Vanhan ullakon katon ja seinien eristys FINNFOAM:illa

Vanhojen ullakoiden eristyksessä eristys tulee usein tehdä kahdessa vaiheessa, koska puurunkojen etäisyys saattaa vaihdella huomattavasti.

Nykyiset määräykset edellyttävät katossa U-arvoa 0,09 ja seinissä 0,17. Koska FINNFOAM:in solurakenne on täysin yhtenäinen, ei levyn sisällä pääse tapahtumaan haitallisia ilmavuotoja – lämmin ilma nousee ylöspäin. Kun saumat on lisäksi tiivistetty saumavaahdolla, koko rakenteesta tulee yhtenäinen ja tiivis. Näin ollen lämpöä ei siirry ilmavuotoina vaan ainoastaan johtumalla ja säteilemällä. Säteilyn osuus on pientä, kun ollaan normaalissa huoneenlämmössä. Suurin osa lämmöstä siirtyy siis johtumalla, joka ei ole riippuvainen painovoimakentästä eli johtuminen tapahtuu yhtä lailla niin seinästä kuin katosta. Tämän takia on perusteltua käyttää saman paksuista eristystä niin seinässä kuin katossa.

Alla olevan eristyksen (170 mm) U-arvoksi tulee noin 0,19…0,20 riippuen puurunkojen tiheydestä. Seinässä riittäisi noin 130 mm täyttämään määräysten vaatimuksen U-arvo 0,25, mutta katossa puolestaan tarvittaisiin noin 210 mm täyttämään määräysten vaatimuksen U-arvo 0,16. Seinien ”ylieristyksellä” (+40 mm) voidaan kuitenkin kompensoida katon ”alieristystä” (-40 mm). Seinissä 40 mm:n ”ylieristyksen” takaisinmaksuaika on selvästi lyhyempi kuin mitä se olisi katon eristyksessä (170 mm + 40 mm = 210 mm).

U-arvo ei kerro koko totuutta rakenteen eristyskyvystä. Lähes yhtä tärkeä arvo on rakenteen ilmanvuotoluku (n50). Nykyisin puurunkoisten talojen ilmanvuotoluku on keskimäärin 4. Tiiviillä rakenteella ilmanvuotoluku saadaan putoamaan yhteen. Tiiviyden ansiosta rakennuksen energiankulutus alenee yhtä paljon kuin mitä saataisiin aikaiseksi noin 25 %:n lisäeristyksellä – U-arvoa alentamalla.

1. vaihe – asennetaan FINNFOAM kattotuolien väliin

FINNFOAM:ista leikataan noin 1–2 cm lyhyempi pala kuin asennustila on. Levy kiilataan esim. FINNFOAM:ista leikatuilla kiiloilla kattotuolien väliin siten, että alapinta tulee kattotuolien tasalle. FINNFOAM:in ja aluskatteen väliin tulee jäädä ainakin 50 mm:n tuuletusväli. Myös useampi kuin yksi levykerros voidaan asentaa kattotuolien väliin.

2. vaihe – saumojen tiivistys PU-saumavaahdolla

Kattotuolin ja FINNFOAM:in väliin laitetaan PU-saumavaahtoa (polyuretaania) reilusti. Myös vaakasaumoihin kahden levyn väliin suositellaan laitettavan hieman saumavaahtoa tiivistykseksi. Kun saumavaahto on kovettunut, leikataan sisäpinnasta ylimääräiset vaahdot ja FINNFOAM-kiilat pois.

3. vaihe – eristyksen asennus kattotuolien alapuolelle  

Kattotuolien alapuolelle tehdään yhtenäinen eristys (tässä kannattaa käyttää puolipontattuja levyjä, jolloin saumoista saadaan entistä tiiviimmät), jolloin kylmäsillat on minimoitu. FINNFOAM voidaan kiinnittää kevyesti ruuveilla yläpuoliseen FINNFOAM:iin. Kaikkiin saumoihin laitetaan hieman saumavaahtoa ja seuraava levy laitetaan heti paikoilleen ennen kuin vaahto kovettuu. Merkitään kattotuolien paikat FINNFOAM:in pinnalle.

4. vaihe – eristyksen lopullinen kiinnitys 

Sisäpuolinen yhtenäinen FINNFOAM-eristys kiinnitetään lopullisesti laudoilla ja pitkillä ruuveilla kattotuoleihin. Väliaikaiset kiinnitysruuvit voidaan poistaa sitä mukaa, kun kiinnitys edistyy ja väliaikaiset ruuvit voidaan käyttää lopullisessa kiinnityksessä. Väliaikaisten kiinnitysten reikiin laitetaan hieman saumavaahtoa tiivistykseksi.

 5. vaihe – sisäverhous ja sähköjohdot    

Lautoihin kiinnitetään sisäverhous, joka voi olla esim. panelointi. Kipsilevyt voidaan myös kiinnittää, mutta jos lautojen jako on noin 900 mm, tulisi levyt kiinnittää tiheämmin (450 mm:n jaolla). Muuten katossa on vaarana, että kipsilevyt alkavat roikkua keskeltä. Tällöin tarvitaan lisälauta, joka voidaan kiinnittää FINNFOAM:iin liimalla ja/tai harvakierteisillä ruuveilla. Harvakierteinen ruuvi puree jo hyvin FINNFOAM:iin ja ruuvin vetolujuus on helposti yli 20 kg. Sisäverhoilun varsinainen kannatus otetaan kuitenkin laudoista, jotka ovat kiinni kattotuoleissa. Sisäverhoilun ja FINNFOAM:in väliin jää pieni ilmaväli, joka toimii myös pienenä eristyksenä ja on oiva paikka kätkeä sähköjohdot ym.