FF-SIGNAL vie verkon vahvana läpi rakenteiden

FF-SIGNAL-signaalivahvistin on innovatiivinen signaalia välittävä passiivinen elementti, joka eristää myös kylmältä ja kosteudelta. Signaalivahvistimella saavutetaan 30–100 kertaa voimakkaampi matkapuhelinsignaalin läpäisy seinärakenteiden läpi, mikä mahdollistaa vaativissakin kohteissa tehokkaat verkkoyhteydet sisätiloissa.

Signaalivahvistin asennetaan rakenteiden sisään, esimerkiksi ikkunan karmien väliin tai betoniseinään ohutrappauksen alle. Tuote on Suomessa kehitetty ja valmistettu, yhteistyössä Finnfoam Oy ja StealthCase Oy.

Tästä voit ladata PDF-esitteen (PDF, 728 kt)

TUOTEKEHITYKSEN LÄHTÖKOHDAT

Rakentamisen nykyaikaiset ratkaisut aiheuttavat haasteita mobiiliverkkojen toiminnalle. Esimerkiksi vastavalmistuneissa kerrostaloissa, joissa ikkunoiden energiatehokkuus on saatettu hyvälle tasolle, saattaa parveke olla ainoa paikka operoida luotettavasti langattomia laitteita. Ongelmia esiintyy myös vanhoissa rakennuksissa, joihin peruskorjauksen yhteydessä asennetaan uudet ikkunat.

Signaaleja heikentävät erityisesti selektiivipinnoitetut ikkunat ja betonirakenteet sekä muut metalleja sisältävät rakennustuotteet. Energiatehokkuusvaatimusten kasvaessa suunnittelussa tulisi kuitenkin ottaa huomioon myös vaatimukset turvallisuuden kannalta välttämättömien verkkojen sisätilakuuluvuuksien varmistamisesta. FF-SIGNAL on kehitetty ratkaisemaan kuuluvuusongelmat näissä uusissa ja haasteellisissa olosuhteissa.

Toiminta ja tekniset tiedot

FF-SIGNAL vastaanottaa saapuvan signaalin tukiasemalta ja kuljettaa signaalit koko pituudeltaan seinän läpi eli ylläpitää ulkopuolen signaalin sisätilaan asunnossa. FF-SIGNAL-signaalivahvistin toimii molempiin suuntiin eli myös sisältä ulospäin. FF-SIGNAL-elementin toimivuus signaalinvälittämisessä on mitattu ja testattu laboratorio-oloissa ja vahvistettu useilla kenttätutkimuksilla.

FF-SIGNAL koostuu kahdesta Finnfoam Oy:n valmistamasta FF-PIR (polyisosyanuraatti) -eristelevystä (20 mm), joiden väliin signaalivahvistin eli antennielementti on sijoitettu.

FF-SIGNAL

 • Huoltovapaa
 • Kylmäsillaton
 • Ruostumaton
 • CE-merkitty
 • Paras sisäilmaluokka M1
 • Patentoitu ratkaisu
 • Ei tarvitse sähköä toimiakseen
 • Toimii kaikkien operaattoreiden verkoilla
 • Tukee yleisimpiä IoT-teknologioita
 • Kustannustehokas
 • Erillisratkaisun vuoksi voidaan ikkunat kilpailuttaa vapaasti

FF-SIGNAL-elementin mitat:

Koko: 200 x 1200 mm ja 300 x 1200 mm

Varastotuotteet

FF-SIGNAL-varastotuotteet (PDF, 361 kt)

Varastointi

FF-SIGNAL kestää työmaa-aikaista UV-säteilyä, pidempiaikaisesti säilytettäessä tulee suojata UV-säteilyltä. FF-SIGNAL-signaalivahvistin varastoidaan kohteessa säältä suojattuna ennen asennusta.

Kustannustehokkuus

FF-SIGNAL on huoltovapaa tuote, joka toimii kiinteistön seinässä vuosikymmeniä, joten elinkaarelle laskettuna passiivisena ratkaisuna FF-SIGNAL on äärimmäisen kilpailukykyinen kuuluvuusongelman jälkikäteen tapahtuvaan ratkaisemiseen verrattuna.

Teknologiasta tuotteeksi -säätiön tunnustuspalkinto 2017 – FF-SIGNAL edistää kestävää ja tuottavaa rakennettua ympäristöä

FF-SIGNAL-läpäisyvaimennus

FF-SIGNAL:n läpäisyvaimennus on todella pieni ja aina alle operaattoreiden rakenteille asettaman/suositteleman rajan (-15 dB), jolloin he takaavat verkkojensa toiminnan. Nykyisten rakenteiden vaimennus on yleensä välillä -30…-70 dB.

Asentaminen

Vaikuttavuusalue, asennuspaikat ja antennien lukumäärä

Asennusseinän valinnassa kannattaa suosia laajasti horisonttiin katsovia asennuspaikkoja, mikäli mahdollista ja vältellä esimerkiksi korkean esteen varjostamia puolia, joissa ulkoinen matkapuhelinsignaali on oletusarvoisesti heikko. Jos mahdollista optimaalisen toiminnan kannalta on eduksi, jos antennielementtejä voidaan asentaa vähintään kahdelle eri ilmansuunnassa sijaitsevalle seinälle, jotta saadaan mahdollisimman kattava ja useaa eri operaattoria tukeva kattavuus.

FF-SIGNAL signaalivahvistin elementit kannattaa asentaa avoimiin tiloihin, joissa mobiililaitteita käytetään eniten ja joissa signaalit pääsevät leviämään vapaasti rakennukseen. Aivan huoneen nurkkiin signaalivahvistinelementtiä ei suositella asennettavaksi. Signaali pääse heikosti betoniväliseinien läpi ja tämä tulee huomioida elementtien sijoittelussa. Mitoituksellisesti lähtökohtana voidaan pitää, että yhdellä FF-SIGNAL signaalivahvistimella luodaan hyvä kuuluvuus noin 30–40 neliön alueelle.

Rakennustyömaalla tai talo/elementtitehtaalla FF-SIGNAL voidaan asentaa esimerkiksi:

 • Betoniseinään pielilevyn/smyygin/ohutrappauksen alle
 • Umpiolasiseinässä runkotolppien väliin
 • Runkotolppien väliin alumiinipintaisilla eristelevyillä eristetyssä puutalossa
 • Ikkunan karmien väleihin
 • Ikkunan karmin ja parvekkeen oven väliin ilman apukarmia tai apukarmin kanssa

Tarvittava FF-SIGNAL signaalivahvistimien määrä riippuu tavoitellusta vaikutuksesta ja kohteen koosta. Alla on esimerkkejä suositelluista minimimääristä erityyppisissä kohteissa:

 • Pieni yksiö/kaksio, joka muodostuu tyypillisesti avoimesta olohuoneesta ja keittiöstä, voidaan kattaa yhdellä parvekkeen oven tai ikkunan viereen asennetulla FF-SIGNAL signaalivahvistimella
 • Läpitalon kerrostaloasuntoon suositellaan FF-SIGNAL elementtejä kummallekin puolen asuntoa
 • Modernin ison kivitalon kerros voidaan kattaa esimerkiksi yhteensä 3–4 elementillä, jotka on sijoiteltu 2–3 sivulle
 • Toimistotalon julkisivulle soveltuva asennusväli elementeille on 3–5 metriä

Asennustapa

FF-SIGNAL signaalivahvistimen virheettömän toiminnan varmistamiseksi se tulee asentaa huolellisesti ja ohjeita noudattaen. FF-SIGNAL vaatii toimiakseen metallivapaat alueet seinän sisä- ja ulkopinnoilla.

FF-SIGNAL asennetaan aina pystysuoraan asentoon rakennuksen ulkovaippaan. FF-SIGNAL ei saa peittää metallilla seinän sisä- eikä ulkopuolelta.

FF-SIGNAL signaalivahvistimen reunat saumataan aina uretaanivaahdolla. Asennusseinän sisäpinta ja saumat voidaan tiivistää muovisella höyrynsulkuteipillä tai kangaspintaisella teipillä. Signaalivahvistimessa käytettävän eristemateriaalin vesihöyrynvastus on kuitenkin jo itsessään suuri. Signaalivahvistinta ei saa peittää alumiiniteipillä tai muilla metalleilla.

Seinärakenteen poikkileikkaus. Kuvan yläosa esittää ulkopuolista tilaa ja kuvan alaosa esittää huoneen sisäpuolista tilaa. FF-SIGNAL signaalivahvistin tulee ulottua seinärakenteen läpi kokonaisuudessaan, jotta se luo kulkureitin langattomalle signaalille.

FF-SIGNAL signaalivahvistimen peittäminen sisäseinällä

FF-SIGNAL voidaan sisäseinällä päällystää millä tahansa metallittomalla levyllä. Soveltuvia rakennuslevyjä ovat esimerkiksi kipsilevy, lastulevy, OSB-levy, MDF- ja HDF-levyt. Höyrynsulkumuovin käyttö on sallittua. Seinän sisäpinta voidaan myös maalata maalilla, joka ei sisällä rauta- hiili- tai grafiittipartikkeleita. FF-SIGNAL ei saa peittää alumiinipintaisella lämmöneristeellä.

FF-SIGNAL signaalivahvistimen peittäminen ulkoseinällä

FF-SIGNAL ulko-osa voidaan peittää millä tahansa ulkokäyttöön soveltuvalla metallittomalla rakennusmateriaalilla. Soveltuvia materiaaleja ovat esimerkiksi puuverhous, metallittomat julkisivulevyt, korkeapainelaminaatit, muovipohjaiset pinnat ja kivipohjaiset julkisivumateriaalit (kivi- ja betonipohjaisten julkisivulevyjen tulee olla suhteellisen ohuita, 6-15mm). Myös tuulensuojalevyä voidaan käyttää FF-SIGNAL päällä.

FF-SIGNAL ulkopinta voidaan myös rapata ohutrappauksella. Rappausverkkona tulee käyttää nailon- tai lasikuituverkkoja, teräsverkkoa ei saa asentaa FF-SIGNAL päälle. FF-SIGNAL:n ulkopintaa ei saa peittää alumiini-muovikomposiitilla.

Seinän ulkopinta voidaan maalata maalilla, joka ei sisällä rauta-, hiili- tai grafiittipartikkeleita.

FF-SIGNAL ulkopinnan peitelevy kiinnitetään sitä ympäröivään seinärakenteeseen. Tarvittaessa peitelevy voidaan myös liimata suoraan kiinni signaalivahvistimeen esimerkiksi uretaanivaahdolla, uretaaniliimavaahdolla, KiiltoFlex XPU liimamassalla, tai vastaavalla.

FF-SIGNAL signaalivahvistin leikkaaminen

FF-SIGNAL voidaan leikata pienempiin osiin sekä pysty- että syvyyssuunnassa, kuitenkin siten, että se ulottuu seinärakenteen läpi kokonaisuudessaan. FF-SIGNAL tuo signaalia sisään koko korkeudeltaan ja sen suositeltava minimi korkeus on 800mm.

Ruuvien ja naulojen käyttö sekä FF-SIGNAL:n leikkaaminen

Optimaalinen tapa kiinnittää FF-SIGNAL signaalivahvistin osaksi seinää on liimata se uretaanivaahdolla tai -liimavaahdolla, jolloin sitä ei tarvitse lävistää ylimääräisillä ruuveilla. Kiinnittämisen helpottamiseksi pieni määrä FF-SIGNAL läpäiseviä ruuveja on kuitenkin sallittu.

FF-SIGNAL signaalivahvistimen ydinosa sisältää antennikalvon, jota voi hallitusti lävistää ruuveilla ja nauloilla. Antennikalvon läpäisevät ruuvit ja naulat tulisi kuitenkin sijoittaa maksimissaan 100mm:n etäisyydelle antennieristeen päädyistä.

Lyhentämättömän signaalivahvistimen keskiosasta on sallittua läpäistä antennikalvo myös kolmannella ruuvilla, mikäli esimerkiksi ikkunan kiinnitys sitä vaatii. Ensisijaisesti tulisi käyttää FF-SIGNAL signaalivahvistimen päätyosia mahdollisten ruuvien lävistämiseksi.

Mikäli FF-SIGNAL signaalivahvistin on leikattu lyhemmäksi kuin 900mm, antennikalvon saa läpäistä enintään kahdella ruuvilla, jotka molemmat on sijoitettu eristeen päätyihin. Lyhennettyä antennieristettä ei saa läpäistä kolmella ruuvilla.

FF-SIGNAL signaalivahvistimen ydinosan antennikalvon lävistävien ruuvien sallittu enimmäismäärä on 1 ruuvia / 50cm jakoväli.

Kiinnityksen helpottamiseksi antennikalvon molemmin puolin sijaitsevia FF-PIR eristelevyjä voidaan lävistää useammasta kohdasta esimerkiksi erilaisilla nastoilla tai ruuvinastoilla, kunhan huolehditaan, että nämä eivät lävistä antennikalvoa. Nastojen kiinnittämisestä on apua esimerkiksi FF-SIGNAL:n asemoinnissa apukarmiin tai puiseen runkotolppaan ennen uretaanivaahdotusta. Esimerkiksi 35×1,7mm lanka- tai dyckert-naulat käyvät tähän tarkoitukseen. Tällaisia antennikalvoa läpäisemättömiä nauloja tai ruuveja voidaan käyttää myös esimerkiksi ikkunan asennuskehyksen alaosassa, jolloin FF-SIGNAL voidaan painaa kiinni nauloihin ennen uretaanivaahdotusta.

Asennusesimerkkejä

FF-SIGNAL signaalivahvistin asennettuna kahden kiinteän ikkunan väliin. Päällä puuverhoilu.

Rakennekuvat

Tältä sivuilta löydät rakenne-esimerkkejä. Rakenteiden suunnittelun tavoitteena on ollut niiden kaikilta osin turvallinen rakennusfysikaalinen toiminta. Lisäksi on kiinnitetty erityishuomiota helppoon ja yksinkertaiseen asennustekniikkaan, joka edistää osaltaan lopputuloksen korkean laadun saavuttamista.

Kaikkien esitettävien rakennetyyppien soveltuvuus käyttökohteeseen tulee varmistaa pätevän rakennesuunnittelijan avulla. Pyrimme tarjoamaan jatkuvasti lisää rakennekuvia erilaisista rakenneratkaisuista. Kaikki kuvat löytyvät alta PDF- ja DWG-muodossa

FF-SIGNAL_Sandwich_elementin_ja_ikkunan_vali_300_mm_elementti (PDF, 112 kt)

FF-SIGNAL_Sandwich_elementin_ja_ikkunan_vali_200_mm_elementti (PDF, 113 kt)

FF-SIGNAL_Kahden_ikkunan-vali (PDF, 116 kt)

FF-SIGNAL_Ikkunan_ja_oven_vali (PDF, 127 kt)

Lataa kaikki FF-SIGNAL-kuvat dwg-tiedostona… (DWG, 266 kt)

Katso esitys FF-SIGNAL eduista ja ominaisuuksista