FF-Webinaarit

Järjestämme vuoden aikana useita maksuttomia FF-webinaareja suunnittelijoille ja rakennusalan ammattilaisille. Webinaareissa pääset tutustumaan ajankohtaisiin asioihin yhdessä asiantuntijoidemme kanssa sekä kysymään mieltäsi askarruttavia kysymyksiä. Tulevien sekä menneiden webinaarien tarkemmat tiedot löytyvät alta.

Tulevat FF-Webinaarit

Seuraava FF-Webinaari järjestetään syyskuussa.

Menneet FF-Webinaarit

Märkätilarakentamisen webinaari
TO 23.5.2024 KLO 9-10

Webinaarin aiheena on Finnfoamin kotimainen ja homehtumaton Tulppa-märkätilalevy, joka toimii sekä rakennuslevynä että vedeneristeenä. Hyvällä ja oikeaoppisella märkätilarakentamisella rakenteet ovat pitkäikäisiä ja toimintavarmoja olosuhteessa kuin olosuhteessa.

Tervetuloa webinaariin kuuntelemaan lisää Tulppa-märkätilalevyjen keveydestä, helposta työstettävyydestä sekä asennuksen nopeudesta mikä säästää märkätila-asentajalta työaikaa jopa useita päiviä.

Keskustelemassa webinaarissa Tulppa-märkätilalevyjen tuotepäällikkö Jesse Suutari

Mikäli haluat webinaarissa käydyn materiaalipaketin omaksesi, täytä viereinen lomake ja lähetämme tämän sähköpostiisi.

WEBINAARI – DOF-lämpöohjelman koulutus
TI 16.4.2024 KLO 9-10

DOF-lämpöohjelman avulla voidaan laskea eri rakenteiden U-arvot, määrittää rakenteen lämpötila- ja kosteuskäyrät sekä arvioida rakenteen kondenssiriskiä. Webinaarissa on tarkoitus opastaa ohjelman käyttöä sekä käydä läpi viimeisimpiä ohjelman uudistuksia. Tule tutustumaan ja opettelemaan ohjelman käyttö tai päivittämään tietosi ajan tasalla.

Puhujana toimii Finnfoamin tekninen kehitysjohtaja Jussi Jokinen.

Mikäli haluat webinaarissa käydyn materiaalipaketin omaksesi, täytä viereinen lomake ja lähetämme tämän sähköpostiisi.

WEBINAARI – Korjausrakentamisen lisäeristämisratkaisut
TO 7.3.2024 KLO 9-10

Rakenteiden energiatehokkuuden parantaminen on tehokkain keino laskea energiankulutusta ja päästöjä. Suomi on sitoutunut uuden EU-Energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaisesti korjaamaan vanhat rakennukset päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä korjattuna tulisi olla jo ensimmäinen 20%. Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi on lisäeristäminen kustannustehokkain tapa vähentää rakennusten lämmitys ja viilennys tarvetta.

Tule kuulemaan Finnfoamin energiatehokkaista ja kosteusteknisesti turvallisista eristeistä ja millaisia vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja on tarjolla katoille ja julkisivuille FF-PIR, FF-EPS ja Finnfoam lämmöneristeillä.

Keskustelemassa webinaarissa Finnfoamin tekninen asiakaspalvelupäällikkö Niklas Alexandersson.

Mikäli haluat webinaarissa käydyn materiaalipaketin omaksesi, täytä viereinen lomake ja lähetämme tämän sähköpostiisi.

U-arvon laskenta uuden RIL 225-2023 ohjeen mukaisesti
to 8.2.2024 klo 9-10

Rakennusosien lämmönläpäisykertoimet eli U-arvot ovat keskeinen osa rakennusten lämpöhäviöiden laskentaa ja siten tärkeä osa suunniteltaessa rakennusten energiatehokkuutta. Uuden RIL225-2023 ohjeen mukaisesti rakennusosien U-arvojen laskennassa käytetään lähtötietona lämmöneristeiden lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja ja laskennassa tulee tarvittaessa huomioida erilaiset korjaustermit rakennekohtaisesti. Uuden ohjeen mukaan lasketut U-arvot vaativat joidenkin rakenteiden osalta muutoksia, jotta tietyt vaatimus- ja tavoitetasot täyttyvät. Tämä tarkoittaa joidenkin rakenteiden osalta joko aikaisempaa jonkin verran paksumpia eristekerroksia tai vaihtoehtoisesti paremmin lämpöä eristävien lämmöneristetuotteiden käyttämistä. Webinaarissa käydään läpi, miten U-arvon laskenta tapahtuu ja mitä asioita laskennassa tulee ottaa huomioon eri rakenteiden osalta. Lisäksi käydään esimerkin omaisesti läpi joitakin rakenteita, joissa uuden ohjeen mukaiset menetelmät vaikuttavat lopputulokseen eniten.

Keskustelemassa webinaarissa Finnfoamin tekninen kehitysjohtaja Jussi Jokinen.

Mikäli haluat webinaarissa käydyn materiaalipaketin omaksesi, täytä viereinen lomake ja lähetämme tämän sähköpostiisi.

Tältä löydät uusimpien webinaariemme tallenteita.

Routaeristäminen webinaari
to 18.1.2024 klo 9-10

Oikeaoppisella ja tehokkaalla routaeristämisellä maa pysyy sulana rakennusten perustusten alapuolella ja siten estetään roudan aiheuttamat vauriot. Teiden ja pihojen routaeristyksellä pidetään routanousut sallituissa rajoissa kustannustehokkaasti ilman isoja massanvaihtoja. Finnfoam-putkikoteloilla varmistetaan tontilla kulkevien johtojen ja viemäreiden sulana pysyminen ankarimmissakin olosuhteissa.

Uusi kansallinen laskentaopas RIL225-2023 sisältää paljon uutta asiaa liittyen routaeristeenä käytettävien lämmöneristystuotteiden vaatimuksiin, ominaisuuksiin ja suoritustasoihin. Koulutuksessa käydään läpi uuden ohjeen mukainen lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon λU laskenta ja siihen liittyvät tuoteominaisuudet, jotka tulee huomioida routaeristeen valinnassa.

Webinaaria on pitämässä Finnfoamin tekninen kehitysjohtaja Jussi Jokinen. Liity mukaan ja päivitä tietosi uusiin ohjeisiin ja Finnfoamin routaeristysratkaisuihin.

Mikäli haluat webinaarissa käydyn materiaalipaketin omaksesi, täytä viereinen lomake ja lähetämme tämän sähköpostiisi.

Lämmöneristeiden lämmönjohtavuuden suunnitteluarvon määrittäminen RIL225-2023 mukaisesti
to 23.11.2023 klo 9-10

Suunnittele oikeilla lambda arvoilla – RIL 225-2023 muutokset suunnitteluun ja laskentaan

Alkuvuodesta julkaistu uusi RIL 225-2023 selkeytti monia asioita rakennusosien lämmönläpäisykertoimien laskennassa. Yksi merkittävä asia oli kosteuden muuntotekijöiden lämmönjohtavuutta heikentävän vaikutuksen huomioiminen maassa käytettävien alapohjan ja routaeristeiden lämmönjohtavuudessa.

Webinaarissa käydään läpi uuden RIL225 ”Rakennusosien lämmönläpäisykertomien laskenta” ohjetta laskentaesimerkkien kautta ja sen vaikutuksia rakennusmateriaalien λ-arvoihin. Lämmöneristeille ja routaeristeille ilmoitettava lämmönjohtavuus λD kertoo eristeen lämmönjohtavuuden kuivana. Lämmön-/routaeristeiden suunnittelussa ja mitoituksessa tulee kuitenkin käyttää aina tuotteiden todellisia lämmönjohtavuuksia eli lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja lambda U:ta (λU) RIL 225 ohjeen mukaisesti, jossa on huomioitu esimerkiksi kosteuden eristeen lämmöneristyskykyä heikentävä vaikutus. Näin käytönaikainen lämmönjohtavuus on lähellä ”todellisia” arvoja. Näin lämmönläpäisykerroin eli U-arvo on suunnittelupöydältä asti lähellä todellista käytönaikaista arvoa. Suunnitteluarvoa tulee käyttää myös energialaskelmissa, jotta ne olisivat mahdollisimman lähellä todellisia arvoja.

Keskustelemassa webinaarissa Finnfoamin tekninen kehitysjohtaja Jussi Jokinen.

Mikäli haluat webinaarissa käydyn materiaalipaketin omaksesi, täytä viereinen lomake ja lähetämme tämän sähköpostiisi.

Katso webinaaritallenne tästä:

Kattowebinaari
to 26.10.2023 klo 9-10

Suomi on sitoutunut EU-Energiatehokkuusdirektiivin mukaisesti vähentämään päästöjä. Rakennusten ulkovaipan energiatehokkuus on lähtökohta päästöjen vähentämiseksi ja myös kustannustehokkain tapa vähentää rakennusten lämmitys- ja viilennystarvetta.

Kattowebinaarissa käydään läpi Finnfoamin energiatehokkaita ja kosteusteknisiä lämmöneristeratkaisuja (Finnfoam, FF-EPS ja FF-PIR) erityyppisten kattoratkaisujen toteuttamiseksi.

Keskustelemassa webinaarissa Finnfoamin tekninen asiakaspalvelupäällikkö Niklas Alexandersson.

RIL 225-2023 Lämmönläpäisy- kertoimien laskenta ja sen vaikutus lämmöneristämiseen
to 7.9.2023 klo 9-10

Suunnittele oikeilla lambda arvoilla – RIL 225-2023 muutokset suunnitteluun ja laskentaan

Alkuvuodesta julkaistu uusi RIL 225-2023 selkeytti monia asioita rakennusosien lämmönläpäisykertoimien laskennassa. Yksi merkittävä asia oli kosteuden muuntotekijöiden lämmönjohtavuutta heikentävän vaikutuksen huomioiminen maassa käytettävien alapohjan ja routaeristeiden lämmönjohtavuudessa.

Webinaarissa käydään läpi uuden RIL225 ”Rakennusosien lämmönläpäisykertomien laskenta” ohjetta laskentaesimerkkien kautta ja sen vaikutuksia rakennusmateriaalien λ-arvoihin. Lämmöneristeille ja routaeristeille ilmoitettava lämmönjohtavuus λD kertoo eristeen lämmönjohtavuuden kuivana. Lämmön-/routaeristeiden suunnittelussa ja mitoituksessa tulee kuitenkin käyttää aina tuotteiden todellisia lämmönjohtavuuksia eli lämmönjohtavuuden suunnitteluarvoja lambda U:ta (λU) RIL 225 ohjeen mukaisesti, jossa on huomioitu esimerkiksi kosteuden eristeen lämmöneristyskykyä heikentävä vaikutus. Näin käytönaikainen lämmönjohtavuus on lähellä ”todellisia” arvoja. Näin lämmönläpäisykerroin eli U-arvo on suunnittelupöydältä asti lähellä todellista käytönaikaista arvoa. Suunnitteluarvoa tulee käyttää myös energialaskelmissa, jotta ne olisivat mahdollisimman lähellä todellisia arvoja.

Mikäli haluat webinaarissa käydyn materiaalipaketin omaksesi, täytä viereinen lomake ja lähetämme tämän sähköpostiisi.

Katso webinaaritallenne tästä:

Finnfoam – Paloturvalliset rakenneratkaisut webinaari
to 25.5.2023 klo 9-10

Webinaarin aiheena on betonirunkoisten rakennusten seinien paloturvallinen lämmöneristäminen. Webinaarissa tutustutaan lämmöneristemateriaalien paloteknisiin ominaisuuksiin, uusimpiin palotestauksen tuloksiin, paloasetuksen vaatimustasoihin ja Finnfoamin rakennekirjaston valmiisiin rakenneratkaisuihin.

Keskustelemassa webinaarissa Finnfoamin tekninen asiakaspalvelupäällikkö Juuso Jehimoff.

Mikäli haluat webinaarissa käydyn materiaalipaketin omaksesi, täytä viereinen lomake ja lähetämme tämän sähköpostiisi.

Katso webinaaritallenne tästä:

Webinaari – Routaeristämisen hyödyt ja hiilijalanjäljen laskeminen
pe 21.4.2023 klo 9-10

Routaeristäminen on talonrakentamisen perusasioita, mutta sillä voidaan saavuttaa myös merkittäviä kustannussäästöjä, kun massanvaihtoja voidaan vähentää. Tämä on suoraan verrannollinen myös rakentamisen hiilijalanjäljen laskuun.

Osallistuthan webinaariin, jossa tutustutaan routaeristeisiin ja niiden mitoittamiseen, mikäli nämä asiat ovat työpöydälläsi. Routaeristeiden välillä on eroja, jotka tulee huomioida jo suunnittelussa. Koulutuksessa tutustutaan myös uuteen RIL225 mukaiseen lambda U (λU) käyttöön eli kosteuden lämmönjohtavuutta heikentävät vaikutukset huomioivaan lämmönjohtavuuteen. Hyvällä routaeristyksellä rakenteet ovat pitkäikäisiä ja toimintavarmoja ääriolosuhteissakin. Tee kerralla kunnolla, teethän Finnfoamilla.

Keskustelemassa webinaarissa Finnfoamin tekninen asiakaspalvelupäällikkö Juuso Jehimoff.

Katso webinaaritallenne tästä:

Webinaari – Finnfoamin vastuullisuus ja lisälämmöneristämisen hyödyt
to 16.3.2023 klo 9-10

Rakenteiden energiatehokkuuden parantaminen on tehokkain keino laskea energiankulutusta ja päästöjä. Suomi on sitoutunut uuden EU-Energiatehokkuusdirektiivin (EPBD) mukaisesti korjaamaan vanhat rakennukset päästöttömäksi vuoteen 2050 mennessä ja vuoteen 2030 mennessä korjattuna tulisi olla jo ensimmäinen 20%. Rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi on lisäeristäminen kustannustehokkain tapa vähentää rakennusten lämmitys ja viilennys tarvetta.

Tule kuulemaan Finnfoamin energiatehokkaista ja kosteusteknisesti turvallisista eristeistä ja millaisia vaihtoehtoisia rakenneratkaisuja on tarjolla katoille ja julkisivuille FF-PIR, FF-EPS ja Finnfoam lämmöneristeillä.

Keskustelemassa webinaarissa Finnfoamin tekninen asiakaspalvelupäällikkö Niklas Alexandersson.

Katso webinaaritallenne tästä: