Hyvä routaeristys varmistaa asiakastyytyväisyyden ja kustannustehokkuuden

Tampereen Ratikan ensimmäistä vaihetta rakennettiin neljän vuoden ajan kauttaaltaan routaeristämällä se FINNFOAM VR-eristeillä.  Käytössä se on ollut vuoden 2021 elokuusta lähtien ja hyviä käyttökokemuksia on siis kertynyt jo kolmelta talvikaudelta. Varsinkin kulunut talvikausi 2023–2024 on ollut yleisesti routimisen kannalta vaativa kovine pakkasjaksoineen ja toisaalta sitä seuranneen nollakelin johdosta. Ensimmäiset vuodet ovat osoittaneet, että Ratikkarata kestää hyvin routaa eristettynä rakenteena eikä routa ole aiheuttanut ongelmia Tampereen Ratikalle.

Tampereen Ratikan käyttö on ollut arvioitua vilkkaampaa. Aikanaan tehdyn arvion mukaan Ratikalla arvioitiin olevan noin 55000 matkustajaa vuorokaudessa vuonna 2025 kun myös Länsi-Tampereen Santalahden ja Lentävänniemen välinen osuus on käytössä. Kuitenkin 60000 matkustajan rajapyykki ylittyi jo vuoden 2023 marraskuun alussa. Käyttö on ollut vilkasta ja ylittänyt suunnitelmien tavoitteen. Entä miten tyytyväisiä asiakkaat ovat olleet Ratikkaan? Erittäin myönteisesti Ratikkaan suhtautuvia on noin kaksi kolmesta tamperelaisesta ja myönteisesti suhtautuvia peräti 86 prosenttia.

Näiden lukujen takana on tehty paljon työtä ja oikeita asioita ja siihen kuuluu oleellisena osana rataverkoston suunnittelu toimintavarmaksi. Käyttäjäkokemusta on pidetty tärkeänä kriteerinä jo raitiotien suunnitteluvaiheessa, jolloin raitiotiejärjestelmän luotettavuus ja helppokäyttöisyys ovat olleet tärkeitä kriteerejä. Luotettavuuden kannalta aikatauluissa pysymistä voidaan pitää oleellisena asiana ja ennen kaikkea sitä, että kallis investointi ei vaadi isoja huolto- ja korjaustoimenpiteitä käytön aikana.

Harvemmin tulee ajatelleeksi, miten tärkeätä itse raiteiden moitteeton toimivuus on matkustajille ja mikä vaikutus sillä on matkustajamääriin ja asiakastyytyväisyyteen sekä käyttökustannuksiin. Miten tyytyväisiä kaupunkilaiset olisivat, jos radassa olisi havaittu routavaurioita puutteellisen routasuojauksen takia? Routavauriot olisivat voineet johtaa aikatauluongelmiin tai jopa vuorojen perumisiin korjaustöiden ajaksi. Tampereen Ratikka on routaeristetty kauttaaltaan 100 mm paksulla FINNFOAM VR-levyllä eli vastaavalla tuotteella, jota on käytetty jo 40 vuoden ajan myös rautateiden routasuojaukseen. Mitoituksessa on turvauduttu kerran viidessäkymmenessä vuodessa toistuvaan pakkasmäärään, mikä tuo varmuutta rataverkon toimivuudelle. Kokonaiskustannuksiltaan hanke tulee edullisemmaksi, kun korjaustöitä ei tarvitse tehdä aika ajoin ja jo itse rakentaminen oli massanvaihtoon nähden edullisempaa. Toimintavarmuus puolestaan vaikuttaa asiakastyytyväisyyteen ja sitä kautta matkustajamääriin.

Mitä jos Ratikassa olisi ollut vähemmän matkustajia? Esimerkiksi aikuisten kuukausikortti maksaa 59 € eli noin kuusi euroa vuorokautta kohden. Jos matkustajia olisi ollut esimerkiksi 10 % vähemmän per päivä, siitä olisi kertynyt tappiota noin 36 000 € päivää kohden eli noin miljoona euroa kuukautta kohden. Näin olisi voinut käydä, jos asiakkaat eivät voi olla varmoja aikatauluista, saati siitä, liikkuuko Ratikka tänään ollenkaan vai korjataanko taas ratavaurioita.

Lähteet:

https://www.tampereenratikka.fi/tampereen-ratikan-60000-paivittaisen-matkustajan-rajapyykki-rikkoutui/

https://www.tampereenratikka.fi/tutkimus-tampereen-ratikan-suosio-on-korkealla-erittain-myonteisesti-ratikkaan-suhtautuvien-maara-on-kasvussa/

https://www.aamulehti.fi/tampere/art-2000010283151.html

Tampereen raitiotie routasuojattiin kauttaaltaan FINNFOAM:illa.