Rakennekuvat 2013

Tältä sivuilta löydät rakenne-esimerkkejä, jotka perustuvat FINNFOAM:n (XPS) ja FF-EPS:n erityisominaisuuksien, erityisesti jäykkyyden ja kuormituskestävyyden sekä alhaisen vesihöyrynläpäisevyyden hyödyntämiseen. Rakennekuvat on suunniteltu passiivi- ja nollaenergiataloihin, mutta ne soveltuvat myös nykyisen normitason rakenteisiin.

Rakenteiden suunnittelun tavoitteena on ollut niiden kaikilta osin turvallinen rakennusfysikaalinen toiminta. Lisäksi on kiinnitetty erityishuomiota helppoon ja yksinkertaiseen asennustekniikkaan, joka edistää osaltaan lopputuloksen korkean laadun saavuttamista.

Kaikkien esitettävien rakennetyyppien soveltuvuus käyttökohteeseen tulee varmistaa pätevän rakennesuunnittelijan avulla. Pyrimme tarjoamaan jatkuvasti lisää rakennekuvia erilaisista rakenneratkaisuista. Kaikki kuvat löytyvät alta PDF- ja DWG-muodossa.

Finnfoam

Finnfoam Yläpohja-04 vino ylpohja 2013
Finnfoam Yläpohja-05 ylpohja kattoristikoilla 2013
Finnfoam Us02 puurunkoinen seinrakenne 2013
Finnfoam Us03 betonirunkoinen seinrakenne 2013
Finnfoam Us04 tiilirunkoinen seinrakenne 2013
Finnfoam Us05 harkkorunkoinen seinrakenne 2013
Finnfoam Us06 betonirunkoinen seinrakenne 2013
Finnfoam Us07 tiilirunkoinen seinrakenne 2013
Finnfoam Us08 harkkorunkoinen seinrakenne 2013
Finnfoam Us alapohja-01 liitos maanvarainen 2013
Finnfoam Alapohja-01 maanvarainen alapohja 2013
Finnfoam Us alapohja-04 liitos tuulettuva 2013
Finnfoam Alapohja-02 maanvarainen alapohja raskas kuormitus 2013
Finnfoam Yläpohja-01 knnetty katto raskas kuormitus 2013
Finnfoam Alapohja-03 tuulettuva alapohja ontelolaatalla 2013
Finnfoam Yläpohja-02 knnetty katto kevyt kuormitus 2013
Finnfoam Alapohja-04 tuulettuva alapohja pilareilla 2013
Finnfoam Yläpohja-03 viherkatto 2013
Finnfoam Alapohja-05 tuulettuva alapohja pilareilla 2013
Finnfoam Alapohja-06 tuulettuva alapohja puurakenteinen 2013
Finnfoam Alapohja-07 tuulettuva alapohja puurakenteinen 2013
Finnfoam Us01 puurunkoinen seinrakenne 2013