Rakennekuvat 2015

Tältä sivuilta löydät rakenne-esimerkkejä, jotka perustuvat FF-EPS:n, FF-PIR:n ja FINNFOAM:n (XPS) erityisominaisuuksien, erityisesti jäykkyyden ja kuormituskestävyyden sekä alhaisen vesihöyrynläpäisevyyden hyödyntämiseen. Rakennekuvat on suunniteltu passiivi- ja nollaenergiataloihin, mutta ne soveltuvat myös nykyisen normitason rakenteisiin.

Rakenteiden suunnittelun tavoitteena on ollut niiden kaikilta osin turvallinen rakennusfysikaalinen toiminta. Lisäksi on kiinnitetty erityishuomiota helppoon ja yksinkertaiseen asennustekniikkaan, joka edistää osaltaan lopputuloksen korkean laadun saavuttamista.

Kaikkien esitettävien rakennetyyppien soveltuvuus käyttökohteeseen tulee varmistaa pätevän rakennesuunnittelijan avulla. Pyrimme tarjoamaan jatkuvasti lisää rakennekuvia erilaisista rakenneratkaisuista. Kaikki kuvat löytyvät alta PDF- ja DWG-muodossa.

FINNFOAM | FF-EPS | FF-PIR |

Finnfoam

Finnfoam yläpohja-02 kaannetty katto kevyt kuormitus 2015
Finnfoam yläpohja-03 viherkatto 2015
Finnfoam yläpohja-04 hoyrynsulkuratkaisu kattotuolien alapintaan 2015
Finnfoam alapohja-01 maanvarainen alapohja 2015
Finnfoam alapohja-02 maanvarainen alapohja raskas kuormitus 2015
Finnfoam alapohja-03 tuulettuva alapohja ontelolaatalla 2015
Finnfoam alapohja-04 tuulettuva alapohja puurakenteinen1 2015
Finnfoam alapohja-05 tuulettuva alapohja puurakenteinen2 2015
Finnfoam alapohja-06 tuulettuva alapohja puurakenteinen3 2015
Finnfoam alapohja-07 tuulettuva alapohja puurakenteinen4 2015
Finnfoam us alapohja-01 liitos 2015
Finnfoam us alapohja-04 liitos 2015
Finnfoam yläpohja-01 kaannetty katto raskas kuormitus 2015

FF-EPS

FF-EPS yläpohja-yp-03 teraspoimulevy 2015
FF-EPS yläpohja-yp-04 ontelolaatta ja puuristikko 2015
FF-EPS seinä-us01 puurunkoinen seina1 2015
FF-EPS seinä-us02 puurunkoinen seina2 2015
FF-EPS seinä-us03 kiviseina1 2015
FF-EPS seinä-us04 tiiliseina1 2015
FF-EPS seinä-us05 harkkoseina1 2015
FF-EPS seinä-us06 kiviseina2 2015
FF-EPS seinä-us07 tiiliseina2 2015
FF-EPS seinä-us08 harkkoseina2 2015
FF-EPS yläpohja-yp-01 liimapuupalkisto 2015
FF-EPS yläpohja-yp-02 loiva betoni 2015

FF-PIR

FF-PIR seinä-us01 betoniseina1 2015
FF-PIR seinä-us02 betoniseina2 2015
FF-PIR seinä-us03 betoniseina3 2015
FF-PIR seinä-us04 puurunkoinen seinarakenne 2015
FF-PIR seinä-us05 puurunkoinen seinarakenne 2015
FF-PIR yläpohja-yp-01 loiva betoni 2015
FF-PIR yläpohja-yp-02 teraspoimulevy 2015
FF-PIR yläpohja-yp-03 ontelolaatta ja puuristikko 2015
FF-PIR yläpohja-yp-04 hoyrynsulkuratkaisu kattotuolien alapintaan 2015