Voiko FINNFOAM-levyä käyttää lämmöneristeenä rakennuksen anturan alla?

FINNFOAM-levy sopii lujuutensa, kosteudenkestävyytensä ja lämmöneristyskykynsä vuoksi erinomaisesti anturan alle. Kylmissä rakennuksissa ja katoksissa lämmöneriste tulee aina asentaa anturan alle riittävän leveälle (2…5 m) molemmin puolin anturaa. Erityisesti anturoiden eristämiseen Finnfoam Oy on kehittänyt anturamuottilevyn, joka katkaisee tehokkaasti anturasta siirtyvän kylmäsillan, mutta toimii samalla betonivalun muottina. Anturamuotti on lujuusluokaltaan F-400 ja paksuudeltaan 70 mm:n muottilevystä

Mistä tietää routaeristettä valittaessa, että se ei ime vettä ajan saatossa?

Kaikille routaeristämiseen tarkoitetuille lämmöneristeille pitää ilmoittaa sulatus-jäädytyskestävyysominaisuus (EN12091 Freeze-thaw resistance) eli kuinka paljon eristeessä tapahtuu massan muutosta testin aikana. Jäätyminen lisää vedenimeytyvyyttä routaeristeessä, joka tulee ottaa huomioon routaeristeiden mitoituksessa. Vettynyt routaeriste menettää lämmöneristysominaisuutensa ja jäätyessään se voi rikkoutua. Tämän takia routaeristeellä pitää olla mm. sulatus-jäädytyskestävyystesti tehtynä. Rakennustuoteasetuksen mukaan CE-merkityille rakennustuotteille pitää löytyä suoritustasoilmoitus (DoP), josta

Minkä lujuusluokan Finnfoam-eriste sopii pientalon routaeristeeksi?

Finnfoam F-200 ja F-300 eristeet soveltuvat pientalorakentamisessa lähes kaikkeen – myös routaeristeeksi. Tukimuurien, pilareiden yms. raskaiden rakenteiden alle kannattaa routaeristeeksi kuitenkin valita vähintään F-300, jolla pitkäaikainen puristuslujuus on 13 000 kg/m2. Jos routaeristettä kuormittaa raskas pihaliikenne esim. rekka-autot, on syytä valita lujuusluokaltaan F-400 eristelevy.

Miten Finnfoam-eristelevyt toimivat routaeristeenä kosteassa maaperässä?

Finnfoam sopii erinomaisesti routaeristeeksi, sillä eristeen solurakenne on täysin yhtenäinen ja suljettu, joten se ei ime itseensä vettä. Solurakenteensa ansiosta se ei lahoa, mätäne eikä sen sisälle voi muodostua mikrobikasvustoja eli hometta. Levy on testattu muun muassa VTT:n toimesta pitkäaikaisella upotus- ja jäädytyskestävyyskokeella, jonka tuloksena levyn kosteuspitoisuus säilyi koko testin ajan alle 1 paino-%. Kyseessä