Lisälämmöneristys FINNFOAM-eristeillä

Lisälämmöneristys voidaan toteuttaa normaaleilla puolipontatuilla FINNFOAM-eristyslevyillä tai FF-PIR polyuretaanieristeillä. Kun halutaan päästä mahdollisimman pienellä rakennepaksuuden kasvamisella, voidaan käyttää 40 mm paksua FF-PIR ALS -saneerauslevyä, jossa on valmiina 20x100mm lautaura levyjen reunoissa. 

FINNFOAM:ista ja saumavaahdosta sekä saumojen höyrynsulkuteippauksella syntyy yhtenäinen ja tiivis eristys, joka toimii samalla myös höyrynsulkuna. FINNFOAM-lämmöneristeiden solurakenne on täysin yhtenäinen ja suljettu ja toimii siten myös höyrysulkuna rakenteessa. Tehtäessä lisälämmöneristystä FINNFOAM:illa tulee aina huomioida, että FINNFOAM muodostaa rakenteeseen uuden höyrysulun, joten rakenteessa oleva vanha höyrynsulku tulee puhkoa (n.10 reikää/m2) tai poistaa. Solurakenteensa ansiosta FINNFOAM:in sisälle ei voi muodostua homekasvustoja, mikä on todennettu VTT:n hometesteissä.

Saneeraamalla vanhojen määräysten (voimassa vuosina 1985…2003) mukainen seinä (U-arvo 0,28) esimerkiksi 50 mm paksulla FINNFOAM-eristeellä paranee seinän eristyskyky yli 30 %. Uuden seinän U-arvoksi tulee noin 0,20 W/ (m2 K). Todellisuudessa parannus on huomattavasti enemmän, sillä rakenteen tiiviys paranee samalla. Keskimäärin puurunkoisen talon vuotoluku on 4. Kun tiiviyttä parannetaan, pienenee vuotoluku yhteen ja samalla pientalon energiankulutus alenee jopa 15 %. U-arvon laskennassa ei ole huomioitu rakenteen tiiviyttä (vuotolukua). Tänä päivänä kannattaa lisäeristyskohteissa eristepaksuus kannattaa aina maksimoida – mikä kohteessa on vain mahdollista – koska tämä tuo suoraa säästöä niin lämmitysenergian kulutukseen kuin käytön aikaisiin hiilipäästöihinkin.

Lisälämmöneristys on nopeaa ja helppoa toteuttaa FINNFOAM-eristeillä.
Ensimmäinen levykerros leikataan vasojen väliin huomioiden 10 mm vaahdotusvarat.

Vielä vanhempien seinien eristyskyky paranee suhteessa enemmän. Jos vanhassa seinässä on huokoista eristettä n. 10–12 cm, saadaan esimerkiksi 50 mm paksulla FINNFOAM:illa parannettua seinän eristyskykyä yli 50 %. Seinän U-arvoksi tulee noin 0,25.

Seinissä lämmöneristys aloitetaan aina nurkasta ja eristeet kiinnitetään FINNFOAM-eristeiden sisäpuolelle tulevalla koolauslaudalla, joka toimii samalla myös sisäverhouksen kiinnitysalustana. Ennen sisäverhouksen tekoa, tulee muistaa tiivistää ylä- ja alareunat, levyjen saumat sekä läpiviennit joustavalla PU-vaahdolla ja höyrynsulkuteipillä. Rakenteen hyvä tiiviys on tärkeä osa rakenteen hyvää energiatehokkuutta ja turvaa rakenteen kosteusteknisen toimivuuden! Rakenteen U-arvon laskukaavassa tiiveyden vaikutusta ei huomioida.

FINNFOAM-levyjä on miellyttävä käsitellä ja sen työstäminen on helppoa mattopuukolla tai käsisahalla. Levyt eivät myöskään pölyä eivätkä murene.

Toinen levykerros asennetaan poikittain kattovasoihin nähden, jolloin ratkaisun kylmäsillat saadaan minimoitua.
Sisäverhouksen koolaus kiinnitetään kattovasoihin. Käytettävien ruuvien pituus pitää olla vähintään kaksi kertaa kiinnitettävän levyn paksuus.