Biomateriaalit – Bio waste based

Finnfoam, Brightplus, VTT ja Nordic Soya ovat yritysyhteistyönä tutkineet soijan jalostuksen sivuvirtana syntyvän soijamelassin mahdollisuuksia tulevaisuuden raaka-aineena.

Näiden neljän yrityksen yhteistyönä on kehitetty prosessi, jolla valmistetaan ensimmäisenä maailmassa ruoka- ja rehutuotannon sivuvirroista kompostoituvaa biomuovia. Osittain Business Finlandin rahoittama tutkimusprojekti kesti neljä vuotta.

Uuteenkaupunkiin ollaan nyt rakentamassa biopolymeeritehdasta, jossa pilotoidaan biomuovin valmistusta teollisessa mittakaavassa.

Kuva: Soijan jalostuksesta tähteeksi jäävä siirappimainen soijamelassi on nyt biomuovin raaka-ainetta.

Ekologisempaa eristetuotantoa biomuovilla

Edistyksellisen tutkimusprojektin ansiosta ruoantuotantoon kelpaamattomista sivuvirroista voidaan nyt valmistaa korkean jalostusarvon kotimaisia vastuullisia biopohjaisia tuotteita.

Finnfoam aikoo ryhtyä hyödyntämään uutta biomuovia rakennusten lämmöneristeiden tuotannossa. Niiden ekologisuutta lisää se, että lämmöneristeet toimivat myös hiilinieluina ja auttavat näin pienentämään rakennusten hiilijalanjälkeä.

FF-Futuren ensimmäinen suuri investointi

Uusien biomateriaali-innovaatioiden pilotointia varten Finnfoam, Brightplus, VTT ja Nordic Soya ovat aloittamassa pilottitehdashanketta Uuteenkaupunkiin Nordic Soya Oy:n eli Euroopan suurimman soijapapujalostamon yhteyteen. Täysmittakaavan tehdas suunnitellaan käyttöönotettavaksi vuoden 2023 loppuun mennessä.

Finnfoam Oy jakautui vuoden 2021 alussa kahdeksi yritykseksi, joista FF-Future keskittyy tulevaisuuden ratkaisuihin. Nyt käynnistettävä pilottitehdashanke on FF-Futuren ensimmäinen suuri investointi.

”Suomella on loistavat mahdollisuudet ryhtyä biomateriaalien edelläkävijäksi, mutta tämä edellyttää, että kotimaassa on resursseja testata tuotantoprosessin skaalausta. Haluamme olla mukana rakentamassa alan kotimaiselle ekosysteemille konkreettisia resursseja, ja etsimme mukaan toimijoita, joilla on kiinnostus rakentaa kotimaista biomateriaalituotantoa ja kaupallistaa sitä globaaleille markkinoille”, sanoo hankkeen alullepanija, Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen.

Lue koko tiedote täältä: Soijan tähteistä monikäyttöistä biomuovia – pilottitehdas tulossa Uuteenkaupunkiin