Varmista piharakenteiden pitkäikäisyys


Routaeristeen tärkein ominaisuus on luotettavuus eli kestävyys pitkäaikaisrasituksissa, joihin se maassa joutuu. Routaeriste ei saa painua kasaan eikä imeä vettä itseensä tai se ei toimi enää suunnitellusti tehtävässään.

Routaeristyksen merkitystä ja sen tekoa ei kannata unohtaa piharakentamisen missään vaiheessa. Kunnollinen FINNFOAM-routaeristys on yksi rakentamisen ja piharakentamisen perusasioita, jolla taataan rakenteiden pitkäikäisyys alkuperäisessä kunnossa. Huonosti tehdyn routaeristyksen jäljiltä esimerkiksi kiveys tai asfaltti routii aaltoilevaksi ja muurit kallistelevat ulospäin.

Mitä routiminen sitten tarkoittaa? Yksinkertaisesti maakerroksen tilavuus ja routanousu kasvaa maassa olevan veden jäätymisen takia.

Ennen FINNFOAM-routaeristyksien asentamista pohjatyöt tulee tehdä kunnolla ja pihalle tehtävät kallistukset tulee miettiä huolellisesti sekä varmistaa riittävä kallistus pois rakennuksista, myös sadevesien ja lumien sulamisvesien ohjaus pois tontilta tulee ottaa huomioon. Myös tarvittavien salaojien suunnittelu kannattaa toteuttaa samanaikaisesti routaeristyksen suunnittelun kanssa.

Routinut eli noussut piha saattaa ohjata sulamisvesiä väärään suuntaan, esimerkiksi kohti päärakennusta tai autotallia. Myös lumi toimii eräänlaisena eristeenä alueilla, joissa se säilyy koskemattomana, mutta tänä päivänä sen varaan ei suunnittelu pidä tehdä. Pihan kulkuväyliltä lumi yleensä poistetaan ja routaeristeiden mitoitus tulee tehdä suositusten mukaisesti vähintään kerran 25 vuodessa toistuvan suurimman pakkastuntimäärän mukaisesti.

Routaeristeen toimivuus on helppo havaita pihalaatoituksen ja pihamuurien yhteydessä. Koska routaeristyksen sekä valitun pinnoitteen tarkoituksena on pienentää routivan pohjamaan lämpöhäviöt niin vähäisiksi, että routanousu pysyy talven kuluessa pienenä. Routaeristeet asennetaan hyvin tiivistetyn ja tärytetyn maan päälle tasaisesti. Eristys tulee muistaa ulottaa riittävän pitkälle piharakenteiden ulkopuolelle, jotta routa ei pääse tekemään vahinkojaan piharakenteiden tai -väylän reunoillakaan.

Huolellisesti tehdyt pohjatyöt ja eristykset takaavat sen, että pihasi pinnoitteet eivät roudi aaltoilevaksi eikä pihamuurit kallistu ulospäin. Roudan paine kohdistuu aina jäätymisrintaman suuntaan ja siksi muurit joiden takana ei ole FINNFOAM-routaeristeitä kallistuvat ajansaatossa ulospäin. Huolehdi siis piharakentamisen yhdestä tärkeimmästä perusasiasta eli routaeristyksestä ja pidä pihasi rakenteet pitkäikäisinä ja kauniina.

Paras teho routaeristeelle saadaan silloin, kun eriste asennetaan mahdollisimman lähelle maan pintaa. Kun eristeen päälle on asennettu 20–30 cm vahvuinen maakerros, jakaantuu eristeelle kohdistuva pistekuorma laajemmalle alueelle. Kuormaa tuovat esimerkiksi tontilla käyvä ajoneuvoliikenne, jonka pientalossa FINNFOAM FI- tai FL-300 kestää ja raskaammin liikennöidyillä piha-alueilla eriste on FINNFOAM FI- tai FL-400.

FINNFOAM-levyjen välisiä saumoja ei tarvitse erikseen tiivistää maanpinnan alle asennettavassa routaeristyksessä. Levyt pitää tiiviisti yhdessä niiden päälle tuleva maa-aines tai betonivalu. Mikäli tiiviyttä haluaa parantaa, voidaan eristeeksi valita puolipontattu levy (esim. FINNFOAM FL-300) tai asentaa kaksi levykerrosta limittäin.