Katon ja seinien korjausrakentamiseen ja lisälämmöneristykseen

FF-PIR-eristeet soveltuvat ulkoseinien ja yläpohjien korjausrakentamiseen. Vanhat huokoiset eristeet voidaan korvata kokonaan FF-PIR-eristeillä, jolloin vanhan rakenteen energiatehokkuutta saadaan parannettua jo todella merkittävästi. Toinen mahdollisuus on asentaa uusi lisäeristelevykerros kattokannattajien alapintaan/seinän sisäpintaan yhtenäisenä levykerroksena tiivistäen saumat elastisella saumavaahdolla ja teippaamalla. Eristepaksuus määräytyy halutun U-arvon mukaan tai hyödyntämällä käytössä oleva tila maksimaalisesti

Vaihtamalla vanhat huokoiset eristeet FF-PIR eristeisiin saadaan rakenteen U-arvo jo puolitettua.

FF-PIR GYL sisäverhous ja eristelevy samassa

Asennettaessa FF-PIR-eristelevykerros olemassa olevan rakenteen sisäpuolelle, eristelevy toimii rakenteessa niin höyrynsulkuna kuin lisälämmöneristeenä ilman erillisen lisärungon rakentamista. Seinien sisäpuolisena eristelevynä voidaan käyttää myös FF-PIR 40/70 GYL -tuotteita, joissa on joko 30 mm tai 60 mm eristelevy, johon on tehtaalla liimattu 9 mm reunaohennettu kipsilevy. GYL tuotteilla nopeutetaan asentamista huomattavasti, kun yhdellä työvaiheella saadaan asennettua lämmöneriste ja kipsilevytys. Levyjen mekaaninen kiinnitys tehdään kipsilevyvalmistajien ohjeiden mukaisesti. FF-PIR 40 ALS on myös erityisesti sisäpuoliseen lisälämmöneristämiseen tarkoitettu tuote. Tuote on 40 mm paksu ja levykoko 600×2600 mm. Kaksi levyä yhteen liitettäessä voidaan levyjen saumakohtiin upottaa 20 x 100 mm lauta. Lisälämmöneristämisessä pitää muistaa myös elastisen saumavaahdon käyttö sekä huolellinen työ.

Lisälämmöneriste FF-PIR GYL-eristeellä puurunkoiseen seinärakenteeseen.
Tiilirunkoisen seinärakenteen lisälämmöneristäminen voidaan toteuttaa FF-PIR eristeillä turvallisesti.
Tiilirunkoisen seinärakenteen lisälämmöneristäminen voidaan toteuttaa FF-PIR eristeillä turvallisesti.

Ulkoseinät

RunkoEriste/runkoFF-PIRU-arvo W/m2K
PuuSahanpuru 100 mmFF-PIR GYL400,40
PuuSahanpuru 100 mmFF-PIR GYL 700,28
PuuMineraalivilla 100 mmFF-PIR 90 ALK0,14
PuuMineraalivilla 100 mmFF-PIR 30 ALK0,23

Yläpohjat


Runko

Eriste/runko

FF-PIR
U-arvo W/m2K
PuuMineraalivilla 200 mmFF-PIR 30 ALK0,16
PuuMineraalivilla 300 mmFF-PIR 90 ALK0,09

Lisälämmöneristys FF-PIR GYL puolipontti -kipsilevyllä puurunkoon

Korjauskohteessa usein paras lopputulos saavutetaan vanhat eristeet tehokkaampiin FF-PIR eristeisiin vaihtamalla. Alla video tästä.

Seinän lisälämmöneristys FF-PIR ALS -saneerauslevyllä

FF-PIR ALS -saneerauslevy on tarkoitettu erityisesti sisäpuoliseen lisälämmöneristykseen. Yleisesti lisälämmöneristys toteutetaan FINNFOAM:in normaaleilla puolipontatuilla eristyslevyillä, mutta kun pyrkimys on kasvattaa rakenteita mahdollisimman vähän, voidaan käyttää FF-PIR ALS -saneerauslevyä. FF-PIR ALS -saneerauslevy on alumiinipintainen polyuretaanieriste. Saneerauslevyn paksuus on 40 mm ja mitat 600 mm x 2600 mm. Levyn reunoissa on 50 mm leveät ja 20 mm syvät pontit.

FF-PIR ALS -saneerauslevyn tekniset tiedot ja mitat

Eriste puristetaan saumoistaan vanhan seinän ja laudan väliin ja kiinnitetään seinään laudoilla (20 mm x 100 mm), jotka sopivat kahden eristelevyn väliin jäävään saumaan. Sauman tiiviyttä parannetaan käyttämällä joustavaa saumavaahtoa tai saumausmassaa levyjen välisessä saumassa, näin eristyksestä tulee yhtenäinen, eikä rakenteeseen jää kylmäsiltoja. Sisäverhouslevy tai paneeli puolestaan kiinnitetään lautoihin. Koska lauta kiinnitetään FF-PIR ALS -levyjen väliin tulevaan uraan, vie rakenne todella vähän sisätilaa ja on tiivis. Lisäksi se sallii puurakenteiden elämisen ja parantaa seinän kosteusteknistä toimivuutta. Ala- ja yläreunat sekä läpiviennit tiivistetään joustavalla saumavaahdolla. Uudesta seinästä tulee näin yhtenäinen ja tiivis ― ei kylmiä nurkkia eikä vetoa.

Saneeraamalla vanhojen määräysten (voimassa vuosina 1985…2003) mukainen seinä (U-arvo 0,28) FF-PIR ALS -saneerauslevyllä, paranee seinän eristyskyky yli 35 %. Uuden seinän U-arvoksi tulee noin 0,18 W/ (m2 K). Todellisuudessa parannus on huomattavasti enemmän, sillä rakenteen tiiviys paranee samalla. Keskimäärin puurunkoisen talon vuotoluku on 4. Kun tiiviyttä parannetaan, pienenee vuotoluku yhteen ja samalla pientalon energiankulutus alenee jopa 15 %. U-arvon laskennassa ei ole huomioitu rakenteen tiiviyttä (vuotolukua).

Vielä vanhempien seinien eristyskyky paranee suhteessa enemmän. Jos vanhassa seinässä on huokoista eristettä n. 10–12 cm, saadaan FF-PIR ALS -saneerauslevyllä parannettua seinän eristyskykyä yli 50 %.

FF-PIR ALS -saneerauslevyllä on hyvä eristyskyky ja se on riittävän jäykkä. Levyä on miellyttävä käsitellä ja sen työstö on helppoa. Levyt eivät pölyä eivätkä murene. 

Lämpimän rakennuksen sisäpuolinen lisälämmöneristys FF-PIR -saneerauslevyllä

 

FF-PIR ALS -saneerauslevyllä lisäeristämisen saa tehtyä nopeasti ja kustannustehokkaasti. FF-PIR ALS eristeestä ja saumavaahdosta syntyy yhtenäinen ja tiivis eristys, joka toimii samalla myös höyrynsulkuna. Jos vanhassa seinässä on höyrynsulkumuovi, tulee siihen puhkoa reikiä noin 10 kpl/m2. Tämä tulee tehdä, jotta rakenteeseen ei jäisi paikkoja, jotka ovat kahden höyrytiiviin kerroksen välissä.

Eristys aloitetaan nurkasta. Nurkassa kiinnitykseen voidaan käyttää ruuveja ja prikkoja. Tämän jälkeen levyn pää tiivistetään joustavalla saumavaahdolla nurkasta. Eriste jätetään lattiasta ja katosta noin 1 cm vajaaksi, jotta joustava saumavaahto on helppo asentaa myös ala- ja yläsaumaan.

Levyjen kiinnityksessä käytetään lautoja (20 x 100 mm). Ennen puulistan kiinnitystä levyjen saumaan pursotetaan hieman joustavaa saumavaahtoa. FF-PIR ALS ja joustava saumavaahto puristuvat puulistan ja vanhan seinän väliin, jolloin saumasta tulee tiivis.

Puulistoihin on helppo kiinnittää sisäverhouslevyt tai paneelit. Ennen sisäverhouksen tekoa tulee muistaa tiivistää joustavalla PU-vaahdolla ja höyrynsulkuteipillä levyjen ylä- ja alareunat sekä läpiviennit. Rakenteen hyvä tiiviys on tärkeä osa rakenteen hyvää energiatehokkuutta ja turvaa rakenteen kosteusteknisen toimivuuden! Rakenteen U-arvon laskukaavassa tiiveyden vaikutusta ei huomioida.