Yläpohjan ja katon eristys FF-PIR-polyuretaanieristeillä

Yläpohjissa FF-PIR eristeet tuovat rakentamiseen tehokkuutta, kun asennettava eristepaksuus on markkinoilla käytettävistä ratkaisuista ohuimpia. Asentaminen on nopeaa, nostoja katoille vähemmän ja kateratkaisuina lähes kaikki markkinoilla olevat. Yleisimmin käytössä normaaleissa yläpohjarakenteissa ovat FF-PIR AL eristeet ja loivilla katoilla FF-PIR AL eristeet tai bitumilaminaattipintaiset FF-PIR BI eristeet, joiden pintaan bitumikermit voidaan asentaa suoraan.

FF-PIR-eristeet soveltuvat niin uudisrakentamiseen, passiivi- ja nollaenergiarakentamiseen kuin myös vanhojen rakennusten lisälämmöneristämiseen, joissa rakennevahvuus saadaan minimoitua ja lämmöneristys maksimoitua.

FF-PIR AL- ,FF-PIR PL- ja FF-PIR BI-eristeet soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi yläpohjan eri runkomateriaalien ja kattomuotojen kanssa. Runkomateriaalina voi olla puu, teräs, betoni (TT- tai ontelolaatta) tai kevytbetoni (siporex) ja kattomuotona vino-, loiva- tai tasakatto. Myös kattoristikoiden kanssa FF-PIR-eristeillä on helppo toteuttaa erittäin tiiviitä ja energiatehokkaita rakenteita.

FF-PIR 220 mm.
Yläpohjan eristys FF-PIR-eristeiillä toteutetaan yleensä useasta levykerroksesta, jossa sisimmäinen eristekerros katkaisee kylmäsillat.

Höyrynsulku ja eriste samassa

Puurunkoisessa yläpohjassa FF-PIR-eristeitä voidaan käyttää myös sisäpuolisena höyrynsulku-levykerroksena eli niin sanottuna höyrynsulkuratkaisuna, jolloin levyn päälle asennetaan esimerkiksi tarvittava määrä puhallusvillaa halutun u-arvon saavuttamiseksi. Kyseinen ratkaisu on erittäin yleinen  ja kustannustehokas toteutettaessa yläpohja kattotuolien kanssa.

Rakenteissa ei tarvita erillisiä ilman- tai höyrynsulkukerroksia. FF-PIR-eristeiden pinnalla olevat alumiini- tai muovilaminaatit omaavat erittäin korkean vesihöyrynvastuksen ja FF-PIR-eristeet toimivat rakenteissa myös höyrynsulkuna. Levyjen saumoissa ja liitoskohdissa suositellaan käytettäväksi elastista saumavaahtoa sekä liitoksiin soveltuvia sisäpuolen höyrynsulku- tai alumiiniteippejä. Levysaumojen teippaukseen ulkopuolella tulee käyttää diffuusioavoimia ulos tarkoitettuja kangaspintaisia teippejä.

FF-PIR soveltuvat kaiken tyyppisiin yläpohjaratkaisuihin.

Alla olevassa taulukossa on muutamia esimerkkirakenteita

Eristepaksuuden vertailu

RunkoEriste/runkoFF-PIRU-arvo W/m2K
PuuFF-PIR 150 mm välissäFF-PIR 100 mm alapuolella0,09
PuuFF-PIR 150 mm välissäFF-PIR 170 mm alapuolella0,07
PuuPuhallusvilla 400 mmFF-PIR 30 mm alapuolella0,09
PuuPuhallusvilla 350 mmFF-PIR 120 mm alapuolella0,07

Ullakon eristäminen FF-PIR-polyuretaanieristeellä