FF-EPS-eristeiden käyttö ulkoseinien lämmöneristeenä

Ohutrapattavassa alle 28m korkeassa P1 paloluokan kerrostalossa palokatkot tehdään joka toiseen kerrokseen 200mm korkealla FF-PIR eristeellä.

FF-EPS 60 S on erittäin kustannustehokas ja kosteusteknisesti turvallinen seinien lämmöneriste, jonka lämmönjohtavuus on λDeclared 0,031 W/mK. FF-EPS-eristeet soveltuvat niin uudisrakentamisen matala-, passiivi- ja nollaenergiarakentamiseen kuin myös vanhojen rakennusten lisälämmöneristämiseen.

FF-EPS 60 S -eristeet soveltuvat käytettäviksi eri runkomateriaalien kanssa. Runkomateriaalina voi olla; betoni, betonielementti, tiili, kevytbetoni (siporex), kevytsoraharkko, puu tai teräs. FF-EPS:llä lämmöneristetyissä rakenteissa tulee yleensä olla erillinen ilman- tai höyrynsulkukerros, koska sen vesihöyrynvastus ei ole itsessään riittävä toimiakseen höyrynsulkuna. Levyjen saumoissa ja liitoskohdissa suositellaan käytettäväksi elastista PU-saumavaahtoa.

Räystään arkkitehtuuria kohteeseen suunnitellut ja toteutetut räystäskoristeet.

FF-EPS-eristeet soveltuvat kaikkiin seinärakenteisiin

Ulkoseinän runkomateriaalina kiviseinä (betoni, tiili, harkko) on FF-EPS:lle erinomainen tausta. FF-EPS 60 S -levyjen ulkopinta voidaan verhoilla julkisivulla tai vanhennettuun FF-EPS ETICS -levyyn tehdä ohutrappaus suoraan levyn pintaan. Lukkopontatut FF-EPS-eristelevyt asennetaan rungon ulkopuolelle yhtenäiseksi eristekerrokseksi esimerkiksi laastiliimaamalla tai asentamalla ne PU-liimavaahdolla kiinni kantavaan seinään ja kiinnitys varmistetaan muutamalla mekaanisella kiinnikkeellä. Betoniseinä lämmöneristettynä FF-EPS-eristeillä ei tarvitse erillistä höyrynsulkua. Käytettävä eristepaksuus määräytyy halutun u-arvon mukaan. Esimerkiksi U-arvo 0,17 saavutetaan 180 mm paksulla FF-EPS-eristeellä. Jos halutaan päästä lähelle todellista nollaenergiatasoa, tulisi seinän U-arvo olla vähintään 0,12, jolloin käytettävä eristepaksuus on 250 mm.

FF-EPS ETICS ohutrappaus alustaksi.

Ulkoseinän runkomateriaalina voi olla myös puu, jolloin rakenne voidaan toteuttaa seuraavasti: Runkotolppien sisäpintaan tai väliin asennetaan FINNFOAM- tai FF-PIR-lämmöneristelevyt, jotka toimivat rakenteessa myös höyrynsulkuna. Yhtenäinen FF-EPS-levykerros asennetaan rungon ulkopuolelle. FF-EPS-levykerroksen lämmöneristävyyden kantavan rungon ulkopuolella tulee olla rakenteen oikean kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi yhtä suuri tai suurempi kuin runkojen välissä olevan FINNFOAM- tai FF-PIR-eristeiden. Eristepaksuudet määräytyvät halutun u-arvon mukaan. Julkisivu toteutetaan puurungon kanssa tuulettuvana.

Lisätietoja FF-EPS-levyjen ominaisuuksista sekä levyjen tyypit ja mitat löytyvät täältä.

FF-EPS ETICS päälle ohutrapattuja kohteita.