiheuttamilta korjaustyöltä. Routasuojaus on onnistuneen ja kestävän terassin keskeinen osa. FINNFOAM tuotteilla routasuojaaminen on helppoa sekä nopeaa ja ennen kaikkea estää routavauriot. Eristelevyjä voidaan työstään perinteisillä käsityökaluilla, kuten puukolla ja käsisahalla.

Routaeristyksen avulla pihakiveyksistä tehdään pitkäikäisiä.

Routa aiheutuu maassa olevan veden jäätymistä ja sen seurauksena maakerroksen tilavuus kasvaa. Routimiseen vaikuttaa mm. maalaji ja sijainti eli pakkastuntimäärä.

Ensiksi on varmistettava, että terassin alla oleva perusmaa on riittävän kantava. Poistetaan perusmaa kerros ja tasataan routaeristeen pohjalle tuleva maa vähintään 100 mm murskekerroksella. 

FINNFOAM pilarimuotit asennetaan suunnitelluille paikoilleen. FINNFOAM pilarimuotti on helppo asettaa oikeaan kohtaan ja se toimii valumuottina terassin anturalle. 

Pilarimuottiin valetaan betoni. Muotti tulee tukea maa-aineella tai harkoilla valun ajaksi. Routaeriste FINNFOAM FL-300 50-100 mm tulee asentaa pilarimuottien ympäri, kauttaaltaan terassin alle ja terassin ulkoreunojen ohitse vähintään 2 metriä. Eristeen paksuus ja leveys on riippuvainen kohteen maantieteellisestä sijainnista.  

FINNFOAM FL-300 -eriste peitetään ohuimmillaan 200 mm murskekerroksella niin, että eristelevy peittyy. 

FINNFOAM XPS-routaeristeissä on täysin yhtenäinen sekä suljettu solurakenne, joka takaa eristyslevyjen pitkäikäisyyden, hyvän eristävyyden sekä tiiviyden. FINNFOAM-eristeet ovat suulakepuristettua polystyreeniä, toisin sanoen eristeet ovat XPS-lämmöneristeitä, jotka säilyttävät eristyskykynsä ja lujuutensa myös vaativissa olosuhteissa.

FINNFOAM pilarimuotti eli valumuotti.