Finnfoam Routasuojausopas

Toimiva ja pitkäikäinen routaeriste on huoltovapaa ja sen tulee toimia koko rakennuksen mitoitetun käyttöiän. Siksi routaeristeen tekniset vaatimustasot tulee asettaa suunnittelussa riittäviksi. Routasuojauksessa routaeristys on kustannustehokkaimpia ja varmimpia tapoja estää vaurioiden syntyminen.

Finnfoam Oy on laatinut oppaan, johon on koottu alan ammattilaisille routaeristyksen keskeisiä periaatteita käytettäessä FINNFOAM-eristeitä (XPS). Periaatteet pohjautuvat RIL:n ja VTT:n ohjeistuksiin.

Opas koostuu seitsemästä osasta:

  1. Yleistä (Routaeristeille asetettuja vaatimuksia)
  2. Lämpimän rakennuksen routasuojauksen mitoitus
  3. Kylmien rakenteiden routasuojaus
  4. Pihojen routasuojaus
  5. Vesi- ja viemärijohtojen routasuojaus
  6. Katujen routasuojaus
  7. Teiden routasuojaus

Alla olevan lomakkeen täyttämällä, saatte sähköpostiinne linkin, josta voitte ladata Finnfoam Routasuojausoppaan käyttöönne!