Korjausrakentaminen

Korjausrakentamisessa tulisi rakenteiden U-arvoa parantaa aina niin paljon kuin kohteessa on vain mahdollista. Tätä puoltavat tulevaisuuden kiristyvät määräykset (EPBD), käytönaikaisten päästöjen sekä energiakustannusten lasku, pienempien rakenteiden lämpöhäviöiden johdosta.

Korjausrakentamisessa tulisi käyttää rakennesuunnittelijaa, koska jokainen rakennus on yksilö ja tyyppirakenneratkaisujen soveltuvuus tulisi aina tarkistaa ammattilaisten toimesta. Myös kohteen paloluokka ja mahdollisesti muuttuneet vaatimukset tulee ottaa huomioon kohteen rakenneratkaisuja valittaessa. Finnfoamilta löytyy rakenneratkaisut lähes kaikkeen korjausrakentamiseen, joista alta löytyvät niistä yleisimpiä.

Lisälämmöneristys (FF-PIR ALS ja FF-PIR GYL)

Tehokkailla FF-PIR-lämmöneristeillä vanhan rakenteen U-arvon puolittaminen on helppoa. Esimerkiksi vaihdettaessa vanhat huokoiset lämmöneristeet uusiin FF-PIR-eristeisiin saadaan jo rakenteen U-arvo puolitettua ilman rakennevahvuuden muuttumista. Jos lisälämmöneristäminen halutaan toteuttaa sisäpuolelle, sekin onnistuu tiiviillä FF-PIR-lämmöneristeillä helposti. Näissä voidaan käyttää normaaleja FF-PIR ALK-eristeitä tai erityisesti tähän käyttötarkoitukseen suunniteltuja FF-PIR ALS -eristeitä, joissa on valmis lautaura levyjen samakohdissa. Kolmantena vaihtoehtona sisäpuolisessa lisälämmöneristämisessä ovat kipsilevypintaiset FF-PIR GYL -lämmöneristeet, joilla saadaan samalla asennuksella toteutettua myös sisäverhouslevytys.

Lisälämmöneristys (FINNFOAM)                          

Perus FINNFOAM-lämmöneristeet soveltuvat erinomaisesti pientalojen lisälämmöneristykseen ja niiden käsiteltävyys on helppoa, nopeaa sekä asentaminen kustannustehokasta. FINNFOAM eristeitä käytetään myös pihavarasto ja ullakkorakentamisessa.

Lisälämmöneristys (FF-EPS)

FF-EPS eristeet soveltuvat korjausrakentamisessa mm. betonisanwich-rakenteisten kerrostalojen seinien lisälämmöneristeeksi niiden ulkopuolelle. Uudessa rakenteessa FF-EPS ETICS eristeet toimivat myös rappausalustana uudelle julkisivurappaukselle. Loivilla vesikatoilla mm. FF-EPS eristeet voidaan asentaa vanhan rakenteen päälle lisälämmöneristystä toteutettaessa. Lujat SILENT-pintaiset eristeet mahdollistavat myös tekniikan asentamisen katoille.