Miten paloasema eristetään?

Kun uutta paloasemaan suunnitellaan, yksi tärkeä tai jopa tärkein kriteeri eri ratkaisuja valittaessa on luonnollisesti rakenteellinen paloturvallisuus. Paloasemaan ei haluta ratkaisuja, jotka ovat kyseenalaisia paloturvallisuuden kannalta. Lisäksi rakenteiden toimintavarmuuden kannalta on tärkeätä, että perustukset pysyvät paikoillaan eikä lattia painu kovien käytön aikaisten kuormitusten johdosta. Myös kosteustekninen toimivuus on otettu hyvin huomioon rakennuksen lämmöneristeitä valittaessa.

Kajaanin paloaseman julkisivu on tuulettuva ja kyseisiin ratkaisuihin on olemassa monia eri vaihtoehtoja, joista kohteen ratkaisuksi valittiin Finnfoamin FF-PIR FRL-eristeratkaisu. Tuotteen paloturvallisuus ja kosteustekninen toimintavarmuus sekä rakentamisen että käytön aikana olivat merkittävässä roolissa julkisivun eristysratkaisua valittaessa.

Puurakenteisen yläpohjan sisäpinnassa on käytetty FF-PIR ALK höyrynsulkulevyratkaisua. Tuotteella saadaan yhtenäinen lämmöneriste ristikkorakenteen sisäpintaan, joka on samalla ilma- ja vesihöyrytiivis. Tuote toimii myös tasaisena ja painumattomana alustana yläpohjan puhallusvillaeristykselle.

Maanvastaisten rakenteiden eristeiden valinnassa on luotettu FINNFOAM-eristeiden lujuus- ja kosteusteknisiin ominaisuuksiin. Esimerkiksi lattioiden lämmöneristeenä ja perustusten routaeristeenä käytettiin FINNFOAM F-300 ja F-400 lujuusluokan eristeitä. Lattioihin ei haluta painumia, halkeamia eikä minkäänlaisia kosteusteknisiä riskejä, jotka saattaisivat haitata rakennuksen käyttöä. Perustusten routavauriot on haluttu myös estää tehokkaasti käyttämällä siihen Maan Parasta Eristettä.

Kajaanin paloasema keväällä 2024.