Lämmöneristävyys

FINNFOAM:in lämmönjohtavuus:

Nimellispaksuus20…30 mm40…70 mm80…120 mm
Lambda 100,029…0,0310,030…0,0340,032…0,035
Lambda declared0,0330,0350,037

U-arvo, joka saadaan laskettua materiaalien lämmönjohtavuuksista, ei kerro koko totuutta rakenteen eristyskyvystä. Rakenteen ilmanvuotoluku n50 vaikuttaa voimakkaasti myös rakenteen eristyskykyyn. Mitä tiiviimpi rakenne on, sitä paremmin se eristää lämpöä! FINNFOAM:in kasvaessa. FINNFOAM:in rakenteessa ei sisäistä konvektiota voi esiintyä.

FINNFOAM:in lämmöneristyskyky on lähes riippumaton käyttöolosuhteista. Suljettu ja täysin yhtenäinen solurakenne pitää tehokkaasti paikallaan solukaasuna toimivan puhtaan ilman, jonka lämmönjohtavuus (λ10) on 0,026 W/(m K).

Ilmavirtaukset eivät voi heikentää eristeen eristyskykyä ja siksi se toimii tarvittaessa myös tuulensuojana. FINNFOAM:in lämmönjohtavuus (λ10) on 0,029-0,034 W/(m K) levytyypistä riippuen. Vettymätön FINNFOAM säilyttää eristyskykynsä myös kosteissa olosuhteissa, mikä on erittäin tärkeää routaeristeelle.

Rakenne, jossa on lämmöneristeenä vain FINNFOAM:ia, ei tarvitse erillistä tuulensuojaa. FINNFOAM:ia ei kuitenkaan kosteusteknisesti voida käyttää ohuena tuulensuojalevynä esim. villaseinän yhteydessä.

FINNFOAM:in solukaasuna on ilma, joten sen eristyskyky ei heikkene ajan kuluessa. Koska ilman lämmönjohtavuus heikkenee jäähtyessä, FINNFOAM:in eristyskyky paranee lämpötilan laskiessa. FINNFOAM:in eristyskyky on parhaimmillaan, kun on todella kylmää. Routaeristeellä mitoituslämpötila on -5 °C ja tällöin FINNFOAM:in eristyskyky on jo parantunut. Koska FINNFOAM:iin ei vesi pääse, on routaeristeellä nykyisen CE-merkin ja eurooppalaisen standardin mukaisesti jopa parempi mitoituslämmönjohtavuus (0,034 tai 0,036) kuin kuivassa tilassa (0,035 tai 0,037). Kuivissa tiloissa mitoituslämmönjohtavuus on usein sama kuin lambda declared -arvo. Tiiviyden ansiosta FINNFOAM-eristeessä ei tapahdu haitallisia ilmavirtauksia eikä myöskään lämmönjohtavuuden heikkenemistä eli vanhenemista ajan kuluessa, koska solukaasuna on ilma.