FF-EPS – EPS-eristyksen suunnannäyttäjä

Finnfoam Oy:n kehittämä ja loppuvuodesta 2013 markkinoille tuotu FF-EPS lämmöneristyslevy on lattioiden, seinien ja kattojen eristämiseen tarkoitettu uudenlainen EPS-eriste. Finnfoam Oy vastaa uudella valmistuslinjalla markkinoilta jo pitkään tulleeseen toiveeseen laadukkaasta EPS-eristeestä. Uuden valmistusmenetelmän ansiosta seinien ja kattojen eristämiseen suunniteltu FF-EPS on huomattavasti perinteistä EPS-lämmöneristettä kustannustehokkaampi. Uusi teknologia mahdollistaa paremman lämmöneristyskyvyn suhteessa tiheyteen eli sillä saadaan aikaan entistä parempi eristyskyky kevyemmillä levyillä. Lisäksi valmistusteknologialla pystytään muokkaamaan tuotteen ominaisuuksia asiakkaan vaatimusten mukaan.

Ominaisuudet

FF-EPS-levyt valmistetaan FINNFOAM-lämmöneristeiden tavoin polystyreenistä, mutta valmistusmenetelmä on täysin erilainen kuin FINNFOAM:issa. Tuotevalikoimaan kuuluvat FF-EPS 100 kPa (paksuudet 85–200 mm) sekä erityisesti seinien ja kattojen eristämiseen suunniteltu FF-EPS 60 kPa (paksuudet 100–400 mm).

FF-EPS 60 -seinä- ja kattoeriste on ominaisuuksiltaan omassa luokassaan. Sen vesihöyrynvastus on erittäin hyvä, taivutus ja leikkauslujuus 25–40 % parempi kuin vastaavilla EPS -eristeillä, mittapysyvyys erinomainen sekä eristyskyky eli λD 0,031 W/(mK). Lisäksi levykoko 1200×600 mm helpottaa asentamista ja mahdollista ristiinladonnan sekä lukkopontattu reunaprofiili varmistaa kylmäsillattoman tiiviin eristekerroksen. Levyn toinen puoli on ristiinuritettu, joka parantaa tarvittaessa merkittävästi tartuntaa esimerkiksi betonivaluun. Lisäksi FF-EPS on saatavana isolla ristiinurituksella, joka toimii tuuletuskanavistona.

Monipuolinen ja kustannustehokas

FF-EPS 60 seinä- ja kattoeristeen patentoitavana oleva valmistusmenetelmä mahdollistaa haluttujen ominaisuuksien optimoinnin. FF-EPS 60 kPa voidaan asentaa niin betoni- kuin puurunkoon ja levyn ulkopinta voidaan verhoilla puujulkisivulla tai vanhennettu levy rapata suoraan levyn pintaan. Esimerkiksi betonirunkoon levyt kiinnitetään joko valutartunnalla, laastiliimaamalla tai PU-liimavaahdolla ja kiinnitys varmistetaan muutamalla mekaanisella kiinnikkeellä. FF-EPS ETICS on suoraan rappausalustaksi suunniteltu tuote, joka vanhennetaan jo tehtaalla ja on muiltakin ominaisuuksiltaan optimaalinen ohutrappauksen alustaksi. FF-EPS on myös erittäin kustannustehokasratkaisu vinoissa yläpohjissa ja tasakatoilla, joissa haluttu eristepaksuus voidaan toteuttaa lukkopontatun reunaprofiilin ansiosta yhtenäiseksi ja tiiviiksi yhdellä eristekerroksella.

Parempaa eristyskykyä

Finnfoam Oy valmistaa FF-EPS:ää ainoastaan harmaana, koska saavutettu eristyskyvyn parannus korvaa kalliimman raaka-aineen aiheuttamat kustannukset. Harmaa FF-EPS on eristyskyvyltään noin 16% parempi kuin perinteinen valkoinen EPS.  Esimerkiksi 170 mm FF-EPS:ää vastaa 200 mm perinteistä valkoista EPS:ää. Lisäksi ohuemman eristekerroksen painumat ovat pienempiä kuin paksumman. Mikäli eristepaksuus kasvaa yli 150 mm:n, suosittelemme lattiaeristeen lujuuden kasvattamista, jotta eristeen kasaanpuristumisesta aiheutuva betonilaatan painuminen ei muodostu ongelmaksi. Suosittelemmekin, että yli 170 mm maanvaraisen alapohjan eristys tehdään lujuusluokan F-200 tai F-300 FINNFOAM-levyillä. FINNFOAM ei painu kasaan ja kestää kuormia hyvin, vaikka eristepaksuutta kasvatetaan.

Valitse routaeristeeksi aina FINNFOAM

Vettymättömistä FINNFOAM-lämmöneristeistä poiketen FF-EPS ei sovellu routaeristeeksi maahan asennettavaksi, koska FF-EPS ei kestä vettymättä routaeristeeseen kohdistuvaa sulatus–jäädytysrasitusta, joka osoittaa routaeristeen pitkäaikaiskestävyyden. Sulatus-jäädytyskestävyystesti tuli pakolliseksi kesän 2014 aikana EPS -routaeristeille, XPS-eristeiltä eli FINNFOAM-levyiltä se on vaadittu jo pitkään. FF-EPS ei pärjää kustannustehokkuudessa FINNFOAM F-300 ja F-200 laaduille, koska FF-EPS routaeristettä tulisi olla arviolta kaksi kertaa paksumpi kerros kuin FINNFOAM-eristettä saman lämmöneristyskyvyn saavuttamiseksi, kun routaeristeen lämmöneristyskyvyssä otetaan huomioon veden heikentävä vaikutus.

Tästä voit ladata pdf-esitteen (PDF, 363 kt)

Varastotuotteet:

FF-EPS-varastotuotteet (PDF, 1438 kt)

Minimitilauserä FF-EPS-eristeiden erikoistuotteissa on 30 m3.

FF-EPS tekniset tiedot:

Lataa tästä FF-EPS -lämmöneristeiden tekniset tiedot (PDF, 444 kt)

Upload FF-EPS technical properties (PDF 370 kt)

Katso esitys EPS eduista ja ominaisuuksista