Ympäristöselosteet (EPD)

Finnfoamin tuotteista on laadittu RTS EPD -ympäristöselosteet. EPD (Environmental Product Declaration) on vapaaehtoinen ja standardoitu tapa esittää luotettavasti olennaiset, varmennetut ja vertailukelpoiset tiedot rakennusmateriaalien ympäristövaikutuksista. EPD:t ovat myös hiilijalanjälkilaskennan perusta ja ovat valmistaja/ tuotekohtaisia.

Rakennushankkeiden yhteydessä tarkastellaan ympäristövaikutuksia yhä enemmän elinkaariajattelun kautta. Rakennusmateriaalien valinnoissa tuotteiden valmistuksen ja käytön sekä käytön jälkeiset ympäristövaikutukset aina raaka-aineiden hankinnasta lähtien muodostavat tärkeän kriteerin. RTS EPD-ympäristöselosteiden avulla suunnittelijat, rakennuttajat ja rakennusurakoitsijat pystyvät vertailemaan eri valintojen vaikutuksia rakennushankkeen hiilijalanjälkeen sen koko elinkaaren aikana (A-D moduulit).

Finnfoam (XPS), RTS EPD -ympäristöseloste (PDF, 673 kt)

FF-EPS, RTS EPD -ympäristöseloste (PDF, 613 kt)

FF-PIR, RTS EPD -ympäristöseloste (PDF, 882 kt)

Tulppa, RTS EPD -ympäristöseloste (PDF, 1140 kt)

Styroplast Oy, RTS EPD -ympäristöseloste (PDF, 721 kt)

Ympäristönhallintajärjestelmä

Ympäristövastuullisuuden tasoa osoittamassa Finnfoamilla on sertifioitu ja auditoitu ISO 14001 ympäristönhallintajärjestelmä.

 ISO 14001 -sertifikaatti (PDF, 542 kt)

Finnfoam on koonnut materiaalidokumentin, josta löytyy Finnfoam­-tuotteiden materiaaliominaisuudet yleisimpiin ympäristöluokituksiin: LEEDiin ja BREEAMiin. Dokumenttia voidaan käyttää suoraan näiden globaalien ympäristöluokitusten kriteerien todentamiseen. 

Finnfoam-eristeitä voidaan käyttää Joutsenmerkityissä kohteissa

Rakennusprojektin urakoitsijat, valvojat, suunnittelijat ja tilaajat ovat kiinnostuneita eristeiden ympäristö- ja terveysvaikutuksista. Rakennuskohde voi saada Joutsenmerkin, kun kohteen kaikki rakennusmateriaalit täyttävät rakennustuoteryhmälle asetetut kriteerit.

Materiaalien ominaisuuksia vertaillaan tuotteen elinkaariarvioinnin perusteella. Elinkaariarvioinnissa kiinnitetään huomiota arvioitavan tuotteen raaka-aineisiin, tuotantoon, materiaalien käyttöön ja kierrätykseen.

Suomalainen Joutsenmerkki on osa Nordic Swan Label -konseptia, joka toimii myös Islannissa, Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Finnfoam, FF-PIR, FF-EPS ja Tulppa -tuotteet ovat hyväksyttyjä käytettäväksi Joutsenmerkityissä rakennuksissa ja ne löytyvät Joutsenmerkin rakennustuotetietokannasta. Finnfoam-tuotteilla ei ole erillistä Joutsenmerkkiä.