Materiaalitehokkaat ratkaisut

Optimoimalla materiaalien käytön on mahdollista vaikuttaa rakentamisen hiilijalanjälkeen merkittävästi. Rakentamista on pyrittävä keventämään ja vähentämään materiaalien käyttöä, sillä tämä tuo paitsi kustannussäästöjä, myös ympäristösäästöjä. Juuri tätä tavoitetta varten Finnfoam on kehittänyt ratkaisuja, joiden avulla rakennemateriaaleja käytetään optimaalisesti niiden tekniset ominaisuudet hyödyntäen.

Oikealla routaeristyksellä huomattavasti pienempiä päästöjä

Rakennuksen routaeristystä tehdessä massanvaihto on perinteisesti ollut yksi niistä työvaiheista, jotka aiheuttavat eniten hiilidioksidipäästöjä. Työvaiheen lisäksi päästöjä aiheuttavat vanhan maa-aineksen poiskuljetus sekä mahdollisen uuden maa-aineksen kuljetus paikan päälle kuorma-autoilla. Mitä enemmän maa-ainesta pitää vaihtaa, sitä suurempi hiilijalanjälki työllä ja rakenteella on.

Oikeanlaisella routaeristyksellä on kuitenkin mahdollista vaikuttaa merkittävästi massanvaihdon hiilidioksidipäästöihin. Finnfoamin ratkaisuilla routaeristyksen voi toteuttaa helpommin, kustannustehokkaammin ja energiatehokkaammin.

Erinomaisen lämmöneristystehon, painumattomuuden ja vettymättömyyden takia Finnfoamin eristeellä massanvaihtoa ja eristemateriaalia tarvitaan vähemmän. Tämä tarkoittaa, että koko rakentamisen aikainen hiilijalanjälki pienenee. Rakennusvaiheen päästösäästöjen lisäksi rakennuksen käytönaikainen ja koko elinkaaren aikainen energiatehokkuus paranee.

Resurssitehokkuus tuo monenlaisia säästöjä

Rakentamisen päästöt lasketaan kilogrammojen perusteella. Mitä resurssi- ja materiaalitehokkaampaa rakentamista on mahdollista toteuttaa, sitä vähemmän päästöjä se tuottaa. Käytännössä tämä tarkoittaa vähemmän ja kevyempiä, mutta silti energiatehokkaita materiaaleja.

Esimerkiksi FF-FLOOR-lattiaratkaisumme on kehitetty täysin tätä tavoitetta silmällä pitäen. Ratkaisun 3D muotoillun eristeen avulla voidaan vähentää betonin määrä ja korvataan se kevyellä eristeellä, joka parantaa myös rakenteen energiatehokkuutta.

FF-FLOORissa osa betonista on korvattu FF-EPS-eristeellä ja saatu näin huomattavasti kevyempi, halvempi ja hiilijalanjäljeltään merkittävästi pienempi rakenne kuin perinteisellä lattiaratkaisulla. Lämmöneristeenä käytettävän FF-EPS-eristeen kuutiohinta on vain puolet betonista. Pienemmän betonimenekin tuoma painonsäästö on huomattava, sillä FF-EPS-eriste painaa ainoastaan 20 kg/m3, kun betonin paino on 2200 kg/m3.

Betonin korvaaminen eristeellä parantaa luonnollisesti myös lattiarakenteen lämmöneristävyyttä ja pienentää siten hiilijalanjälkeä ja asumisen kustannuksia rakennuksen koko elinkaaren ajan verrattuna tavanomaiseen lattiaratkaisuun.

Eristä tehokkaammin, mutta vähemmillä materiaaleilla

Tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset ovat voimakkaasti luoneet kasvavaa tarvetta kosteusteknisesti turvallisille ja tehokkaille lämmöneristemateriaaleille, jotka pitävät rakennepaksuudet järkevinä ja ovat paloteknisesti toimivia.

Tällaisilla korkealaatuisilla eristeillä on mahdollista eristää tehokkaammin, mutta vähemmillä materiaaleilla. Tämä on resurssi- ja materiaalitehokkuuden ydintä ja juuri sitä, mitä mekin Finnfoamilla pyrimme ratkaisuillamme edistämään.

Finnfoamin tuotteista FF-PIR-lämmöneristeillä ohut, mutta tehokas eristys on mahdollista. Etenkin uudisrakentamisessa hyöty on ilmeinen, sillä tehokas tilankäyttö on uudisrakentamisessa keskeistä. Ohuilla rakenteilla ei menetetä tärkeitä kuutioita ja koko pinta-ala saadaan hyötykäyttöön – lämmöneristyksestä tuumaakaan tinkimättä.