FF-EPS-eristeiden käyttö yläpohjien lämmöneristeenä

FF-EPS on erittäin kustannustehokas ja kosteusteknisesti turvallinen yläpohjien ja kattojen lämmöneriste, jonka lämmönjohtavuus on λDeclared 0,031 W/mK. FF-EPS-eristeet soveltuvat niin uudisrakentamisen matala-, passiivi- ja nollaenergiarakentamiseen kuin myös vanhojen yläpohjien saneeraamiseen ja lisälämmöneristämiseen.

FF-EPS-eristeet soveltuvat käytettäviksi erinomaisesti yläpohjan eri runkomateriaalien kanssa. Runkomateriaalina voi olla; puu, teräs, betoni tai kevytbetoni (siporex). FF-EPS:llä lämmöneristetyissä rakenteissa tulee olla aina erillinen ilman- tai höyrynsulkukerros, koska sen vesihöyrynvastus ei ole itsessään riittävä toimiakseen höyrynsulkuna. Höyrynsulku voidaan toteuttaa Finnfoam- tai FF-PIR-lämmöneristeillä tai perinteisillä kalvomaisilla höyrynsuluilla. FF-EPS-levyjen lukkopontattujen saumojen ansiosta lämmöneristyksestä tulee helposti yhtenäinen ja tiivis. Lukkoponteissa ei tarvitse käyttää tiivistykseen PU-vaahtoa, mutta esimerkiksi läpivientien tiivistykset tulee toteuttaa elastista PU-saumavaahtoa käyttäen.

Eristeratkaisut kantavan kattorakenteen mukaan

FF-EPS-eristeitä voidaan käyttää kaikkien yleisesti käytössä olevien yläpohjan runkomateriaalien kanssa. FF-EPS on erittäin kustannustehokas tasakattojen ja vinojen yläpohjien lämmöneristemateriaali. Esimerkiksi tänä päivänä yläpohjalta vaadittu u-arvo 0,09 saavutetaan rakenteella; ontelolaatta, höyrynsulku, FF-EPS X 60S/320 mm, 20 mm laakerivilla, katemateriaali. Näin toteutettuna rakenteen kokonaispaksuus säilyy maltillisena eikä katoilla ole urautumisriskiä kulkuväylien kohdillakaan. Katoille tulee tänä päivänä paljon tekniikkaa, mikä edellyttää liikkumista katoilla, ja tasakatoilla käytettävien lämmöneristemateriaalien tuleekin kestää tämä rasitus urautumatta. Kovien Finnfoam Oy:n valmistamien lämmöneristeiden (Finnfoam, FF-EPS, FF-PIR) kanssa ei ole urautumisriskiä.

UUTUUS FF-EPS 60S SILENT

FF-EPS 60S SILENT-levyissä on toisella puolella levyä 15–20 mm paksu erikoispinnoite, joka on ääneneristävyydeltään sekä paloteknisiltä ominaisuuksiltaan erinomainen ja soveltuu suoraan katemateriaalin alustaksi. FF-EPS 60S SILENT-levyissä pinnoitteen alapuolella on 10 mm syvä ristikkouritus, jonka tehtävänä on toimia tuuletuskanavistona loivilla katoilla. FF-EPS 60S SILENT vähentää katoille nostettavia kuutiomääriä ja nopeuttaa asentamista. Vaadittu U-arvo 0,09 saadaan toteutettua yhdellä 320 mm paksulla levyllä, jonka ansioista katot valmistuvat nopeammin.

Tuotevideo:

Vinot puurakenteet

Vinoissa puurakenteisissa yläpohjissa laadukkain ja kylmäsillattomin lopputulos saavutetaan, jos FF-EPS-eristeet voidaan asentaa yhtenäiseksi kerrokseksi kantavan rakenteen päälle. Kertopuuvasojen kanssa voidaan käyttää myös rakennetta, jossa vasojen alapintaan asennetaan höyrynsuluksi Finnfoam- tai FF-PIR-levyt ja vasojen väliin vaahdotetaan paksuudeltaan tavoitellun u-arvon mukaiset FF-EPS-levyt.

Eristepaksuudet määräytyvät halutun u-arvon saavuttamisesta. Alla olevassa taulukossa on muutamia esimerkkirakenteita.

RunkoEriste/runkoFF-PIRu-arvo W/m2K
OntelolaattaEristeet ontelolaatan päälläFF-EPS X 60S/200 mm + laakerivilla 20-30 mm0,14
OntelolaattaEristeet ontelolaatan päälläFF-EPS X 60S/320 mm + laakerivilla 20-30 mm0,09
OntelolaattaEristeet ontelolaatan päälläFF-EPS X 60S/400 mm + laakerivilla 30 mm0,07
OntelolaattaEristeet ontelolaatan päälläFF-EPS 60S X SILENT 320mm0,09
TT-laattaEristeet laatan päälläFF-EPS 60S/320 mm + laakerivilla 20-30 mm0,09
Kertopuu korkeus > 400 mmsisäpuolella FF-PIR 50 mm tai Finnfoam 70 mmvälissä FF-EPS 60S/200 + 200 mm 0,07