KORJAUSRAKENTAMINEN JA LISÄLÄMMÖNERISTYS

Korjausrakentamisessa tulisi rakenteiden U-arvoa parantaa aina niin paljon kuin kohteessa on vain mahdollista. Tätä puoltavat sekä tulevaisuuden kiristyvät energiatehokkuusmääräykset (EPBD) että käytönaikaisten päästöjen sekä energiakustannusten lasku pienempien rakenteiden lämpöhäviöiden johdosta. Laadukkaalla lisälämmöneristyksellä rakenteellista energiatehokkuutta parannetaan merkittävästi.

Korjausrakentamisessa tulisi käyttää rakennesuunnittelijaa, koska jokainen rakennus on yksilö ja tyyppirakenneratkaisujen soveltuvuus tulisi aina tarkistaa ammattilaisten toimesta. Myös kohteen paloluokka ja mahdollisesti muuttuneet vaatimukset tulee ottaa huomioon kohteen rakenneratkaisuja valittaessa. Finnfoamilta löydät rakenneratkaisut kaikkeen korjausrakentamiseen.

LISÄLÄMMÖNERISTYS SÄÄSTÄÄ RAHAA JA ENERGIAA

Laadukkaalla ja riittävällä lisälämmöneristyksellä rakennuksen energiatehokkuus paranee aidosti ja tulevat energiatehokkuusdirektiivi EPBD:n vaatimukset saadaan täytettyä. Samalla asumismukavuus ja sisäilman laatu kohenevat merkittävästi. Lämpö pysyy talvella sisällä ja kesällä ulkona, ja hyvin eristetyssä rakennuksessa energiantarve on merkittävästi pienempi. Siksi rakennuksen hyvä eristys on parasta säästöä vuosikymmeniksi eteenpäin – huoltovapaasti.

Lisälämmöneristyksellä saavutetaan

  • Parempi rakenteellinen energiatehokkuus
  • Pienempi rakennuksen hiilijalanjälki
  • Merkittävä säästö lämmityskustannuksissa

PUOLITA LÄMMITYSENERGIANKULUTUS JA U-ARVOT

Esimerkiksi 70–80-luvun rakennukset ovat noin kolme kertaa energiatehottomampia kuin nykyiset. Tuolloin seinien U-arvot olivat luokkaa 0,4, nyt ne ovat 0,17 ja jatkossa luokkaa 0,12. Kun tämän ikäluokan taloista vaihdetaan esimerkiksi vanhat huokoiset eristeet pelkästään saman paksuisiin tehokkaisiin FF-PIR-polyuretaanieristeisiin, U-arvot saadaan puolittumaan, jolloin energian kulutus, käytönaikaiset päästöt ja kulut laskevat melkein samassa suhteessa.

Eristäminen tulee olemaan isossa osassa ratkaisua päästöjen laskemiseksi. Jatkossa ei pidä enää koskaan tehdä esimerkiksi julkisivuremontteja ilman, että samassa yhteydessä tehdään lisälämmöneristys.

AITOA ENERGIATEHOKKUUTTA – LISÄLÄMMÖNERISTYS ONNISTUU USEALLA ERI TAVALLA

Finnfoam on kotimainen eristyksen edelläkävijä, löydät meiltä korkealaatuiset rakenneratkaisut lähes kaikkeen U-arvoja tehostavaan korjausrakentamiseen. Alla voit tutustua niistä yleisimpiin.


FF-PIR-ERISTEET

Tehokkailla FF-PIR-lämmöneristeillä vanhan rakenteen U-arvon puolittaminen on helppoa. Esimerkiksi vaihdettaessa vanhat huokoiset lämmöneristeet uusiin FF-PIR-eristeisiin saadaan, jo rakenteen U-arvo puolitettua ilman rakennevahvuuden muuttumista.

Jos lisälämmöneristäminen halutaan toteuttaa sisäpuolelle, sekin onnistuu tiiviillä FF-PIR-lämmöneristeillä helposti. Näissä voidaan käyttää normaaleja FF-PIR ALK -eristeitä tai erityisesti tähän käyttötarkoitukseen suunniteltuja FF-PIR ALS -eristeitä, joissa on valmis lautaura levyjen samakohdissa.

Kolmantena vaihtoehtona sisäpuolisessa lisälämmöneristämisessä ovat kipsilevypintaiset FF-PIR GYL -lämmöneristeet, joilla saadaan samalla asennuksella toteutettua myös sisäverhouslevytys.

FINNFOAM-ERISTEET

Perus FINNFOAM-lämmöneristeet soveltuvat erinomaisesti pientalojen lisälämmöneristykseen ja niiden käsiteltävyys on helppoa, nopeaa sekä asentaminen kustannustehokasta. FINNFOAM-eristeitä käytetään myös pihavarasto- ja ullakkorakentamisessa.

FF-EPS-ERISTEET

FF-EPS-eristeet soveltuvat korjausrakentamisessa mm. betonisandwich-rakenteisten kerrostalojen seinien lisälämmöneristeeksi niiden ulkopuolelle. Uudessa rakenteessa FF-EPS ETICS -eristeet toimivat myös rappausalustana uudelle julkisivurappaukselle. Loivilla vesikatoilla mm. FF-EPS-eristeet voidaan asentaa vanhan rakenteen päälle lisälämmöneristystä toteutettaessa. Lujat SILENT-pintaiset eristeet mahdollistavat myös aurinkopaneelien asentamisen katoille.

Finnfoamin lisäeristämisratkaisut korjausrakentamiseen -webinaari

Rakenteiden energiatehokkuuden parantaminen on tehokkain keino laskea energiankulutusta ja päästöjä. Suomi on sitoutunut uuden EU-Energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaisesti korjaamaan vanhat rakennukset päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä korjattuna tulisi olla jo ensimmäinen 20 %. Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi on lisäeristäminen kustannustehokkain tapa vähentää rakennusten lämmitys ja viilennys tarvetta.

Webinaarissa käydään läpi Finnfoamin energiatehokkaita ja kosteusteknisesti turvallisia eristeistä ja millaisia vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja on tarjolla eri käyttökohteisiin FF-PIR ja FINNFOAM-lämmöneristeillä sekä märkätiloihin Tulppa-levyillä.

Mikäli haluat webinaarissa käydyt materiaalit itsellesi, täytä sivuilta löytyvä lomake ja lähetämme materiaalit sähköisesti sähköpostiisi.

ASENNUSVIDEOITA