Urheilupaikkarakentaminen

Urheilu- ja leikkipaikat rakennetaan usein alueille, joilla on routiva tai heikosti kantava pohjamaa. Kohteesta ja perustamisolosuhteista riippuen normaalit FINNFOAM tai Finnfoam INFRA-levyjen avulla pystytään massanvaihdot minimoimaan ja saamaan pohjamaasta kustannustehokkaasti routimaton ja kantava esimerkiksi alueilla usein liikkuvia isoja työkoneita varten.

Esimerkiksi tekojääratojen, yleisurheilu- ja pesäpallokenttien pohjat routaeristetään FINNFOAM eristeillä kauttaaltaan routavaurioiden estämiseksi.
Urheilukentät tulee eristää routavaurioiden estämiseksi. Kohteessa Tammelan Stadionin eristystyöt käynnissä.

Finnfoam INFRA-levy lumen pelastajana

Ilmaston lämmetessä etenkin eteläisen Suomen lumipeite on jäänyt ohuemmaksi ja maan pohjoisosien talvet lyhyemmiksi. Muuttuvat ilmasto-olosuhteet ovat aiheuttaneet Suomen talviurheiluhullulle kansalle ongelmia päästä harrastusten pariin lumen äärelle.

FINNFOAM INFRA-levyjen avulla talviurheilupaikat, kuten hiihtoladut ja luistelukentät, pystytään aukaisemaan merkittävästi aikaisemmin ja pitämään kunnossa koko talven. Leutoina talvina ja erityisesti pitkittyneinä alkutalvina laduille tehty tykkilumi sulaa niin päältä kuin maanpinnasta ladun alapuolelta. INFRA-levy katkaisee lunta sulattavan maan lämmön pääsyn ladun lumikerrokseen, mikä hidastaa lumen sulamista plusasteissa todella merkittävästi ilman mitään jäähdytyslaitteistoa ja energiankulutusta. Jäätymättömän maan lämmön lumea altapäin sulattava vaikutus on jopa suurempi kuin plusasteiden pintaa sulattava vaikutus. Lisäksi FINNFOAM INFRA-levy estää latu ”mössööntymisen” lauhassa vesikelissä, mikä voi estää niiden huollon pitkittyneenä lauhana jaksona.

FINNFOAM INFRA-levyllä saadaan katkaistua maalämmön lumea sulattava vaikutus ja perustamiskustannuksia laskettua.

Testattu käytännössä

Finnfoamin INFRA-levyjä on testattu hyvillä tuloksilla viimeisen kahden talven aikana useissa hiihtopaikoissa. Muun muassa Vantaan Hakunilassa pienellä testipätkällä saatiin erittäin hyviä tuloksia. Viikon kaatovesisateiden jälkeen 50 mm paksuilla FINNFOAM INFRA-levyillä eristetyllä alueella tykkilunta oli edelleen jäljellä noin 40 cm, kun vieressä eristämättömällä alueella jäätä/loskaa oli jäljellä enää 5–10 cm.

Lumen varastointi

Alkutalvien pitkittynyt leutous on luonut kasvavan tarpeen varastoida lunta seuraavan kauden aloituksen aikaistamiseksi. Perinteisillä menetelmillä toteutettuna kesän lämmön aiheuttama lumen hävikki on noin 30-60%, mutta FINNFOAM-eristeisiin perustuva Snow Securen järjestelmä laskee sen  5-15 prosenttiin, millä on myös erittäin merkittävät ekologiset ja taloudelliset vaikutukset.
 

Yhteistyössä Suomen Hiihtoliiton kanssa

Finnfoam Oy on jo vuodesta 2013 lähtien toiminut Suomen maastohiihtomaajoukkueen yhtenä pääyhteistyökumppanina. Yhteistyön ja tälle puolelle kehitettyjen ratkaisujen avulla Finnfoam haluaa omalta osaltaan tukea ja kehittää talvilajien harrastamisen mahdollisuuksien säilymistä muuttuvissa ilmasto-olosuhteissa – niin huippu- kuin ruohonjuuritasollakin. Tästä esimerkkeinä ovat muun muassa ensilumenlatuina toimivien rullahiihtoratojen alle kehitetty FINNFOAM INFRA-levyratkaisu ja FINNFOAM eristeisiin perustuva Snow Secure Oy lumen varastointiratkaisu.

”Olemme hyvin tyytyväisiä voidessamme jatkaa hyvin alkanutta yhteistyötä Finnfoamin kanssa. Finnfoamin aktiivisuus ja valmius omien tuotteidensa ja osaamisensa kautta olla mukana hiihdon olosuhteiden parantamisessa miellyttää kovasti myös Suomen Hiihtoliittoa”, sanoo Suomen Hiihtoliiton kaupallinen johtaja Jari Töykkä.