Rakennekuvat 2016

Tältä sivuilta löydät rakenne-esimerkkejä, jotka perustuvat FF-EPS:n, FF-PIR:n ja FINNFOAM:n (XPS) erityisominaisuuksien, erityisesti jäykkyyden ja kuormituskestävyyden sekä alhaisen vesihöyrynläpäisevyyden hyödyntämiseen. Rakennekuvat on suunniteltu passiivi- ja nollaenergiataloihin, mutta ne soveltuvat myös nykyisen normitason rakenteisiin.

Rakenteiden suunnittelun tavoitteena on ollut niiden kaikilta osin turvallinen rakennusfysikaalinen toiminta. Lisäksi on kiinnitetty erityishuomiota helppoon ja yksinkertaiseen asennustekniikkaan, joka edistää osaltaan lopputuloksen korkean laadun saavuttamista.

Kaikkien esitettävien rakennetyyppien soveltuvuus käyttökohteeseen tulee varmistaa pätevän rakennesuunnittelijan avulla. Pyrimme tarjoamaan jatkuvasti lisää rakennekuvia erilaisista rakenneratkaisuista. Kaikki kuvat löytyvät alta PDF- ja DWG-muodossa.

FF-PIR

FF-PIR yläpohja-yp-06 puupalkisto 2016
FF-PIR seinä-us04 puurunko 2016
FF-PIR seinä-us05 puurunko 2016
FF-PIR yläpohja-yp-01 loiva betonirunko 2016
FF-PIR yläpohja-yp-02 terspoimulevy 2016
FF-PIR yläpohja-yp-03 ontelolaatta puuristikko 2016
FF-PIR yläpohja-yp-04 hyrynsulkulevy puuristikko 2016
FF-PIR yläpohja-yp-05 liimapuupalkisto 2016
FF-PIR seinä-us01 betonisein 2016
FF-PIR seinä-us02 betonisein 2016
FF-PIR seinä-us03 betonisein 2016