Ullakon eristys

Ullakkojen tehokkaalla ja oikeaoppisella lämmöneristämisellä saadaan rakennuksen kaikki neliöt maksimaalisesti hyötykäyttöön. Käyttöullakot ovat usein matalia tiloja ja kalliita neliöitä ei haluta hukata, joten tilan turhan pienenemisen välttämiseksi eristeet kannattaa valita huolella.

Käyttöullakkojen kattotuolit ovat käytännössä aina vahvistettuja, joten rakenteellisia muutostöitä ei yleensä tarvitse tehdä, vaan eristystyöt voidaan aloittaa suoraan. Vanhojen ullakkojen eristys tulee usein tehdä kahdessa vaiheessa, sillä puurunkojen etäisyys saattaa vaihdella huomattavasti. Eristeitä valittaessa kannattaa huomioida myös se, tehdäänkö tilasta puolilämmin vai lämmin asuintila.

Mahdollisimman tehokkaalla eristeellä pystytään saavuttamaan vaadittava eristyskyky mahdollisimman pienillä eristevahvuuksilla ja siten pitämään huonekorkeus ja pinta-ala mahdollisimman suurina.

Ullakon eristys voidaan toteuttaa jopa P1 paloluokan kohteissa FF-PIR-eristeillä.

Eristeen valinta

FINNFOAM (XPS) ja FF-PIR-eristeillä saadaan ullakkotilat hyötykäyttöön ja mahdollisimman energiatehokkaiksi, ilman riskiä kosteus- ja homeongelmista. FINNFOAM ja FF-PIR-eristeet ovat myös kevyitä ja helposti käsiteltäviä. Sekä FINNFOAM että FF-PIR-eristeet toimivat rakenteissa myös höyrynsulkuna.

Vanhat määräykset edellyttivät yläpohjassa U-arvoa 0,15 ja seinissä 0,24. Nykyiset voimassa olevat määräykset edellyttävät minimitasoina yläpohjassa U-arvoa 0,09 ja seinissä 0,17. Vanhoja määräyksiä on pidetty ns. minimitasona, johon kannattaa aina eristäessään vähintään pyrkiä, mutta jos tila antaa myöden, on tänä päivänä järkevää toteuttaa rakenne paksummalla eristekerroksella, jolloin rakenteesta saadaan mahdollisimman energiatehokas. Energian hinta tulee nousemaan tulevaisuudessa voimakkaasti ja remontin kokonaiskustannuksissa paksumman eristeen valitseminen luo marginaalisen lisäkustannuksen. Vuoden 2018 alusta voimaan tullut uusi ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta mahdollisti paloturvallisten FF-PIR eristeiden käytön ullakkorakentamisessa P1 ja P2-paloluokan rakennuksissa. FINNFOAM-eristeitä voidaan käyttää vain P3-paloluokan rakennuksissa.

Lue lisää FF-PIR eristeiden käytöstä P1-paloluokan kohteiden ullakkorakentamisessa.

Eristepaksuus

Tehokkailla FF-PIR-polyuretaanieristeillä (lämmönjohtavuus λdeclared 0,022 W/mK) saavutetaan helposti mahdollisimman ohuet ja tiiviit rakenteet. Seinissä FF-PIR-eristettä riittää noin 130 mm täyttämään nykyisen U-arvovaatimuksen 0,17 ja noin 100 mm täyttämään vanhan määräyksen 0,24. Yläpohjassa U-arvo 0,09 saavutetaan noin 240 mm:llä ja U-arvo 0,15 noin 150 mm:llä FF-PIR-eristettä. Suosittelemme aina nykyisen minimi määräystason U-arvojen käyttämistä suunnittelussa.

Myös FINNFOAM-eristeillä saadaan aikaan hyvä eristys kustannustehokkaasti. FINNFOAM-eristettä tarvitaan noin 210 mm täyttämään nykyinen seinien U-arvo-vaatimus 0,17 ja noin 150 mm täyttämään vanha määräys 0,24. Yläpohjassa U-arvo 0,09 saavutetaan reilulla 350 mm:llä ja U-arvo 0,15 noin 250 mm:llä FINNFOAM-eristettä.

U-arvo ei kuitenkaan kerro koko totuutta rakenteen eristyskyvystä. Lähes yhtä tärkeä arvo on rakenteen ilmanvuotoluku (n50). Nykyisin puurunkoisten talojen ilmanvuotoluku on keskimäärin 2-4. Tiiviillä rakenteella ilmanvuotoluku saadaan putoamaan helposti alle 0,5. Tiiviyden ansiosta rakennuksen energiankulutus alenee yhtä paljon kuin mitä saataisiin aikaiseksi noin 25 %:n lisäeristyksellä. Lämmöneristystä ja tiiviyttä parannettaessa on tärkeää kiinnittää huomiota myös ilmanvaihdon riittävyyteen uudessa tilanteessa. 

FINNFOAM:in täysin yhtenäisen solurakenteen ansiosta levyn sisällä ei pääse tapahtumaan haitallista konvektiota eli ilmavirtauksia. Kun saumat tiivistetään lisäksi joustavalla PU-saumavaahdolla, tulee rakenteesta yhtenäinen ja tiivis. Näin lämpö ei pääse siirtymään ilmavuotona, vaan ainoastaan johtumalla ja säteilemällä, joka normaalissa huoneenlämmössä on pientä. Suurin osa lämmöstä siirtyy siis johtumalla, mikä ei ole riippuvainen painovoimakentästä, vaan johtuminen tapahtuu yhtä lailla seinästä ja katosta. Tästä johtuen, on perusteltua käyttää saman paksuista eristystä sekä seinissä että katoissa.

FF-PIR-eristeet P1 paloluokan ullakkorakenteissa

FF-PIR-eristeillä on VTT:n palotekninen sertifikaatti, jossa on huomioitu vuoden 2018 alusta voimaan tullut ympäristöministeriön asetus rakennusten paloturvallisuudesta. Suunnittelua helpottamaan tehty sertifikaatti kasaa oikean detaljiikan eri rakenneratkaisuissa. Projekteissa vältetään turha spekulointi, kun testatut ja turvalliset ratkaisut voi aina tarkistaa sertifikaatista.

FF-PIR-eristeiden ytimen eli eristävän osan paloluokka on D-s2, d0. Palotilanteissa FF-PIR-eristeet hiiltyvät eivätkä edistä paloa millään tavalla. Ne soveltuvat jopa palokatkoksi: esimerkiksi EI30-katko saadaan toteutettua 200 mm kaistalla FF-PIR-eristettä. Asetus mahdollistaa FF-PIR-eristeiden käytön myös P1 paloluokan kerrostalojen ullakkorakenteissa, mikä on muuttanut nopeasti ullakkoasuntojen rakentamista.

Asennusvideo FF-PIR-eristeellä:

Asennusohje FINNFOAM-eristeellä:

1. vaihe – asennetaan FINNFOAM kattotuolien väliin

FINNFOAM:ista leikataan noin 1–2 cm lyhyempi pala kuin asennustila on. Levy kiilataan esim. FINNFOAM:ista leikatuilla kiiloilla kattotuolien väliin siten, että alapinta tulee kattotuolien tasalle. FINNFOAM:in ja aluskatteen väliin tulee jäädä ainakin 50 mm:n tuuletusväli. Kattotuolien väliin voidaan asentaa myös useampi kuin yksi levykerros, jos vapaa tila sen sallii. 

2. vaihe – saumojen tiivistys joustavalla PU-saumavaahdolla

Kattotuolin ja FINNFOAM:in väliin laitetaan joustavaa PU-saumavaahtoa (polyuretaania) reilusti. Myös vaakasaumoihin kahden levyn väliin suositellaan laitettavan hieman joustavaa saumavaahtoa tiivistykseksi. Kun levyt hieraistaan toisiaan vasten, katoaa saumavaahdon turpoamisominaisuus ja se toimii vain liimana. Joustavan saumavaahdon kovetuttua, leikataan sisäpinnasta ylimääräiset vaahdot ja FINNFOAM-kiilat pois. 

3. vaihe – eristyksen asennus kattotuolien alapuolelle

Kattotuolien alapuolelle tehdään yhtenäinen eristys (tässä kannattaa käyttää puolipontattuja levyjä FL-200, jolloin saumoista saadaan entistä tiiviimmät), jolloin kylmäsillat on minimoitu. FINNFOAM:it voidaan kiinnittää kevyesti ruuveilla yläpuoliseen FINNFOAM:iin. Kaikkiin saumoihin laitetaan hieman joustavaa saumavaahtoa ja seuraavat levyt laitetaan heti paikoilleen, ennen kuin vaahto kovettuu. Lisäksi FINNFOAM:in pinnalle merkitään kattotuolien paikat. 

4. vaihe – eristyksen lopullinen kiinnitys

Sisäpuolinen yhtenäinen FINNFOAM-eristys kiinnitetään lopullisesti laudoilla ja pitkillä ruuveilla kattotuoleihin. Väliaikaiset kiinnitysruuvit voidaan poistaa sitä mukaa, kun kiinnitys edistyy. Väliaikaiset ruuvit voidaan käyttää lopullisessa kiinnityksessä ja syntyneisiin reikiin laitetaan hieman joustavaa saumavaahtoa tiivistykseksi. 

5. vaihe – sisäverhous ja sähköjohdot

Lautoihin kiinnitetään sisäverhous, esim. panelointi tai kipsilevyt. Jos lautojen jako on noin 900 mm ja käytetään kipsilevyä, tulisi levyt kiinnittää tiheämmin (esim. 450 mm:n jaolla). Muuten katossa on vaarana, että kipsilevyt alkavat roikkua keskeltä. Tällöin tarvitaan lisälauta, joka voidaan kiinnittää FINNFOAM:iin liimalla ja/tai harvakierteisillä ruuveilla. Harvakierteinen ruuvi puree jo hyvin FINNFOAM:iin ja ruuvin vetolujuus on helposti yli 20 kg. Sisäverhoilun varsinainen kannatus otetaan kuitenkin laudoista, jotka ovat kiinni kattotuoleissa. Sisäverhoilun ja FINNFOAM:in väliin jää pieni ilmaväli, joka toimii myös pienenä eristyksenä ja on oiva paikka kätkeä sähköjohdot ym.