Kellarin seinä

Kellarin seinä eristys FINNFOAM CW-300-eristeellä.

Finnfoam Oy suosittelee eristämään kellarin seinän ensisijaisesti ulkopuolelta joko FINNFOAM:in peruseristelevyillä tai erityisesti kellarin seinään suunnitellulla CW-300 -eristelevyllä. Tämä on myös rakennusmääräysten mukainen suositus. Ulkopuolisella eristyksellä saavutetaan tilansäästöä ja massiivinen kantava seinä saadaan tasaamaan sisäilman lämpötilaa. Kun kellari on eristetty ulkoapäin FINNFOAM-lämmöneristeellä, suojaa se myös mahdollista vedeneristystä teräviltä kiviltä. 

FINNFOAM CW-300 täyspontattu sauma tiivistetään tiivistysmassalla.

Katso alta animaatio kellarin seinän eristyksestä!

Alla olevasta linkistä löytyy CW-300 kellarin seinäeristeen asennusohjeet:

Finnfoam_CW-300_asennusohje.pdf (PDF, 1289 kt)

Alta löytyy CW-300 kellarin seinäeristeen rappausohjeet:

Finnfoam_CW-300_rappausohje_-_weber.pdf  (PDF, 86 kt)

Finnfoam_CW-300_rappausohje_-_Sto (PDF, 78 kt)

Finnfoam_rappausohje_-_Diessner (PDF, 501 kt)

FINNFOAM:in kellarin seinäeristeellä CW-300/100 mm eristys ja patolevy yhdellä asennuksella!

Finnfoam on kehittänyt rakenneratkaisun sokkelin ja kellarinseinän eristämiseen, jolla saadaan aikaiseksi yhdellä asennuksella kellarinseinään lämmöneristys ja vedenpaine-eristys. Rakenne on VTT:llä testattu. Tällä rakenneratkaisulla saavutetaan merkittävää säästöä työkustannuksissa ja parannetaan sokkelin kosteusteknistä toimivuutta. Kun levyjen saumat tiivistetään elastisella liimamassalla tai butyylimassalla (esimerkiksi: ARDEX CA 20 P, Casco Aquaseal, Sikaflex AT Connection tai Sika Lastomer 710 – butyyli), saadaan rakenteesta täysin tiivis niin, että sadevedet valuvat rakenteen ulkopuolella FINNFOAM:ia pitkin salaojiin. Sisältäpäin tuleva kosteus pääsee poistumaan FINNFOAM:ssa sokkelia vasten olevia uria (10×15 mm) pitkin. Urissa vesihöyryn osapaine on lähempänä maanpintaa paljon suurempi kuin alhaalla anturan läheisyydessä lämpötilaerojen ansiosta. Näin vesihöyry kulkee vesihöyryn osapaine-erojen myötä alaspäin ja tiivistyy alhaalla vedeksi valuen salaojiin.

Rakenteessa pystytään optimoimaan sokkelin kosteustekninen toiminta fysiikan lakien mukaan. Rakenteeseen ei pääse ulkopuolelta vettä eikä sen mukana kulkeutuvaa maa-ainesta ja näin tuuletuskanaviston toimintakyky säilyy vuosikymmenet muuttumattomana. Rakenteessa perustusta vasten tulevat tuuletusurat suljetaan ylhäältä ja näin estetään ulkoilman kosteuden pääsy kanavistoon.

Kellarin seinän eristyksen lisäksi on tärkeä muistaa salaojitus ja oikea routaeristys.

Rakenteessa pystytään optimoimaan sokkelin kosteustekninen toiminta fysiikan lakien mukaan. Rakenteeseen ei pääse ulkopuolelta vettä eikä sen mukana kulkeutuvaa maa-ainesta ja näin tuuletuskanaviston toimintakyky säilyy vuosikymmenet muuttumattomana. Rakenteessa perustusta vasten tulevat tuuletusurat suljetaan ylhäältä ja näin estetään ulkoilman kosteuden pääsy kanavistoon.

Kellarin seinäeristeessä (CW-300) on myös eristeen ulkopinnassa pienet urat (2×2 mm), joita pitkin vesi pääsee helposti valumaan salaojiin. FINNFOAM:in ulkopintaan voidaan asentaa suodatinkangas, joka suojaa uria säilyttäen niiden toimintakyvyn vaativissakin olosuhteissa. FINNFOAM:in ulkopinnassa oleva salaojitus, joka suojataan suodatinkankaalla mahdollistaa ulkopuolisten täyttöjen tekemisen myös perusmaalla korjauskohteissa. Tämä tuo kustannussäästöjä, kun massoja ei tarvitse ajaa edestakaisin. Maanpinnan yläpuolinen osuus FINNFOAM-levystä rapataan laastin valmistajien ohjeiden mukaan alkalisuojatulla lasikuituverkolla. Pinnoitus voidaan tehdä myös kivilevyillä valmistajien ohjeiden mukaisesti.

FINNFOAM CW-300.

Eristeen maanpäällinen osa tulee aina kiinnittää laastiliimauksella tiiviisti sokkeliin (esim. laatta- tai saneerauslaastilla). Maanpäällisen kiinnityksen voi varmistaa vielä mekaanisilla kiinnikkeillä (esim. SK Tuotteen Viki-kiinnikkeillä tai vastaavilla).

FINNFOAM toimii myös kellarin seinän valumuottina 

Lujaa FINNFOAM:ia voidaan käyttää myös kellarin seinän ulkopuolisena valumuottina. FINNFOAM:ista ei vesi pääse tunkeutumaan läpi, mutta saumoista se on mahdollista, joten tällaisessa tapauksessa voidaan ulkopuolelle asentaa patolevy.

FINNFOAM:in ja höyrytiiviin patolevyn väliin jätetään tuuletusrako (patolevy oikein päin eli nappulat FINNFOAM:ia päin), jota pitkin FINNFOAM:in läpi tullut erittäin pieni vesihöyrymäärä pääsee poistumaan. Pienellä tuuletusraolla ei voida tuulettaa suuria määriä kosteutta, siksi lämmöneristeen on oltava hyvin höyrytiivis kuten FINNFOAM on. 

Sisäpuolinen eristys vähäriskisesti ― ei ilmarakoja seinän ja eristeen väliin! 

Maassa oleva kosteus pyrkii tunkeutumaan myös seinien läpi sisälle, ja siksi asuintilojen kellarin seinän ulkopintaan pitää normaalisti tehdä vedeneristys esim. bitumihuovalla. Koska ulkopuolella tarvitaan vedeneristys ja sisäpuolella erillinen höyrynsulku, väliin jää hitaasti kuivuva eristysrakenne, josta voi helposti aiheutua homevaurioita, jos rakenteessa käytetään orgaanisia tai homehtuvia materiaaleja.

Tiiviillä ja homehtumattomilla (VTT:n tutkima) FINNFOAM-lämmöneristeellä voidaan sisäpuolinen eristys tehdä mahdollisimman vähäriskiseksi, koska erillistä höyrynsulkua ei sisäpuolelle tarvita. Tällöin on tärkeää, että FINNFOAM-lämmöneristeet asennetaan laastiliimauksella esim. laattalaastilla tai saneerauslaastilla kauttaaltaan tiiviisti seinää vasten ― eristeen ja seinän väliin ei saa jättää ilmarakoja tai käyttää apuna koolauksia, jonne voisi muodostua homepesäkkeitä. Yhtenäinen betoni ja FINNFOAM-rakenne kestää kosteutta ja on tiivis. FINNFOAM:in sisäpinta on lämmin ja sisäverhous seuraa sisäilman suhteellista kosteutta.

Katso alta video CW-300-levyn asentamisesta!