INFRA-levyt

Käyttötarkoitus

FINNFOAM INFRA-levyt on suunniteltu heikosti kantaville ja routiville pohjamaille alhaisen nopeusluokan teille sekä urheilupaikoille jakavaksi kerrokseksi ja routaeristeeksi.

Ominaisuudet

FINNFOAM INFRA-levyn koko on 600 x 2600 mm ja levyjä on saatavana 50 mm paksuisina. Mikäli kohteessa tarvitaan routasuojauksen puolesta paksumpi eristys, toteutetaan se INFRA-levyjen lisäksi asennettavilla normaaleilla FINNFOAM-levyillä. Kokonaiseristepaksuus valitaan alueen pakkastuntimäärän ja asennussyvyyden mukaan, kuten normaalistikin routasuojausta mitoitettaessa. Levyjen lyhytaikainen puristuslujuus on ≥ 300 kPa ja pitkäaikainen ≥ 180 kPa. FINNFOAM INFRA-levyjen kimmomoduuli on ≥ 19 000 kPa ja taivutuslujuus 50 mm ≥ 1200 kPa.

Toimintaperiaate

Laastipinnoitetussa FINNFOAM INFRA-levyssä on paljon suurempi kantavuus verrattuna normaaliin FINNFOAM:iin. Näin sillä saadaan toteutettua jakava kerros tasatun heikosti kantavan perusmaan päälle. Tällä ratkaisulla voidaan säästää merkittävästi perustamiskustannuksissa, kun tie tai jalkakäytävä voidaan perustaa ilman suuria massanvaihtoja/stabilointeja. Normaalilla FINNFOAM:illakin pystytään vähentämään massanvaihtoja merkittävästi, mutta tällä ratkaisulla vielä huomattavasti enemmän.