Ulkoseinien lämmöneristys FINNFOAM:illa

Seinien lämmöneristys voidaan toteuttaa normaaleilla suorareunaisilla tai puolipontatuilla FINNFOAM-levyillä, mutta tätä varten on suunniteltu myös omat tuotteet. FINNFOAM-seinärakenteen materiaalikustannuksissa tulee säästöjä, kun erillisiä höyrynsulkuja tai tuulensuojia ei tarvita. Lisäksi työvaiheiden vähäinen määrä tekee asentamisesta tehokkaan. FINNFOAM-seinän kustannustehokkuudesta saa parhaan kuvan oheisesta vertailusta:

FINNFOAM FL-K600 eristeet soveltuvat K600 jaolla olevaan runkorakenteeseen.

Toimintaperiaate

FINNFOAM FI-K600/250 mm.

FINNFOAM-seinäeristelevy on suunniteltu 600 mm:n koolausvälille ja se säästää sekä työvaiheita että eristämiseen kuluvia neliöitä. Levyt on helppo asentaa ― ei erillistä tuulensuojaa, ei erillistä höyrynsulkua, ei ristikoolauksia. Ohut rakenne ja taloudellinen eristepaksuus, 179 mm, U-arvo 0,22…0,24 (eriste 140 mm) ja 249 mm, U-arvo 0,15…0,16 (eriste 210 mm). FINNFOAM-seinäeristelevyissä on kaikki FINNFOAM:in hyvät ominaisuudet. Naulat eivät puhkaise höyrysulkua, höyrysulku toimii molempiin suuntiin ja lisäksi levyt ovat tukeva tausta esim. sisäverhoilun kipsilevyille.

Yhdellä työvaiheella saadaan aikaiseksi seinärakenteen koko tarvittava lämmöneristys, höyrynsulku ja tuulensuoja.

Rakenne on myös kosteusteknisesti turvallisin, koska sisäverhoilu seuraa sisäilman suhteellista kosteutta ja runko sekä ulkoverhoilu taas seuraavat ulkoilman suhteellista kosteutta. Eikä FINNFOAM:in täysin yhtenäisen ja suljetun solurakenteen sisälle voi muodostua hometta.

Rakenteiden tiiviys on tärkeä osa rakennuksen energiataloutta. Rakennuksen tiiviyttä kuvataan ilmanvuotoluvulla, joka puurunkoisessa talossa on keskimäärin 4. Tiiviyttä parantamalla 4 -> 1 säästetään 15 % koko rakennuksen (pientalo) energiakulutuksesta. FINNFOAM:in seinäeriste on tutkitusti erittäin tiivis – myös saumoista! Saumojen vaahdottaminen joustavalla PU-vaahdolla tulee toteuttaa huolella.

FINNFOAM-eristelevyt

Alla muutama esimerkki seinäeristelevyistä.

FI-K600 210/65 mm (Rossipohja, Seinät ja Katto)

FL-K600 210 mm (Rossipohja, Seinät ja Katto)