Käännetty katto

Pihakansien ja viherkattojen lämmöneristys toteutetaan aina XPS eli FINNFOAM-lämmöneristeillä.

Käännetty katto on käyttökohteena lämmöneristeille yksi vaativimmista, koska rakenteessa on aina kosteutta niin vetenä kuin vesihöyrynä, suuret paine-erot, pakkasrasitus märkänä sekä jonkin asteinen kuormitus. Käännettyjä kattorakenteita ovat yleisimmin kauppakeskuksien kattoparkkialueet, kattoterassit ja viherkatot. Pintarakenteena käyttökohteen mukaan lämmöneristeiden päällä on joko betonivalu, sora, hiekka + laatoitus tai multa/ turve ja pintakasvillisuus.

Käännetyn katon pintarakenteet ja kaivot suunnitellaan niin, että pinnalle satava vesi poistuu pääasiallisesti kattokaivoihin. Kosteus, joka pääsee eristekerroksiin, poistetaan lämmöneristeen ja varsinaisen vedeneristeen päällä olevalla salaojamatolla ja varmistetaan sen päälle tulevalla uritetulla FINNFOAM URA-eristelevyillä. Näin varmistetaan lämmöneristyskerroksien pysyminen mahdollisimman kuivina. Vedenpoistumisen toimivuuden takia eristelevyjen saumoja ei tiivistetä uretaanivaahdolla. Eristelevyt asennetaan toisiaan vasten tiiviisti puskuun.

Käännetyssä katossa käytettäville tuotteille asetettavia vaatimuksia ETAG 031 mukaan ovat normaalien testausten lisäksi sulatus-jäädytyskestävyystesti, vedenimeytyvyys diffuusiolla ja pitkäaikainen puristuslujuus eli kuormitusvirumatesti vähintään 25 vuoden käyttöajalle, mieluummin 50 vuoden käyttöajalle. Näillä testeillä todennetaan käytettävien tuotteiden pitkäikäisyys ja lämmöneristysominaisuuksien säilyminen muuttumattomana vaativissa olosuhteissa. Nämä kaikki rankimmat mahdolliset testit on tehty Finnfoamille, jotka todentavat sen lämmöneristys- ja puristuslujuusominaisuuksien säilymisen muuttumattomina.

Viherkatoissa ja pihakansilla säästetään työssä kun käytetään paksuja FINNFOAM-eristeitä (2x 220 mm).

Teknisestä neuvonnastamme tiedustellaan tänä päivänä paljon myös FF-PIR-polyuretaanieristeiden käytöstä käännetyissä kattorakenteissa. Polyuretaani ei ole oikea tuote kohteisiin, joissa se joutuu kosteusrasitukseen. Tämä siksi, että polyuretaani on aina osaksi avosoluista ja solurakenne hyvin lasimaista. Lisäksi sen pitkäaikainen puristuslujuus (n.2 tonnia/m²) on suhteellisen alhainen, minkä takia se vettyy kosteusrasituksessa eikä rakenne toimi näin suunnitellusti.

Myöskään käännetyn katon ETAG 031 ei käsittele PU-eristeitä materiaalina, koska polyuretaanin käyttökohteet ovat kuivissa eli normaaleissa seinä- ja kattorakenteissa, joissa sillä saavutetaan etuja, kuten merkittävästi ohuempia rakennepaksuuksia. Käännetyssä katossa ainut oikea ja pitkäikäinen tuote, jolle kaikki edellä mainitut ETAG 031 edellyttämät testitkin on tehty, on XPS eli FINNFOAM.

Veden eristys.
Eristyksen asennus (alle uralevy FI-400 URA urat alaspäin, päälle uralevy urat ylöspäin).
Suodatinkangas tai diffuusiokalvo.
Päällysmateriaalin asennus (laatoitus, singeli, multa ym.).
Parkkialueena toimiva kauppakeskuksen käännetty katto. Eristyslevyinä FI-400/URA (yksi kerros) ja FL-400 (kaksi kerrosta).
Portaiden eristys käännettynä rakenteena.