Miten Finnfoam pystyy vaikuttamaan rakentamisen elinkaarenaikaiseen hiilijalanjälkeen?

Elinkaariarviointi on yhä tärkeämpi osa rakennusprojekteja. Elinkaariarvioinnissa (LCA, Life Cycle Assessment) arvioidaan ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen kulutusta eli rakennusten ekologista kestävyyttä. Elinkaariarvioinnissa kiinnitetään huomiota rakennuksen koko elinkaareen aina raaka-aineiden hankinnasta elinkaaren loppuun asti.

Elinkaaren aikaisen hiilijalanjäljen laskennan avuksi on kehitetty helppokäyttöinen C-lukulaskuri, joka on hyödyllinen työkalu asuinrakennushankkeiden luonnossuunnitteluvaiheeseen, jolloin tavoitteellinen päästöohjaus on vielä mahdollista. Laskurin avulla on mahdollista tarkistaa eri ratkaisujen vaikutuksia rakennuksen elinkaaren hiilijalanjälkeen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa.

Rakennusten elinkaaren vaiheet jaetaan eri vaiheisiin: rakennusmateriaalien valmistus (tuotanto), rakentaminen, käyttö ja korjaus sekä elinkaaren loppu.

Tuotanto

Laitteet ja koneet, tuotannon suunnittelu

Finnfoam kiinnittää huomiota ympäristöystävällisyyteen ja energiatehokkuuteen jo tuotantolaitostensa suunnitteluvaiheesta lähtien. Finnfoam on muun muassa itse kehittänyt jäähdytys-/ lämmitysjärjestelmän, jonka ansiosta tuotannon hukkalämpö saadaan tehokkaasti talteen tuotantolaitteista ja siirrettyä sinne missä lämpöä tarvitaan. Lämpöä siirretään myös varastoon, johon rekka-autot ajavat sisälle lastausta varten. Sisävalaistusta ohjataan hämärä- ja liikekytkimin, koska päivisin valaistus saadaan suurista kattoikkunoista.

Tuotannon hukan minimointi

Finnfoam pyrkii kaikessa tuotannossaan minimoimaan hukan syntymisen. Finnfoam-eristeen valmistusprosessista ei synny jätettä. Tehtaalla on käytössä kierrätyslinja, jossa valmiiden levyjen jyrsinnästä syntynyt puru käsitellään ja kierrätetään uudelleen käyttöön.

Pakkaukset

Finnfoamin lämmöneristeet pakataan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaviin pakkauksiin. Työmaille toimitettavat suurehkot erät on mahdollista saada pakattuna pelkillä kuormalavavanteilla.

Rakentaminen

Ympäristöystävälliset tuotteet

Finnfoamin tuotekehityksen tavoitteena on kehittää tuotteita ja rakenneratkaisuja, jotka helpottavat toimintaa rakennustyömaalla sekä optimoivat kustannus- ja materiaalitehokkuuden. Materiaalitehokkuus on avainasemassa myös ympäristöystävällisyyden näkökulmasta, kun lasketaan rakennusten elinkaaren aikaista hiilijalanjälkeä.

Yksi uusista materiaalitehokkuuden näkökulmasta suunnitelluista tuotteista on FF-FLOOR-lattiaratkaisu maanvaraiselle alapohjalle. FF-FLOOR-ratkaisu perustuu muottiteknologialla valmistettuun 3D muotoiltuun harmaaseen FF-EPS-eristeeseen, jossa on 50 mm syvä ja 50/60 mm leveä ristiinuritus 300×300 mm ruudukkona. Tämä uniikki rakenne mahdollistaa 30 prosentin säästön lattiabetonin määrässä, kasvattaen samanaikaisesti maanvaraisen betonilattian lujuutta yli 20 prosenttia. 

Lue lisää FF-FLOORISTA…

Käyttö ja korjaus

Rakennusten lämmityksen osuus kaikesta energian loppukäytöstä on noin 26 % ja rakennusten hiilijalanjäljestä syntyykin jopa 75 prosenttia käytön aikana. Tehokkain keino vaikuttaa energian kulutuksen vähentämiseen on rakenteellinen energiatehokkuus eli toisin sanoen rakennuksen hyvä lämmöneristys sekä tehokkaat ikkunat ja ovet.

Finnfoamin homehtumattomilla muovipohjaisilla lämmöneristeillä voidaan vähentää lämmön karkaamista rakennuksista eli pienentää rakenteiden lämpöhäviöitä tehokkaasti ja näin rakennuksista saadaan rakenteellisesti energiatehokkaampia.

Rakennusmateriaalin ympäristökuormitusta laskettaessa tulee sen hiilijalanjälki suhteuttaa myös materiaalin käyttöikään. Käyttöikä kertoo tuotteiden elinkaarensa aikana tarvitsemasta huollosta ja ylläpidosta sekä niiden korvaamisvälistä. Rakennushankkeiden suunnittelussa tarkastellaan ympäristövaikutuksia yhä enemmän juuri elinkaariajattelun kautta, jonka tulisikin olla aina päätöksentekokriteeri. Finnfoamin kehitystyössä yksi merkittävimmistä päämääristä on aina ollut tuotteiden kestävyyden eli eliniän pidentäminen.

Finnfoamin eristeillä toteutetuissa rakenteissa ei tarvita erillistä höyrysulkua eikä tuulensuojalevyä, joten niiden avulla säästetään myös muiden materiaalin kulutuksessa.

Kierrätys

Finnfoam vastaanottaa eristeiden leikkuujätteet FF-Kierrätyssäkeissä ja hyödyntää materiaalin uudelleen raaka-aineena.