Ulkoseinien lämmöneristys FF-PIR-polyuretaanieristeillä

FF-PIR on tehokkaimpia markkinoilla yleisesti käytettävistä lämmöneristemateriaaleista, sen lämmönjohtavuus on λDeclared 0,022 W/mK. FF-PIR-eristeet soveltuvat niin uudisrakentamiseen, passiivi- ja nollaenergiarakentamiseen kuin myös vanhojen rakennusten lisälämmöneristämiseen.

FF-PIR-eristeillä saavutetaan mahdollisimman ohuet ja tiiviit rakenteet. Rakennettaessa matalaenergia-, passiivi- tai nollaenergiataloja rakennepaksuudet eivät juurikaan kasva verrattuna perinteisillä eristeillä tehtäviin normitaloihin.

P1 palolukoan kerrostalojen tuulettuvissa julkisivurakenteissa FF-PIR FR parantaa merkittävästi rakenteen turvallisuutta, kun eristeen pinnassa oleva FR-palosuojalaminaatti turpoaa tuuletusvälin umpeen, estäen palon etenemisen sitä kautta.

Yhdistetty eriste ja höyrynsulku

Rakenteissa ei myöskään tarvita erillisiä ilman- tai höyrynsulkukerroksia. FF-PIR-eristeiden pinnalla olevat alumiini- tai muovilaminaatit omaavat erittäin korkean vesihöyrynvastuksen ja FF-PIR-eristeet toimivat rakenteissa myös höyrynsulkuna. Levyjen saumoissa ja liitoskohdissa suositellaan käytettäväksi elastista saumavaahtoa sekä liitoksiin soveltuvia höyrynsulku- tai alumiiniteippejä.

FF-PIR-eristeet soveltuvat käytettäviksi erinomaisesti yläpohjan eri runkomateriaalien kanssa. Runkomateriaalina voi olla puu, teräs, betoni tai kevytbetoni (siporex).

FF-PIR-eristeet soveltuvat kaikkiin runkorakenteisiin

FF-PIR-eristeitä voidaan käyttää ulkoseinissä eri runkomateriaalien kanssa. Käytettäessä runkomateriaalina puuta voidaan rakenne toteuttaa ns. täys-PIR-seinänä, jolloin runkotolppien K600 väliin asennetaan 100 mm tai 150 mm FF-PIR K600 -levy. Toinen yhtenäinen levykerros asennetaan sisä- tai ulkopuolelle. Asennettaessa toinen levykerros sisäpuolelle sen paksuus voi olla mikä vain kohteeseen parhaiten sopii (30–150 mm). Kun toinen levykerros tehdään kantavan rungon ulkopuolelle, tulee ulkopuolisen eristeen paksuuden olla rakenteen oikean kosteusteknisen toimivuuden varmistamiseksi yhtä suuri tai suurempi kuin runkojen välissä olevan FF-PIR-eristeen.

Tuulettuva julkisivu FF-PIR FR.

Eristepaksuus u-arvon mukaan

Mikäli tehdään niin sanottu hybridirakenne, asennetaan runkotolppien ulkopuolelle normaalisti tuulensuoja, runkotolppien väliin pehmeä mineraalivillaeriste sekä runkotolppien sisäpuolelle FF-PIR-eristelevy yhtenäisenä, saumat elastisella saumavaahdolla tiivistettynä ja teipattuna. Eristepaksuus määräytyy halutun u-arvon mukaan. Tällä tavoin rakenteesta saadaan ehdottoman tiivis ja energiataloudellinen.

Ulkoseinän runkomateriaalina voi olla myös betoni, tiili tai kevytsoraharkko, jolloin eristelevy asennetaan sisäpuolisen rungon ulkopuolelle yhtenäiseksi kerrokseksi.

Lisätietoa FF-PIR levyjen ominaisuuksista sekä levyjen tyypit ja mitat löydät täältä.

Alla olevassa taulukossa on muutama esimerkkiseinärakenne.

Eristepaksuuden vertailutaulukko