Ulkoseinä (FINNFOAM)

Ulkoseinien lämmöneristys FINNFOAM:illa Seinien lämmöneristys voidaan toteuttaa normaaleilla suorareunaisilla tai puolipontatuilla FINNFOAM-levyillä, mutta tätä varten on suunniteltu myös omat tuotteet. FINNFOAM-seinärakenteen materiaalikustannuksissa tulee säästöjä, kun erillisiä höyrynsulkuja tai tuulensuojia ei tarvita. Lisäksi työvaiheiden vähäinen määrä tekee asentamisesta tehokkaan. FINNFOAM-seinän kustannustehokkuudesta saa parhaan kuvan oheisesta vertailusta: Toimintaperiaate FINNFOAM-seinäeristelevy on suunniteltu 600 mm:n koolausvälille ja se säästää sekä

Katto (FINNFOAM)

Yläpohja Tiiviin ja hyvin eristävän FINNFOAM-eristeen avulla ullakon eristäminen käy helposti ja tilaa säästäen. FINNFOAM:in täysin yhtenäisen solurakenteen ansiosta rakenteeseen ei tarvita erillisiä tuulensuojia tai höyrynsulkuja. Luja FINNFOAM:in-eriste ei tarvitse myöskään erillistä lisäkoolausta kattotuolin alle, vaan eristys voidaan tehdä kauttaaltaan yhtenäiseksi kattotuolien alle kylmäsillat minimoiden.  Yläpohjaan FINNFOAM-eristeiden yläpohjan ja ullakoiden eristämiseen suunniteltu eristelevy on nimeltään

Putkikaivannot

Putkikaivannot Vesijohdot ja viemärit asennetaan perinteisesti roudattomaan syvyyteen putkijohtojen jäätymisen ja routavaurioiden välttämiseksi. Syvät pohjavesipinnan alapuolelle ulottuvat putkijohtokaivannot voivat aiheuttaa pohjavedenpinnan alentumista, pehmeähköillä alueilla katujen, putkijohtojen ja rakennusten painumista, muutoksia alueen kasvillisuudessa sekä mahdollisesti myös muita ympäristöhaittoja. Mikäli viemäröitävien rakennusten alimmat lattiatasot sekä kadun tai piha-alueiden kaltevuus ja korkeuserot sallivat, voidaan maahan routarajan yläpuolelle asennettavien

Raideliikenne

Routaeriste raideliikenteeseen FINNFOAM-eristeitä on käytetty rautateiden routasuojauksessa lähes 40 vuoden ajan. FINNFOAM-eristeiden korkea pitkäaikainen puristuslujuus (kuormitusviruma 50 vuoden testillä) ja pumppaavan rasituksen kestävyys (cyclic loading) ovat tärkeimpiä raideliikenteen routasuojauksen ominaisuuksia. Routaeristäminen säästää merkittävästi kuluja ja pienentää hiilijalanjälkeä, sillä se vähentää massanvaihtoja. Hyvänä esimerkkinä Tampereen raitiotie, joka eristettiin kauttaaltaan FINNFOAM:illa massanvaihdot minimoiden. Rautatiet Rautateillä on routasuojausta

Terassi

Terassin ja pihakiveyksen routasuojausohje Kesä on terassien ja pihakiveysten rakentamisen sesonkiaikaa. Pihakiveyksen tekeminen aloitetaan aina massanvaihdolla ja samalla varmistetaan, että murskeen alle jäävä perusmaa on riittävän kantava sekä suunnitellaan routaeristys. Perusmaan päälle tulee vähintään 100 mm tiivistetty murskekerros, jonka päälle 50–100 mm paksut FINNFOAM-routaeristeet asennetaan. FINNFOAM-eristeiden päälle tulee asentaa vähintään 100 mm hiekkaa tai mursketta

Kivetykset ja muurit

Varmista piharakenteiden pitkäikäisyys Routaeristeen tärkein ominaisuus on luotettavuus eli kestävyys pitkäaikaisrasituksissa, joihin se maassa joutuu. Routaeriste ei saa painua kasaan eikä imeä vettä itseensä tai se ei toimi enää suunnitellusti tehtävässään. Routaeristyksen merkitystä ja sen tekoa ei kannata unohtaa piharakentamisen missään vaiheessa. Kunnollinen FINNFOAM-routaeristys on yksi rakentamisen ja piharakentamisen perusasioita, jolla taataan rakenteiden pitkäikäisyys alkuperäisessä

Kevyenliikenteenväylät

FINNFOAM INFRA-levy patentoitu ratkaisu kevyen liikenteen väyliin ja alhaisen nopeusluokan teille Tutkimme Finnfoamilla kevyesti liikennöityjen teiden rakenteiden kehitysmahdollisuuksia. Nykyiset perustamistavat ovat raskaita ja kalliita, eikä lopputulos ole monestikaan heikosti kantavilla maapohjilla pitkäikäinen, vaan pinnoite repeilee jo parin vuoden käytön jälkeen routimisesta johtuen. Hankkeen lopputuloksena patentoimme maanrakennuskäyttöön FINNFOAM INFRA-levyn, jossa on molemmin puolin laasti ja lasikuituverkko

Höyrynsulkuratkaisu

FINNFOAM- ja FF-PIR -eriste höyrynsulkuna FINNFOAM- ja FF-PIR- lämmöneristeet toimivat rakenteissa aina myös höyrynsulkuna. FINNFOAM:in solurakenne on täysin yhtenäinen ja suljettu, minkä ansiosta sen solurakenteella on erittäin suuri vesihöyrynvastus. FF-PIR-eristeiden pinnalla olevat alumiini- tai muovilaminaatit puolestaan omaavat erittäin korkean vesihöyrynvastuksen. Kaikki Finnfoamin normaalit eli puolipontatut ja täyspontatut FINNFOAM-levyt toimivat höyrynsulkuna, kuten myös FF-PIR -eristelevyt. Erinomainen

Lisälämmöneristys (FINNFOAM)

Lisälämmöneristys FINNFOAM-eristeillä Lisälämmöneristys voidaan toteuttaa normaaleilla puolipontatuilla FINNFOAM-eristyslevyillä tai FF-PIR polyuretaanieristeillä. Kun halutaan päästä mahdollisimman pienellä rakennepaksuuden kasvamisella, voidaan käyttää 40 mm paksua FF-PIR ALS -saneerauslevyä, jossa on valmiina 20x100mm lautaura levyjen reunoissa.  FINNFOAM:ista ja saumavaahdosta sekä saumojen höyrynsulkuteippauksella syntyy yhtenäinen ja tiivis eristys, joka toimii samalla myös höyrynsulkuna. FINNFOAM-lämmöneristeiden solurakenne on täysin yhtenäinen ja suljettu ja toimii siten

Vanhan ullakon katon ja seinien eristys

Vanhan ullakon katon ja seinien eristys FINNFOAM:illa Vanhojen ullakoiden eristyksessä eristys tulee usein tehdä kahdessa vaiheessa, koska puurunkojen etäisyys saattaa vaihdella huomattavasti. Nykyiset määräykset edellyttävät katossa U-arvoa 0,09 ja seinissä 0,17. Koska FINNFOAM:in solurakenne on täysin yhtenäinen, ei levyn sisällä pääse tapahtumaan haitallisia ilmavuotoja – lämmin ilma nousee ylöspäin. Kun saumat on lisäksi tiivistetty saumavaahdolla,