Routaeriste raideliikenteeseen

FINNFOAM-eristeitä on käytetty rautateiden routasuojauksessa lähes 40 vuoden ajan. FINNFOAM-eristeiden korkea pitkäaikainen puristuslujuus (kuormitusviruma 50 vuoden testillä) ja pumppaavan rasituksen kestävyys (cyclic loading) ovat tärkeimpiä raideliikenteen routasuojauksen ominaisuuksia. Routaeristäminen säästää merkittävästi kuluja ja pienentää hiilijalanjälkeä, sillä se vähentää massanvaihtoja. Hyvänä esimerkkinä Tampereen raitiotie, joka eristettiin kauttaaltaan FINNFOAM:illa massanvaihdot minimoiden.

FINNFOAM VR.
Tampereen raitiotie routasuojattiin kauttaaltaan FINNFOAM:illa.
FINNFOAM:illa varmistetaan raiteiden routasuojausta Helsingin Kalasatamassa.

Rautatiet

Rautateillä on routasuojausta perinteisesti käytetty vanhoja ratoja korjaamisessa, mutta nykyään myös routasuojauksen edut tiedostetaan ratojen uudisrakentamisessakin. FINNFOAM-eristeet parantavat rautateiden toimivuutta varmistaen niiden pitkän käyttöiän estämällä roudan aiheuttamia heittoja / routanousuja.

Vanhojen ratojen saneerauksessa ja nopeuden nostamisessa routaeristämisellä on erittäin tärkeä rooli.