Yläpohjan ja katon eristys FF-PIR-polyuretaanieristeillä

FF-PIR on tehokkaimpia markkinoilla yleisesti käytettävistä lämmöneristemateriaaleista, sen lämmönjohtavuus on λDeclared 0,022 W/mK. FF-PIR-eristeet soveltuvat niin uudisrakentamiseen, passiivi- ja nollaenergiarakentamiseen kuin myös vanhojen rakennusten lisälämmöneristämiseen.

FF-PIR AL- ja PL-eristeet soveltuvat erinomaisesti käytettäviksi yläpohjan eri runkomateriaalien ja kattomuotojen kanssa. Runkomateriaalina voi olla puu, teräs, betoni (TT- tai ontelolaatta) tai kevytbetoni (siporex) ja kattomuotona vino-, loiva- tai tasakatto. Myös kattoristikoiden kanssa FF-PIR-eristeillä on helppo toteuttaa erittäin tiiviitä ja energiatehokkaita rakenteita.

FF-PIR-eristeillä saavutetaan mahdollisimman ohuet ja tiiviit rakenteet. Rakennettaessa passiivi- tai nollaenergiataloja rakennepaksuudet eivät juurikaan muutu verrattuna perinteisillä eristeillä tehtäviin normitaloihin.

Höyrynsulku ja eriste samassa

Rakenteissa ei tarvita erillisiä ilman- tai höyrynsulkukerroksia. FF-PIR-eristeiden pinnalla olevat alumiini- tai muovilaminaatit omaavat erittäin korkean vesihöyrynvastuksen ja FF-PIR-eristeet toimivat rakenteissa myös höyrynsulkuna. Levyjen saumoissa ja liitoskohdissa suositellaan käytettäväksi elastista saumavaahtoa sekä liitoksiin soveltuvia sisäpuolen höyrynsulku- tai alumiiniteippejä. Levysaumojen teippaukseen ulkopuolella tulee käyttää diffuusioavoimia ulos tarkoitettuja kangaspintaisia teippejä.

Katon eristys kantavan kattorakenteen mukaan

Isoilla loivilla katoilla FF-PIR eristeet tuovat rakentamiseen tehokkuutta, kun asennettava eristepaksuus on markkinoilla käytettävistä ratkaisuista ohuimpia. Asentaminen on nopeaa, nostoja katoille vähemmän ja kateratkaisuina lähes kaikki markkinoilla olevat. Yleisimmin käytössä loivilla katoilla ovat FF-PIR AL eristeet tai bitumilaminaattipintaiset FF-PIR BI eristeet, joiden pintaan bitumikermit voidaan asentaa suoraan.

Puurunkoisessa yläpohjassa FF-PIR-eristeitä voidaan käyttää myös sisäpuolisena höyrynsulku-levykerroksena eli niin sanottuna höyrynsulkuratkaisuna, jolloin levyn päälle asennetaan esimerkiksi tarvittava määrä puhallusvillaa halutun u-arvon saavuttamiseksi. Kyseinen ratkaisu on erittäin yleinen  ja kustannustehokas toteutettaessa yläpohja kattotuolien kanssa.

Tehtäessä koko rakenne FF-PIR-eristeistä asennetaan kattokannattajien väliin esimerkiksi FF-PIR 100 mm tai 150 mm K600 levy. Tämän lisäksi sisä- tai ulkopuolelle asennetaan toinen yhtenäinen levykerros. Eristepaksuudet määräytyvät halutun u-arvon mukaan. Jos eristekerros on mahdollista asentaa yhtenäisenä kerroksena kantavan rakenteen päälle, saavutetaan vaadittu U-arvo 0,09 yhdellä 240 mm tai kahdella 120 mm FF-PIR -levyllä. 

FF-PIR-eristelevyt voidaan laittaa tiiviisti päällekkäin. Niitä ei tarvitse liimata. FF-PIR-levyistä ei poisteta laminaatteja eristekerrosten välistä.

FF-PIR eristeille on tehty Broof T2 testit jopa suoraan PVC katteen asentamisesta suoraan eristeen pintaan.

Alla olevassa taulukossa on muutamia esimerkkirakenteita

Ullakon eristäminen FF-PIR-polyuretaanieristeellä