Kemiallinen kierrätys Finnfoamilla

Finnfoamin rakentaa Saloon kemiallisen muovinkierrätyslaitoksen, jossa käytetyt, likaisetkin vaahtomuovieristeet kierrätetään energia- ja kustannustehokkaasti uudestaan eristeiden raaka-aineeksi. Polystyreenin, eli XPS- ja EPS-eristeiden kemiallisen kierrätyksen myötä Finnfoamin tuotteissa tulee olemaan entistä enemmän kierrätysmateriaalia. Laitoksen arvioitu valmistumisaika on vuoden 2022 lopulla.

Kierrätysprosessissa on huomioitu muun muassa työmailta kerättyjen lämmöneristeiden hukkapalat, jotka ovat usein likaisia. Niissä voi olla esimerkiksi hiekkaa, betonia tai uretaaniliimojen jäämiä. Kierrätysprosessissa polystyreeni saatetaan uuden innovatiivisen liuottimen avulla täysin nestemäiseen muotoon, jolloin siitä on helppo erottaa siivilöimällä epäpuhtaudet. Puhdistuksen jälkeen liuotin haihdutetaan uudelleen kiertoon ja takaisin kiinteään muotoon palannut polystyreeni muutetaan granulaateiksi, joita voidaan hyödyntää eristetuotannon raaka-aineena.

Hedelmäperäiselle liuotincocktailille ja kierrätysjärjestelmälle patentit haussa

Kemiallinen kierrätysprosessi puhdistus- ja haihdutuslaitteistoineen ja liuottimineen on kaikkiaan kolmivuotisen kehitysprosessin tulos. Kehityksessä Finnfoamilla on ollut pitkäaikainen kumppani Brightplus. Lähtökohtana oli löytää paras tapa kierrättää polystyreenin kaltaista kestomuovia mahdollisimman energiatehokkaasti.

Kemiallinen kierrätys liuottamalla on perinteistä mekaanista parempi, koska liuoksesta on helppo poistaa fyysiset epäpuhtaudet. Muovin liuottaminen molekyylitason rakennusaineeksi mahdollistaa sen käytön uudelleen eristetuotannossa materiaalina. Prosessissa käytetty liuotin on yhdistelmä luonnonmukaisista, eräisiin syötäviin hedelmiin pohjautuvista liuottimista.

PS Processing Oy mukana materiaalien keräämisessä

Muovin kierrätyksessä jakeiden puhtauden lisäksi haasteena on riittävän materiaalivolyymin kerääminen. Finnfoam osti vuonna 2022 puolet laitilalaisen PS Processing Oy:n osakekannasta, koska yritys on erikoistunut EPS-muovin keräämiseen ja kierrättämiseen ja tarjoaa siihen nyt Finnfoamille valmiit kanavat. Aiemmin PS Processing toimitti ison osan materiaalia ulkomaille kierrätettäväksi. Kun materiaali saadaankin kiertoon kotimaan markkinoilla, sen hiilijalanjälki pienenee merkittävästi kuljetustarpeen vähentyessä.

Kierrätys ratkaisee monet muoviin liitetyt ongelmat

Finnfoamilla ajatellaan, että muovia kritisoidaan paljon aiheetta, koska se on turvallinen, kestävä ja edullinen materiaali. Muovi on todellinen kierrätettävä kestotuote ja sen tehokas kierrättäminen tarjoaa ratkaisun moniin muoviin liitettäviin ongelmiin. Esimerkiksi kosteusteknisesti turvallisissa lämmöneristeissä muovi on ominaisuuksiltaan ja resurssitehokkuudeltaan aivan ylivoimainen materiaalivaihtoehto. Muoviin liittyvät ongelmat juontuvat pääosin siitä, mitä muoville tapahtuu käytön jälkeen.