FF-EPS-eristeiden käyttö yläpohjien lämmöneristeenä

Loivan katon eristys FF-EPS X 60S-eristeillä, joiden päälle tulee katteen alustaksi kova villa.

FF-EPS on erittäin kustannustehokas ja kosteusteknisesti turvallinen yläpohjien ja kattojen lämmöneriste, jonka lämmönjohtavuus on λDeclared 0,031 W/mK. FF-EPS-eristeet soveltuvat niin uudisrakentamisen matala-, passiivi- ja nollaenergiarakentamiseen kuin myös vanhojen yläpohjien saneeraamiseen ja lisälämmöneristämiseen.

FF-EPS-eristeet soveltuvat käytettäviksi erinomaisesti yläpohjan eri runkomateriaalien kanssa. Runkomateriaalina voi olla; teräs, betoni tai kevytbetoni (siporex). FF-EPS:llä lämmöneristetyissä rakenteissa tulee olla aina erillinen ilman- tai höyrynsulkukerros, koska sen vesihöyrynvastus ei ole itsessään riittävä toimiakseen höyrynsulkuna. Höyrynsulku voidaan toteuttaa FF-PIR-lämmöneristeillä tai perinteisillä kalvomaisilla höyrynsuluilla. FF-EPS-levyjen lukkopontattujen saumojen ansiosta lämmöneristyksestä tulee helposti yhtenäinen ja tiivis. Lukkoponteissa ei tarvitse käyttää tiivistykseen PU-vaahtoa, mutta esimerkiksi läpivientien tiivistykset tulee toteuttaa elastista PU-saumavaahtoa käyttäen. Loivilla katoilla FF-PIR polyuretaani eristysratkaisu on myös yleinen vaihtoehto.

Kevyiden FF-EPS eristeiden liikuttelu kohteessa on helppoa.

Eristeratkaisut kantavan kattorakenteen mukaan

FF-EPS-eristeitä voidaan käyttää kaikkien yleisesti käytössä olevien yläpohjan runkomateriaalien kanssa. FF-EPS on erittäin kustannustehokas tasakattojen ja vinojen yläpohjien lämmöneristemateriaali. Esimerkiksi tänä päivänä yläpohjalta vaadittu u-arvo 0,09 saavutetaan rakenteella; ontelolaatta, höyrynsulku, FF-EPS X 60S/320 mm, 20 mm laakerivilla, katemateriaali. Näin toteutettuna rakenteen kokonaispaksuus säilyy maltillisena eikä katoilla ole urautumisriskiä kulkuväylien kohdillakaan. Katoille tulee tänä päivänä paljon tekniikkaa, mikä edellyttää liikkumista katoilla, ja tasa- eli loivilla katoilla käytettävien lämmöneristemateriaalien tuleekin kestää tämä rasitus urautumatta. Kovien Finnfoam Oy:n valmistamien lämmöneristeiden (Finnfoam, FF-EPS, FF-PIR) kanssa ei ole urautumisriskiä.

FF-EPS X 60S/320 mm.

UUTUUS FF-EPS 60S SILENT

FF-EPS 60S SILENT eristevahvuus on 320 mm, kokonaisvahvuus on 330 mm.

FF-EPS 60S SILENT -levyissä on toisella puolella levyä 15-20 mm paksu erikoispinnoite, joka on ääneneristävyydeltään sekä paloteknisiltä ominaisuuksiltaan erinomainen ja soveltuu suoraan katemateriaalin alustaksi. FF-EPS 60S SILENT -levyissä pinnoitteen alapuolella on n.5 mm syvä ristikkouritus ja kokoojakanavistot levyjen reunoilla, joidenka tehtävänä on toimia tuuletuskanavistona loivilla katoilla. FF-EPS 60S SILENT vähentää katoille nostettavia kuutiomääriä ja nopeuttaa asentamista. Vaadittu U-arvo 0,09 saadaan toteutettua yhdellä 320 mm paksulla levyllä, jonka ansioista katot valmistuvat nopeammin.

Tuotevideo: 

Vinot puurakenteet

Vinoissa puurakenteisissa yläpohjissa laadukkain ja kylmäsillattomin lopputulos saavutetaan jos FF-EPS -eristeet voidaan asentaa yhtenäiseksi kerrokseksi kantavan rakenteen päälle. Kertopuuvasojen kanssa voidaan käyttää myös rakennetta, jossa vasojen alapintaan asennetaan höyrynsuluksi FINNFOAM- tai FF-PIR-levyt ja vasojen väliin vaahdotetaan paksuudeltaan tavoitellun u-arvon mukaiset FF-EPS-levyt.

Eristepaksuudet määräytyvät halutun U-arvon saavuttamisesta. Alla olevassa taulukossa on muutamia esimerkkirakenteita.

RunkoEriste/runkoFF-PIR u-arvo W/m2K
OntelolaattaEristeet ontelolaatan päälläFF-EPS X 60S/200 mm + laakerivilla 20-30 mm0,14
OntelolaattaEristeet ontelolaatan päälläFF-EPS X 60S/320 mm + laakerivilla 20-30 mm0,09
OntelolaattaEristeet ontelolaatan päälläFF-EPS X 60S/400 mm + laakerivilla 30 mm0,07
OntelolaattaEristeet ontelolaatan päälläFF-EPS 60S X SILENT 320mm0,09
TT-laattaEristeet laatan päälläFF-EPS 60S/320 mm + laakerivilla 20-30 mm0,09
Kertopuu korkeus > 400 mmsisäpuolella FF-PIR 50 mm tai Finnfoam 70 mmvälissä FF-EPS 60S/200 + 200 mm 0,07