Rakennekuvat 2022

Finnfoam INFRA

FF-EPS SILENT

FF-EPS SILENT 4 harjaliitos 2022
FF-EPS SILENT 5 räystäs 2022
FF-EPS SILENT 6 räystäs 2022
FF-EPS SILENT 7 palokatko 2022
FF-EPS SILENT 1 alipainetuuletin 2022
FF-EPS SILENT 2 kattokaivo 2022
FF-EPS SILENT 3 läpivienti 2022

FF-PIR

FF-PIR ullakko YP04 2022
FF-PIR 16a. Vaakaleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR ullakko YP03 2022
FF-PIR 16b. Vaakaleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR 17a. Pystyleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR 17b. Pystyleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR 18a. Vaakaleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR 18b. Vaakaleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR 2. Pystyleikkaus – Elementtien välinen vaakasauma Välipohjaliitos 2022
FF-PIR 3. Vaakaleikkaus – FF-PIR FR-eriste SISÄKUORIBETONIELEMENTIN ULKONURKKALIITOS 2022
FF-PIR 4. Vaakaleikkaus – FF-PIR FR-eriste SISÄKUORIBETONIELEMENTIN SISÄNURKKALIITOS 2022
FF-PIR 5. Vaakaleikkaus – Elementtien välinen ulkonurkkaliitos 2022
FF-PIR 6. Vaakaleikkaus – Elementtien välinen sisänurkkaliitos 2022
FF-PIR 7. Pystyleikkaus – Betonisandwich Elementti, Karmiliitos 1 2022
FF-PIR 8. Vaakaleikkaus – Betonisandwich Elementti, Karmiliitos 1 2022
FF-PIR 14. Vaakaleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR 9. Pystyleikkaus – Betonisandwich Elementti, Karmiliitos 2 2022
FF-PIR 15a. Pystyleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR ullakko YP01 2022
FF-PIR 15b. Pystyleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR ullakko YP02 2022
FF-PIR 1. Vaakaleikkaus – Elementtien välinen pystysauma Väliseinäliitos 2022
FF-PIR 10. Vaakaleikkaus – Betonisandwich Elementti, Karmiliitos 2 2022
FF-PIR 11a. Pystyleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR 11b. Pystyleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR 12a. Vaakaleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR 12b. Vaakaleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022
FF-PIR 13. Pystyleikkaus – Sisäkuoribetonielementti, Karmiliitos 2022