BREEAM

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) on kansainvälinen rakentamisen ympäristöluokitusjärjestelmä, jonka avulla arvioidaan kiinteistöjen ekologista, sosiaalista ja taloudellista vastuullisuutta. BREEAM ohjaa niin rakennuksen suunnittelua, rakentamista kuin käyttöäkin ja ottaa pisteytyksessä huomioon maakohtaiset erot lainsäädännöissä, olosuhteissa ja käytännöissä.

Materiaalien valinnalla on suurin merkitys BREEAM-pisteiden saavuttamisessa. Finnfoam Oy:n eristeratkaisut auttavat asiakkaitamme BREEAM-luokituksen saamisessa rakennukselle seuraavilla BREEAM-vaatimusten osa-alueilla pohjautuen BREEAM International New Construction 2016 dokumenttiin:

ENERGIATEHOKKUUS 

Energiatehokkuus (Ene 01)

Tavoite:
Ideoidaan ja kannustetaan tekemään rakennuksia, jotka on suunniteltu minimoimaan toiminnallinen energiankulutus, primäärienergian kulutus ja hiilidioksidipäästöt.

Miten Finnfoam voi auttaa:

 • Finnfoamin homehtumattomilla muovipohjaisilla lämmöneristeillä voidaan vähentää lämmön karkaamista rakennuksista eli pienentää rakenteiden lämpöhäviöitä tehokkaasti ja näin rakennuksista saadaan rakenteellisesti energiatehokkaampia. Energiatehokkuus vaikuttaa suuresti myös rakennuksen elinkaarenaikaisiin ympäristövaikutuksiin (kts. materiaalit).

MATERIAALIT

Elinkaarenaikaiset ympäristövaikutukset (Mat 01) sekä vastuulliset materiaalilähteet ja eristys (Mat 03, Mat 04)

Tavoite:
Tunnistetaan ja kannustetaan kestävien ja asianmukaisten elinkaariarviointityökalujen käyttöä ja sen seurauksena vähäisten ympäristövaikutusten omaavien rakennusmateriaalien (mukaan lukien materiaaleihin sitoutuneen hiilen) käyttöä koko rakennuksen elinkaaren ajan.

Miten Finnfoam voi auttaa:

 • Kaikista tuotteistamme on laadittu RTS EPD -ympäristöselosteet (EPD, Environmental Product Declaration)​​​​​​
 • Finnfoam-eristeillä toteutetuissa rakenteissa ei tarvita erillistä höyrysulkua eikä tuulensuojalevyä, joten sen avulla säästetään muiden materiaalin kulutuksessa.
 • Finnfoam Oy:llä on sertifioitu ja auditoitu ISO 9001 laadunhallintajärjestelmä sekä ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmä.

  ISO 9001 (PDF, 543 kt)
  ISO 14001 (PDF, 543 kt)
   
 • Tuotteemme ovat CE-merkittyjä

PROJEKTINJOHTO

Vastuullisuus (Man 03)

Tavoite:
Tunnistaa ja suosia rakennustyömaita, jotka toimivat vastuullisesti.

Miten Finnfoam voi auttaa:

 • Kaikki Suomessa myytävät Finnfoam Oy:n lämmöneristeet valmistetaan Suomessa
 • Finnfoam Oy:n tarjonnasta löytyvät kaikki muovipohjaiset lämmöneristeet, joten pystymme toimittamaan samassa kuormassa eri muovipohjaisia lämmöneristeitä. Tämä vähentää kuljetusten tarvetta. Tutustu tuotteisiimme!
 • Finnfoam Oy:n lämmöneristeet pakataan mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittaviin pakkauksiin. Työmaille toimitettavat suurehkot erät on mahdollista saada pakattuna pelkillä kuormalavavanteilla. Finnfoam-eristeiden paketit toimitetaan lavoilla, joiden lavapalikkoina eli ekojalkoina ovat Finnfoam-levyn suikaleet, jotka voidaan käyttää lämmöneristeenä.

TERVEYS JA HYVINVOINTI

Sisäilman laatu (Hea 02)

Tavoite:
Tunnistetaan ja rohkaistaan luomaan terveellinen sisäinen ympäristö.

Miten Finnfoam voi auttaa:

 • Lämmöneristeillämme on Rakennustietosäätiö RTS:n myöntämä rakennusmateriaalien paras päästöluokitus M1
 • Finnfoam-eristeistä ei vapaudu terveydelle haitallisia hiukkasia tai kaasuja

JÄTEHUOLTO

Työmaan jätehuolto (Wst 01)

Tavoite:
Edistetään resurssitehokkuutta tehokkaalla ja asianmukaisella rakennusjätteen käsittelyllä.

Miten Finnfoam voi auttaa:

 • Finnfoam Oy:llä on muovieristejätteiden kierrätysjärjestelmä. FF-Kierrätyssäkeillä kerätään muovieristejätteet niin rakennustyömailta kuin rautakaupoistakin ja käytetään Salon tehtaalla uudelleen raaka-aineena. FF-kierrätyssäkkiin voi laittaa kaikki EPS-, XPS- ja PIR-eristeiden leikkuujätteet  ja ylijäämäpalat sekä pakkausstyroksit ja polyeteeni- tai polypropeenivaahdot riippumatta siitä, mikä yritys ne on valmistanut. Eristeiden pinnalla oleva paperi, alumiini, kosteus tai lika eivät haittaa. Fenolieristeitä, PVC-muovia tai muita rakennusmateriaaleja ei tule laittaa kierrätyssäkkiin. FF-Kierrätyssäkki vähentää näin jätteen määrää työmaalla.  Lue lisää FF-Kierrätyssäkistä.