Lujuusominaisuudet

Lämmöneristeille, joita käytetään käännetyssä katossa, maassa routaeristeenä tai maanvaraisen alapohjan eristeenä, tulee ilmoittaa sekä lyhytaikainen että pitkäaikainen puristuslujuus, sillä eristeet joutuvat erityisesti näissä käyttökohteissa kuormituksen alaiseksi.

Pitkäaikainen puristuslujuustesti eli kuormitusvirumatesti kestää 50 vuoden käyttöajalle tehtynä 608 päivää ja tämän takia alalla käytetäänkin ns. pikatestinä lyhytaikaista puristuslujuustestiä. Lyhytaikainen puristuslujuus saadaan tietoon puristamalla eriste muutaman sekunnin aikana joko 10 % kasaan tai jatkamalla puristamista, kunnes eriste on saavuttanut murtotilan. Tällä testillä saadaan myös nopeammin selville eristeen tärkeämpi ominaisuus eli mikä on sen pitkäaikainen puristuslujuusluokka.

Rakenteet tulee aina mitoittaa pitkäaikaisen puristuslujuuden eli kuormitusviruman (creep) mukaan, joka kertoo kuinka paljon, eriste painuu kasaan kyseisellä kuormalla. Esimerkiksi pitkäaikainen puristuslujuus FINNFOAM F-300:lle ilmoitetaan seuraavasti CC (2/1,5/50)130 eli 130 kPa (n.13 tonnia/m²). Tällöin maksimikuormituksella FINNFOAM:in F300 -eriste painuu kasaan 50 vuoden aikana ainoastaan 1,5 %.

Lyhytaikainen puristuslujuus on ainoastaan ominaisuus ja tätä ominaisuutta ei tule käyttää suunnittelussa. Suunnittelussa tulee käyttää pitkäaikaista puristuslujuutta, jonka perusteella saadaan tieto maksimipainosta, jolla tuotetta voidaan pitkäaikaisessa käytössä kuormittaa.

FINNFOAM:in lujuusominaisuuksia:  

Pienten solujen muodostama yhtenäinen ristikkorakenne läpi koko levyn tekee FINNFOAM:ista erittäin lujan. Lisäksi levyn pinnoilla oleva yhtenäinen ns. nahkapinta jäykistää levyä, koska se tekee levystä kerroslevyrakenteisen. Pinnoilla on hyvä vetolujuus, ydinaineella hyvä puristuslujuus ja molemmat ovat tiiviisti kiinni toisissaan. FINNFOAM:in solurakenteessa ei ole heikkoja lenkkejä eikä solujen välissä ole yhtenäisiä ilmakanavia tai liimaliitoksia.

Finnfoamin pitkäaikainen puristuslujuus vakiolevyillä (F-200 – F-500) on 90–210 kPa levytyypistä riippuen. Vastaavasti lyhytaikainen puristuslujuus on 200 kPa:sta yli 500 kPa:iin. Tilaustyönä valmistamme F-700 levyjä, joiden lyhytaikainen puristuslujuus on yli 600 kPa.

Routaeristeiden laadut/lujuusluokat ovat seuraavat:

F-200

F-200:n pitkäaikainen puristuslujuus on yli 90 kPa eli n. 9 t/m². F-200 on tarkoitettu routa- ja alapohjaeristeeksi kevyesti kuormitettuihin kohteisiin, mutta sitä voidaan käyttää myös seinien ja kattojen eristämiseen. F-200 soveltuu erinomaisesti käytettäväksi myös keventeissä.

F-300

F-300:n pitkäaikainen puristuslujuus on yli 130 kPa eli n. 13 t/m². F-300:a voi käyttää pientaloissa lähes kaikkeen. F-300 riittää yleensä myös kulkuväylien ja piha-alueen routasuojauksessa, jossa ei varsinaisesti ole raskasta liikennettä. Keveiden rakennusten anturan alle asennettaessa yleensä myös F-300 on riittävä lujuudeltaan, mutta raskaissa rakenteissa käytetään yleisesti F-400:a ja F-500: a. 

F-400 

F-400:n pitkäaikainen puristuslujuus on yli 180 kPa eli n. 18 t/m². F-400:a käytetään mm. raskaan liikenteen alueilla kuten maanteillä, kaduilla ja rekkaterminaalien piha-alueilla. F-400:a käytetään myös paikoitusalueilla, joissa eristeen päällä ei ole vähintään 300 mm jakavaa maakerrosta. F-400:a käytetään yleisesti myös lattialaatan eristeenä teollisuushalleissa, joissa lattiaan kohdistuu usein suuria pistekuormia – rekat, trukit, koneet, korkeat varastohyllyt jne. 

F-500  

F-500:n pitkäaikainen puristuslujuus on yli 210 kPa eli n. 21 t/m². F-500:a käytetään kohteissa, joissa eristeeltä vaaditaan korkeaa lujuutta kuten rautateiden routasuojauksessa. F-500:a käytetään myös teollisuushallien lattioissa, joissa sijaitsee korkeita kuormalavahyllyjä tai raskaita koneita. 

F-600 ja F-700 

Nämä ovat erikoistuotteita, joita voidaan valmistaa tilauksesta. Näitä tuotteita käytetään mm. teollisuushallien lattioissa. Normaalia suuremman akselipainon rautateillä käytetään myös näitä erittäin lujia eristeitä.