FINNFOAM INFRA-levy patentoitu ratkaisu kevyen liikenteen väyliin ja alhaisen nopeusluokan teille

Tutkimme Finnfoamilla kevyesti liikennöityjen teiden rakenteiden kehitysmahdollisuuksia. Nykyiset perustamistavat ovat raskaita ja kalliita, eikä lopputulos ole monestikaan heikosti kantavilla maapohjilla pitkäikäinen, vaan pinnoite repeilee jo parin vuoden käytön jälkeen routimisesta johtuen. Hankkeen lopputuloksena patentoimme maanrakennuskäyttöön FINNFOAM INFRA-levyn, jossa on molemmin puolin laasti ja lasikuituverkko vahvikkeena eli melkein vastaava rakenne kuin Tulppa-märkätilalevyssä.

FINNFOAM INFRA-levy.

Toimintaperiaatteena laastipinnoitetussa FINNFOAM INFRA-levyssä on sen paljon suurempi kantavuus verrattuna normaalin FINNFOAM:iin. Näin sillä saadaan toteutettua jakava kerros tasatun heikosti kantavan perusmaan päälle. Tällä ratkaisulla voidaan säästää merkittävästi perustamiskustannuksissa, kun tie tai jalkakäytävä voidaan perustaa ilman suuria massanvaihtoja/stabilointeja. Normaalilla FINNFOAM-levylläkin pystytään vähentämään massanvaihtoja merkittävästi, mutta tällä ratkaisulla vielä huomattavasti enemmän.

FINNFOAM INFRA-levyn koko on 600 x 2600 mm ja levyjä on saatavana  50 mm paksuisina. Mikäli kohteessa tarvitaan routasuojauksen puolesta paksumpi eriste, toteutetaan se INFRA-levyjen lisäksi asennettavilla normaaleilla FINNFOAM-levyillä. Kokonaiseristepaksuus valitaan alueen pakkastuntimäärän ja asennussyvyyden mukaan, kuten normaalistikin routasuojausta mitoitettaessa. Levyjen lyhytaikainen puristuslujuus on ≥ 400 kPa ja pitkäaikainen ≥ 180 kPa. FINNFOAM INFRA-levyjen kimmomoduuli on ≥ 19 000 kPa ja taivutuslujuus 50 mm ≥ 1200 kPa.

Periaatteena ratkaisussa on, että tasatun perusmaan päälle levitetään ohut kerros asennushiekkaa. Hiekalla tasatun pohjan päälle on helppo asentaa FINNFOAM INFRA-levyt. Pintarakenteeksi levyjen päälle tulee 15–30 cm mursketta ja asfaltti tai muu vastaava pinnoite. Tämä rakenne soveltuu myös isompien teiden perustamiseen, mutta silloin hyödyt jäävät pienemmäksi, koska näissä kohteissa eristeen päälle vaaditaan 50–70 cm mursketta. Tämä siksi, ettei tien pinnan lämpötila syksy-/kevätaikaan vaihdu liian nopeasti, josta voi aiheutua paikallista kuuraliukkautta. Ratkaisulla on jo toteutettu useita testikohteita, joista palaute ja mittaustulokset ovat olleet todella hyviä.

FINNFOAM INFRA-levyllä toteutetuissa ratkaisuissa on tärkeä muistaa rakenteen reunoille tuleva routaeristys.

Kesällä 2014 Porissa toteutettiin reilu 200 metriä pitkä kevyenliikenteen väylän koerakennuspätkä, jossa todettiin ratkaisun tuomat säästöt perustamiskustannuksissa. Lisäksi pitkäaikaismittauksilla on todennettu rakenteen toimivuus suunnitellusti. Parin vuoden aikana rakenteen eläminen on ollut ±1 millimetrin rajoissa. Vastaava reilu 200 metrin vertailupätkä toteutettiin perinteisesti suurella massanvaihdolla.