Saloon uraauurtava 10 miljoonan euron kemiallinen muovinkierrätyslaitos – liuotininnovaatio kehitetty hedelmästä

Finnfoam rakentaa Saloon polystyreenin kemialliseen kierrätykseen tarkoitettua laitosta, jossa käytetyt, likaisetkin vaahtomuovieristeet kyetään energia- ja kustannustehokkaasti kierrättämään uudestaan eristeiden raaka-aineeksi. Kierrätysprosessille ja siinä käytettävälle uudelle ympäristöystävälliselle liuottimelle on haettu patenttia.

Muovi on edullinen, kestävä ja resurssitehokas materiaali, jonka kierrättäminen ratkaisee monet siihen liitetyt ongelmat. Finnfoam investoi 10 miljoonaa euroa muovin kemiallisen kierrätyksen pilottilaitokseen, jossa käytettyyn liuottimeen ja puhdistuslaitteistoon on haettu patentti.

Kiertotalouteen panostava eristevalmistaja Finnfoam on rakentamassa Saloon polystyreenin eli XPS- ja EPS-eristeiden kemialliseen kierrätykseen tarkoitettua pilottilaitosta. Investoinnin kokonaisarvo kohoaa yli 10 miljoonaan euroon.

”Kehitämme jatkuvasti omia prosesseja resurssitehokkaammaksi ja ympäristöystävällisemmäksi sekä pyrimme löytämään kiertotalouteen perustuvia ratkaisuja. Tämän kemiallisen kierrätyslaitoksen ansiosta pystymme käyttämään jatkossa omien eristetuotteiden valmistuksessa entistä enemmän kierrätysmateriaalia”, sanoo Finnfoamin toimitusjohtaja Henri Nieminen.

Puhdistusprosessi avainasemassa 

Kierrätyksessä vakiohaasteena on jakeiden puhtaus, niin myös kierrätettävien muovieristeiden kohdalla. Erityisesti työmailta kerätyt lämmöneristeiden hukkapalat ovat usein likaisia: niissä voi olla esimerkiksi hiekkaa, betonia tai uretaaniliimojen jäämiä.

Puhdistusjärjestelmän laitteistokokonaisuuden kehitys on ollut oleellinen osa koko kierrätysprosessin kehitystyötä. Autotallivaiheen miniatyyriversioista on kehitetty teollisen mittakaavan laitteisto. Itse kierrätysprosessissa polystyreeni saatetaan uuden innovatiivisen liuottimen avulla täysin nestemäiseen muotoon, jolloin siitä on helppo erottaa siivilöimällä epäpuhtaudet.

Puhdistuksen jälkeen liuotin haihdutetaan uudelleen kiertoon ja takaisin kiinteään muotoon palannut polystyreeni muutetaan granulaateiksi, joita voidaan hyödyntää eristetuotannon raaka-aineena.

Finnfoamin tehdasalueelle nouseva laitos on nyt paalutusvaiheessa ja siihen kuuluu muun muassa 12-metrinen haihdutustorni. Laitoksen arvioitu valmistumisaika on syyskuussa 2022.

Hedelmäperäiselle liuotincocktailille ja kierrätysjärjestelmälle patentit haussa

Kemiallinen kierrätysprosessi puhdistus- ja haihdutuslaitteistoineen ja liuottimineen on kaikkiaan kolmivuotisen kehitysprosessin tulos. Kehityksessä Finnfoamilla on ollut pitkäaikainen kumppani Brightplus. Lähtökohtana oli löytää paras tapa kierrättää polystyreenin kaltaista kestomuovia mahdollisimman energiatehokkaasti.

”Kemiallinen kierrätys liuottamalla on perinteistä mekaanista parempi siinä mielessä, että liuoksesta on helppo poistaa fyysiset epäpuhtaudet.  Ja kun muovi on liuottamalla palautettu molekyylitason rakennusaineiksi, ne voidaan taas energiatehokkaasti käyttää uudelleen eristetuotannossa materiaalina”, Jarkko Leivo Brightplussasta kertoo.

Oleellista oli ymmärtää, millä liuotinvaihtoehdolla polymeerirakenne säilyy parhaiten nesteytetyssä polystyreenissä, jolloin se on helpoin palauttaa taas raaka-aineeksi. ”Prosessissa käytetty liuotin on yhdistelmä luonnonmukaisista, eräisiin syötäviin hedelmiin pohjautuvista liuottimista”, Leivo kertoo. Sekä liuottimelle että kierrätysprosessille itselleen on haettu patenttia.

Vetoapua logistiikkaan yrityskaupalla

Muovin kierrätyksessä jakeiden puhtauden lisäksi haasteena on riittävän materiaalivolyymin kerääminen. Tämän haasteen Finnfoam on ratkaissut ostamalla puolet laitilalaisen PS Processing Oy:n osakekannasta. Yritys on erikoistunut EPS-muovin keräämiseen ja kierrättämiseen ja tarjoaa siihen nyt Finnfoamille valmiit kanavat.

”Tämän yrityskaupan avulla varmistamme, että kierrätettävää riittää”, Nieminen summaa.

PS Processing Oy:lla on yli 10 vuoden kokemus polystyreenin keräyksestä ja kierrätysmateriaalin epäpuhtaudet ovat aina tuottaneet haasteita. ”Finnfoamin kehittämä teknologia tukee hyvin polystyreenin keräystä, koska puhtaus ei enää ole ongelma”, toteaa PS Processing Oy:n toinen omistaja Santeri Sulo.

Aiemmin PS Processing toimitti ison osan materiaalia ulkomaille kierrätettäväksi. Kun materiaali saadaankin kiertoon kotimaan markkinoilla, sen hiilijalanjälki pienenee merkittävästi kuljetustarpeen vähentyessä.

Kierrätys ratkaisee monet muoviin liitetyt ongelmat

Finnfoamilla ajatellaan, että muovia kritisoidaan paljon aiheetta, koska se on turvallinen, kestävä ja edullinen materiaali. Esimerkiksi kosteusteknisesti turvallisissa lämmöneristeissä muovi on ominaisuuksiltaan ja resurssitehokkuudeltaan aivan ylivoimainen materiaalivaihtoehto. Muoviin liittyvät ongelmat juontuvat pääosin siitä, mitä muoville tapahtuu käytön jälkeen.

”Muovi on todellinen kierrätettävä kestotuote ja mielestämme sen tehokas kierrättäminen tarjoaa ratkaisun moniin muoviin liitettäviin ongelmiin”, kiteyttää Nieminen.

Lisätietoa:

Henri Nieminen

Toimitusjohtaja

+358 2 777 3019
+358 400 636 992