Energiatehokkuus ja uusiutuva energia

Finnfoam on energiatehokkaiden rakenneratkaisujen edelläkävijä. Haluamme edistää rakennusten energiatehokkuutta sekä auttaa pienentämään rakennusten energiankulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Hyvin eristetty rakennus on kaiken perusta.

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja valmistustekniikoitamme vastuullisemmaksi, jotta voimme vaikuttaa rakentamisen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen. Olemme edelläkävijä myös laatu- ja ympäristöasioissa.

Hyvin eristetty talo on ekoteko 

Finnfoamin tarjoaa rakenteellisesti energiatehokkaita lämmöneristeratkaisuja. Finnfoamin tuotteilla eristät talot turvallisesti energiatehokkaiksi. Tuotteet ovat tehokkaita ja pitkäikäisiä, tuoden säästöä energiankulutukseen koko elinkaarensa ajan. 

Alhaisen hiilijalanjäljen kannalta rakennuksen käytönaikaisen energiankulutuksen laskeminen rakenteellisella energiatehokkuudella sekä rakenteiden pitkäikäisyys ovat merkityksellisimmät tekijät.

Vastuullisempi rakentamisen tulevaisuus 

Kehitämme jatkuvasti tuotteitamme ja valmistustekniikoitamme vastuullisemmaksi, jotta voimme vaikuttaa rakentamisen elinkaarenaikaiseen hiilijalanjälkeen. 

Elinkaaren aikainen hiilijalanjälki

Elinkaariarvioinnissa (LCA, Life Cycle Assessment) arvioidaan ympäristövaikutuksia ja luonnonvarojen kulutusta eli rakennusten ekologista kestävyyttä. Elinkaariarvioinnissa kiinnitetään huomiota rakennuksen koko elinkaareen aina raaka-aineiden hankinnasta elinkaaren loppuun asti. Lue, miten Finnfoam pystyy vaikuttamaan rakentamisen elinkaaren aikaiseen hiilijalanjälkeen sekä omalla toiminnallamme että tuoteratkaisuillamme.

Rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on kansainvälinen rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka avulla arvioidaan kiinteistöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. Finnfoam Oy:n eristeratkaisut auttavat asiakkaitamme BREEAM-luokituksen saamisessa rakennukselle.

Edelläkävijä laatu- ja ympäristöasioissa 

Finnfoamin tuotteista on ollut laadittuna RTS EPD -ympäristöselosteet vuodesta 2013 lähtien. Ympäristöselosteissa esitetään tiedot rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista, joita käytetään rakennusten LCA-laskennassa.

Uusiutuva energia

Finnfoamin pääpaino on tuottaa asiakkaille alhaisen energiankulutuksen mahdollistavia ratkaisuja. Rakenteellisella energiatehokkuudella mahdollistetaan rakennusten alhainen energiankulutus, jolloin se on mahdollista toteuttaa järkevän kokoisilla uusiutuvan energia tuotantolaitteistoilla.

Finnfoam on panostanut tehtaiden energiatehokkuuteen jo koko 2000-luvun ajan.